Opptaksprøve

Alle søkere til studiet i Kraków må ta opptaksprøve. Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet.

Opptaksprøven blir arrangert på Soria Moria som er Den norske Lægeforenings kurs- og utdanningssenter i Oslo søndag 2. juni 2019 til studieåret 2019/2020.

 • Du vil bli prøvd i fagene kjemi og biologi
 • Multiple choice prøve (på engelsk)
 • I tillegg vil du finne spørsmål innen "Reasoning and Critical Thinking in Pre Medical Sciences"
 • Varighet 3 timer

Etter en sensurtid på ca. 1 time får du resultatet av prøven

Det er ikke anledning til å benytte hjelpemidler på opptaksprøven. Du får utdelt en enkel regnekalkulator (uten hjelpefunksjoner) og det periodiske system.

Til opptaksprøven kommer, i tillegg til stab fra EEC, 2 professorer og stab fra universitetet i Krakow. Det er det Jagiellonske universitet, Medical College, Dental institute, som har ansvaret for endelig opptak.

Hvordan forløper dagen på Soria Moria? Her ser du hvordan vi legger opp dagen for deg (Forbehold om endringer av klokkeslett)::

Kl. 09.00 Fremmøte og registrering
Kl. 09.30 - 12.30 OPPTAKSPRØVEN
Kl. 12.30 Enkel servering
Kl. 12.30 - 13.30 Prøvene rettes
Kl. 13.00 Kandidatene får beskjed om resultat av prøven
Kl. 13.10 INFORMASJONSMØTE
  For kandidatene som har bestått prøven     
Det er anledning til å ta med inntil to ledsagere
   

Etter opptaksprøven arrangerer vi informasjonsmøte for de studentene som får opptak på studiet. Informasjonsmøtet vil inneholde følgende hovedelementer:

 • Utdeling av opptaksbrev
 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering 

Informasjonsmøtet er obligatorisk for studentene som får opptak.

Du må sette av dagen fra fremmøte kl. 09.00 til ca kl. 15.00 denne søndagen!

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold