Opptakskrav og opptak

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram med fagene:

  • Kjemi (1 + 2) 
  • Fysikk (1) 
  • Biologi*

*Vi stiller ikke absolutt krav om biologi fra videregående skole, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

Du kan allerede søke mens du går på Vg3. Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke.

Dersom du har hele din skolegang (grunnskole og vgs fra Norge), kan du selv vurdere dine engelskkunnskaper i forhold til å følge et engelskspråklig studium. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskkunnskaper fra faglærer.

Alle søkere til studiet i Kraków må gjennomføre opptaksprøve. Denne blir arrangert i Oslo søndag 2. juni 2019 for søkere til studieåret 2019/2020. Her blir søkerne prøvd i fagene kjemi og biologi. Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet.

Vi mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. Søknader saksbehandles hos oss og vi har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende - kontakt ellen.bergene@eec.no

Dersom du blir invitert til opptaksprøven, må du betale et ikke refunderbart administrasjonsgebyr på kr. 2.850,-. Deretter vil du kunne logge deg inn via www.eec.no og få tilgang til hefter i fagene kjemi og biologi som gir deg en oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak og tidligere gitte opptaksprøver med fasit. Du får individuelt brukernavn og passord fra oss når betaling er bekreftet.

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold