Priser

Undervisningsavgift til School of Medicine in English er satt til

14 000 Euro pr. år i 6 år

 

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to med 1. innbetaling 30. september og 2. innbetaling like over nyttår. 

Administrasjonsavgift på kr. 2 850,- innbetales til European Educational Consultants (EEC) etter at vi har behandlet din søknad og funnet at du har tilstrekkelige forkunnskaper til å bli innkalt til opptaksprøven. Faktura vil bli tilsendt. Denne avgiften refunderes ikke selv om du trekker deg fra opptaksprøven; og heller ikke hvis du ikke får opptak.


 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold