Studiets faglige innhold og oppbygning

Studiet går over fem år og inkluderer grundige studier i medisinsk og odontologisk vitenskap og praktisk trening innen alle deler av odontologisk praksis. Gjennom de siste to og et halvt årene av studiet behandler studentene pasienter på instituttets tannlegeklinikk i samme bygg som teoriundervisningen. Studentene arbeider da under veiledning fra tannleger som er akademisk personell ved JUMC, institutt for tannmedisin.


Språk

All undervisning foregår på engelsk.
All pensumlitteratur er på engelsk.
Du har undervisning i polsk de tre første årene som en del av studiet. Språkopplæringen har fokus på (tann)medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter når du etter hvert går inn i den kliniske delen av utdanningen.

 
Studiets faglige innhold (ikke komplett)

Første år: Anatomi med embryologi og grunnleggende genetikk, histologi og cellelære, biologi, kjemi, førstehjelp, hygiene, tannlegematerialer og utstyr, medisinsk psykologi, medisinsk informatikk inkl. biostatikk, latin, polsk, gymnastikk

Andre år: Biokjemi, fysiologi, biofysikk, mikrobiologi med immunologi, generell psykologi med psykopatologi, preklinisk konserverende tannbehandling (inkluderer tannhullbehandling, rotbehandling, tannkjøttbehandling etc.), tennenes okklusjon og kjevefunksjon, radiologi, sosiale aspekter ved tannlegepraksis, forebyggende odontologi, odontologisk radiologi, polsk

Tredje år: Patologisk anatomi, generell patologi (patofysiologi), farmakologi, generell medisin: Indremedisinske sykdommer, forebyggende medisin og epidemiologi, anestesi og akutt medisin, generell kirurgi, anestesi og bedøvelse, preklinisk konserverende tannbehandling (inkluderer tannhullbehandling, rotbehandling, tannkjøttbehandling etc.), oral kirurgi, odontologisk radiologi, munnhule slimhinne mikrobiologi, lover og etikk i tannmedisin, markedsføring og økonomi i odontologi

Fjerde år: Generell kirurgi, barnetannpleie, infeksjonssykdommer, oftalmologi, nese/svelg, nevrologi med nevropatologi, fysiologi ved graviditet, veneriske sykdommer, rettsmedisin, krise- og akutt medisin, fysioterapi, generell medisin: Indremedisin, fysiologi, munn patologi, generell odontologi, protetikk, slimhinne sykdommer, tannkjøttbehandling, kjeveortopedi

Femte år: Behandlende odontologi, tannpediatri, tanngeriatri, tannrotbetennelser, orale slimhinne sykdommer, prostetikk, tennenes okklusjon og kjevefunksjon, tannimplantater, kjeveortopedi, klinisk odontologi, spesiell kirurgi: Oral kirurgi, overkjeve/ansiktskirurgi, klinisk farmakologi, samfunnsmedisin, allergilære

Forbehold om endringer


Pensumlitteratur
 


Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.  All pensumlitteratur er på engelsk.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Der finner du en svært god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum.

Det er viktig at du ikke venter for lenge med innkjøp av pensumlitteratur. Dersom bokhandelen må bestille nytt opplag, kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica (etablert av norsk medisinstudenter ved universitetet) har utarbeidet. Det finner du utfyllende opplysninger nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold