Tannlegestudier i Krakow

Samarbeidsavtale inngått mellom Jagiellonske universitet i Krakow og Universitetet i Oslo

Tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo kan nå også søke om utvekslingsopphold ved Det Jagiellonske Universitet i Krakow, og tannlegestudenter i Krakow kan søke om det samme ved Universitetet i Oslo. Les mer 

Det medisinske fakultet, institutt for tannmedisin, ved Det Jagiellonske universitet i Kraków, Polen, tilbyr et internasjonalt, engelskspråklig studium i odontologi over fem år. Med bakgrunn i den suksess det engelskspråklige studiet i medisin er blitt, og med all den kompetanse som er bygget opp på internasjonale studier ved det Jagiellonske universitet, er vi stolte over å rekruttere unge mennesker som vil bli tannleger til dette studiet.

Har noen fortalt deg at du får færre praksistimer i Krakow enn i Norge?
Det stemmer ikke.

Den kliniske delen av utdannelsen holder til i en helt nyrestaurert bygning i sentrum av Krakow. Alt bygningsmessig, både innvendig og utvendig er helt nytt, likedan utstyr. Her vil du få minst like mye klinisk praksis som studentene på odontologi i Norge får.

Den prekliniske delen holdes i samme lokaliteter som medisinutdanningen, men tannlegestudentene har "egne" professorer og er en egen klasse i alle fag.

DDS programmet er omarbeidet slik at man med oppnådd DDS grad vil få autorisasjon i Norge på linje med de som har studert i Norge. Se mer informasjon under "Vitnemål, turnus, autorisasjon" og på regjeringens hjemmesider

EEC representerer det medisinske fakultet ved Jagiellonske universitet i Krakow i Skandinavia og har derfor også et samarbeid med Institutt for odontologi. Vår oppgave er å bistå nordiske studenter i prosessen fra man vurderer å studere odontologi ved universitetet til man er tatt opp som student.

 

Det Jagiellonske universitet, Kraków, Polen, Medical College, Dental institute

Det Jagiellonske universitetet i Kraków er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa og ble grunnlagt i 1364. Det medisinske fakultetet har en like lang historie. Universitetet har i alt ca 50 000 studenter fordelt på 12 fakulteter.

Dental institute er en del av universitetets Medisinske Fakultet. Undervisningen på den engelskspråklige tannlegeutdanningen holdes imidlertid separat fra det polske studiet.

Instituttet satser på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor inn et begrenset antall studenter. Det betyr en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser.

Tannlegestudiet har sitt eget studentkontor sammen med School of Medicine in English med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Kraków at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Det engelskspråklige studiet har et meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. På den prekliniske delen benyttes i stor grad samme forelesere som ved medisinstudiet,

Krakow er kjent for sitt gode studentmiljø. Det er hvert studieår over 400 norske tannlege- og medisinstudienter i Krakow, Det blir lagt vekt på å få til en god integrering mellom tannlege- og medisinstudentene.

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold