Opptaksprøve

Førsteårsstudenter 2009Opptaksprøve

Alle søkere til studiet i Kraków, uansett faglig bakgrunn, må ta opptaksprøve. Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet.

Opptaksprøven blir arrangert på Soria Moria som er Den norske Legeforenings kurs- og utdanningssenter i Oslo lørdag 1. juni 2019 til studieåret 2019/2020.

 • Du vil bli prøvd i fagene kjemi og biologi
 • I tillegg vil du finne spørsmål innen "Reasoning and Critical Thinking in Pre Medical Sciences"
 • Multiple choice prøve (på engelsk)
 • Varighet 3 timer

Etter en sensurtid på ca. 3 timer får du resultatet av prøven

Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på opptaksprøven. Du får utdelt en enkel regnekalkulator (uten hjelpefunksjoner) og det periodiske system.

Til opptaksprøven kommer, i tillegg til stab fra oss, 2 professorer og stab fra universitetet i Krakow. Det er Jagiellonske universitet, Medical College, School of Medicine in English, som har ansvaret for endelig opptak.

Hvordan forløper dagen på Soria Moria?
Her ser du hvordan vi legger opp dagen for deg (Forbehold om endringer av klokkeslett):

Kl. 08.30 Fremmøte og registrering
Kl. 09.30 - 12.30 OPPTAKSPRØVEN
Kl. 12.30 Enkel servering for kandidatene
Kl. 12.30 - 15.30 Prøvene rettes
Kl. 15.30 (ca) Kandidatene får beskjed om resultat av prøven
Kl. 16.00 (ca.) Varm lunsj for kandidatene som har bestått prøven
Kl. 16.30 INFORMASJONSMØTE
  For kandidatene som har bestått prøven     
Det er anledning til å ta med inntil to ledsagere
Kl. 18.30 - 20.00 Hyggelig samvær
  For kandidatene som har fått plass på studiet
Det er anledning til å ta med inntil to ledsagere

 

Informasjonsmøtet
Etter opptaksprøven arrangerer vi informasjonsmøte for de studentene som får opptak på studiet. Informasjonsmøtet vil inneholde følgende hovedelementer:

 • Utdeling av opptaksbrev
 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering
 • Erfaringer fra studenter

Informasjonsmøtet er obligatorisk for studentene som får opptak.

Du må sette av dagen fra fremmøte kl. 09.00 til ca kl. 20.00 denne lørdagen!

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold