Medisinstudier i Krakow

Det medisinske fakultet ved Det Jagiellonske universitet i Kraków, Polen, 

opprettet i 1996 et 6 års engelskspråklig studium for utlandsstudenter. Studiet er i løpet av disse årene blitt svært populært for skandinaviske studenter, spesielt norske.

Som skandinavisk representant for universitetets "School of Medicine in English" er det vår oppgave å bistå skandinaviske studenter i prosessen fra man vurderer å studere medisin ved universitetet til man er tatt opp som student.


Det Jagiellonske universitet, Kraków, Polen,
Medical College, School of Medicine in English

Det Jagiellonske universitetet i Kraków er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa og ble grunnlagt i 1364. Det medisinske fakultetet har en like lang historie. Universitetet har i alt ca 50 000 studenter fordelt på 14 fakulteter.

School of Medicine in English (SME) er formelt en del av universitetets Medisinske Fakultet. Undervisningen på den engelskspråklige utdanningen holdes imidlertid separat fra polske studenter.

Mariakirken i KrakowSME har kun ca. 85 studenter på hvert kull. Det vil si at de fleste forelesninger ikke har mer enn dette antallet studenter! Det innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. Ved arbeid i laboratorier og lignende deles gruppene ytterligere opp.

SME har sitt eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiet i Kraków at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

SME holder et meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid.

SME er kjent for sitt gode studentmiljø. Foruten en stor delegasjon av skandinaviske studenter, vil du få studiekamerater fra mange land; ikke minst vil du møte mange amerikanske studenter som studerer i et 4-års program spesielt tilrettelagt for amerikansk legeutdanning.

 

 

 

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold