Opptakskrav og opptak

Opptakskrav og opptak

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram med fagene:

    • Kjemi (1 + 2) 
    • Fysikk (1) 
    • Matematikk R1 eller S1 + S2
    • Biologi*

    *Vi stiller ikke absolutt krav om biologi fra videregående skole, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

 

Du kan allerede søke mens du går på Vg3.

Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke. F: eks. IB eller betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje.

Dersom du har hele din skolegang (grunnskole og vgs fra Norge), kan du selv vurdere dine engelskkunnskaper i forhold til å følge et engelskspråklig studium, men du må ha minimum karakter 4. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskkunnskaper fra faglærer.

Alle søkere til studiet i Kraków må gjennomføre opptaksprøve. Denne blir arrangert i Oslo lørdag 1. juni 2019 for søkere til studieåret 2019/2020. Her blir søkerne prøvd i fagene kjemi og biologi. Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet. Dersom du har tatt realfagene det året du søker, forutsettes det at alle eksamener som er med i søknadsgrunnlaget blir bestått.

Vi mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. Søknader saksbehandles hos oss og vi har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende - kontakt
ellen.bergene@eec.no

Dersom du blir invitert til opptaksprøven, må du betale et ikke refunderbart administrasjonsgebyr på kr. 2.850,-. Deretter vil du kunne logge deg inn og få tilgang til hefter i fagene kjemi og biologi som gir deg en oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak og tidligere gitte opptaksprøver med fasit. Du får individuelt brukernavn og passord fra oss når betaling er bekreftet.


 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold