Søknad

Søknaden skal inneholde:

1. Kort motivasjonsbrev (ca. 1 side) på engelsk med en enkel presentasjon av deg selv og litt informasjon om hvorfor du ønsker å studere medisin. Vi vil også gjerne vite om du har en spesiell preferanse for medisinstudiet i Krakow.

2. Utfylt søknadsskjema (klikk her for skjema)

3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk, evt. svensk) eller IB diplom

4. Kopi av pass

5. Fødselsattest (kan bestilles på Folkeregisteret, søk via skatteetaten.no)

6. 4 passbilder (husk å skrive navn på baksiden)
Størrelse: 3,5 x 4,5 cm som er standard fotostørrelse for ID bilder. Dette bildet skal stå på ditt ID-kort gjennom hele studenttiden og kan ikke endres!


Søknadsfrist

Siste frist for søknad til medisinstudiet 2019 er onsdag 17. april

Søknader behandles fortløpende ved vårt kontor fra januar 2019. Dersom du innkalles til opptaksprøven, vil du få tilgang til forberedelsesheftene i kjemi og biologi samt temaoversikter og tidligere gitte prøver. Det er derfor sterkt tilrådelig å søke tidlig, slik at du kan forberede deg grundig til denne viktige prøven.


VIKTIG:

Kopi av vitnemål (evt. karakterutskrifter) og pass må være stemplet med "rett kopi" av skole eller annet offentlig kontor.

Dersom du går på vg3 dette året skal du sende karakterutskrift fra VG1, Vg2 og 1. termin Vg3 på norsk. Går du på IB, søker du med "predicted grades".

Dersom du har vitnemål fra vg. skole uten realfag (eller mangler noen av fagene) og tar de realfagene du mangler det året du søker, skal du legge ved primærvitnemålet ditt på norsk sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar nå samt karakterutskrifter for eksamener tatt i løpet av første semester.

Søknad om opptak sendes til:

EEC v. Ellen Bergene
Postboks 94
3101 Tønsberg

Besøkasdressen vår: Storgaten 20, skal ikke stå på konvolutten.

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold