Studiets faglige innhold og oppbygning

Å velge legeyrket er en
stor beslutning.
Studiet er et av de lengste
og dyreste man kan velge.
Det er derfor viktig å tenke godt
gjennom at man virkelig ønsker
dette som sin livslange karriere.
En karriere som vil gi
veldig mange muligheter,
men også være krevende.
Husk, de viktigste personlige
egenskaper for en som velger
legeyrket er medfølelse, store
personlige ressurser,
stor energi og utholdenhet!

Nytt program fra studieåret 2012/2013 som ved oppnådd MD grad vil gi autorisasjon i Norge på linje med de som har studert i Norge. Se også "Vitnemål og autorisasjon".

Studiets oppbygging

Studiet går over seks år og er i stor grad klinisk rettet med omfattende klinisk praksis i løpet av studietiden.

Det første året er et basisår som gir en grundig teoretisk innføring i fagområdet medisin.

Deretter starter den kliniske delen i kombinasjon med teori.

Studiets sjette år er i sin helhet klinisk.


Praksis

Studentene må i løpet av sin sommerferie gjennomføre minst 4 ukers praksis i Norge hvert år som en del av studiet. Nærmere opplysninger om krav til praksissted blir gitt ved studiestart. De fleste velger å ta dette som betalte sommerjobber.


Studiets faglige innhold

Første år:  Anatomi med Embryologi, Histologi med cytofysiologi, Helse og sikkerhet, Biokjemi med kjemi, Genetikk med Molekylærbiologi, Medisinsk etikk, Fysiologi, Medisinsk førstehjelp l, Medisinsk polsk Medisinens historie, Gymnastikk

Andre år: Biokjemi, Patologi, Farmakologi, Mikrobiologi med Parasittologi og Immunologi, Introduksjon til klinisk medisin, Hygiene, Medisinsk etikk, Medisinsk sosiologi, Medisinsk historie, Medisinsk polsk, Telemedisin med elementer av medisinsk simulering, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Klinisk psykologi, Biofysikk med radiologi, Medisinsk førstehjelp ll 

Tredje år: Integrert anatomikurs, Integrert patologikurs, Laboratoriediagnostikk, Medisinsk polsk, Epidemiologi og Samfunnsmedisin, Klinisk psykologi, EBM med medisinsk statistikk, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Indremedisin, Dermatologi, Pediatri, Farmakologi, Radiologi, Kirurgi, Oftalmologi, Valgfag, Klinisk valgfag, Medisinsk polsk

Fjerde år: Integrert biokjemikurs, Integrert fysiologikurs, Integrert Patologikurs, Allmennmedisin, Klinisk immunologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Indremedisin, Nevrologi, Psykiatri, Klinisk genetikk, Pediatri, Kirurgi, Obstetrikk og gynekologi, Anestesiologi og Intensiv pleie, Klinisk mikrobiologi integrert kurs, Øre- nese- hals, Medisinsk lov og etikk, Yrkesmedisin, Nukleær medisin, Medisinsk polsk, Valgfag, Klinisk valgfag 

Femte år: Fysiologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Infeksjonssykdommer, Klinisk farmakologi, Indremedisin, Pediatri, Geriatri og lindrende pleie, Psykiatri, Psykoterapi, Toxikologi, Onkologi, Rehabilitering, Klinisk mikrobiologi integrert kurs, Rettsmedisin, Obstetrikk og gynekologi, Kirurgi med traumatologi, Anestesiologi med Intensivpleie, Ortopedi, Akuttmedisin, Valgfag, Medisinsk polsk

Sjette år: Klinisk praksis i fagene Indremedisin, Pediatri, Allmennmedisin, Psykiatri, Kirurgi, Obstetrikk og gynekologi, Akuttmedisin, Kliniske valgfag 

Forbehold om endringer på programmet.

Pensumlitteratur

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Der finner du en svært god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum.

Det er viktig at du ikke venter for lenge med innkjøp av pensumlitteratur. Dersom bokhandelen må bestille nytt opplag, kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica (etablert av norsk medisinstudenter ved universitetet) har utarbeidet. Det finner du utfyllende opplysninger nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.


Språk

All undervisning foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.
Du har undervisning i polsk fem av studiets seks år. Språkopplæringen har fokus på medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter i den kliniske delen av utdanningen.

Se også School of Medicine son egen internettside: www.medschool.cm-uj.krakow.pl

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold