Priser

Undervisningsavgift på studiet i tannmedisin er satt til:

  • 11 000 Euro første studieår  

  • 11 000 Euro andre studieår

  • 12 500 Euro tredje studieår 

  • 13 000 Euro fjerde studieår

  • 13 000 Euro femte studieår

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i biologi, kjemi og polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to, med 1. innbetaling 30. september og 2. innbetaling like over nyttår.

Administrasjonsavgift på kr. 2 850,- innbetales til European Educational Consultants (EEC) etter at vi har behandlet din søknad og funnet at du har tilstrekkelige forkunnskaper til å bli innkalt til opptaksprøven. Faktura vil bli tilsendt. Denne avgiften refunderes ikke selv om du trekker deg fra opptaksprøven; og heller ikke hvis du ikke får opptak.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold