Søknad

Søknaden skal inneholde:

1. Kort motivasjonsbrev (ca. 1 side) med en enkel presentasjon av deg selv og litt informasjon om hvorfor du ønsker å studere odontologi (på engelsk). Du kan gjerne også skrive om du har en spesiell preferanse for å studere i Krakow.

2. Utfylt søknadsskjema (klikk her for skjema)

3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk, evt. svensk)

4. Kopi av pass

5. Fødselsattest (kan bestilles på Folkeregisteret via skatteetaten.no)

6. 4 passbilder (husk å skrive navn på baksiden)
Størrelse: 3,5 x 4,5 cm som er standard fotostørrelse for ID bilder. Dette bildet skal stå på ditt ID-kort gjennom hele studenttiden og kan ikke endres!


Søknadsfrist

Siste frist for søknad til studiet med oppstart høsten 2019 er onsdag 17. april.
Søknader behandles fortløpende ved vårt kontor fra januar 2019. Dersom du innkalles til opptaksprøven, vil du få tilgang til forberedelsesheftene i kjemi og biologi 
samt temaoversikter i disse fagene. Du får også bokreferanser/-anbefalinger samt tidligere gitte prøver. Det er derfor sterkt tilrådelig å søke tidlig, slik at du kan forberede deg grundig til denne viktige prøven.


VIKTIG:


Kopi av vitnemål (evt. karakterutskrifter) og pass må være stemplet med "rett kopi" av skole eller annet offentlig kontor.

Dersom du går på vg3 dette året skal du sende karakterutskrift fra VG1, Vg2 og 1. termin Vg3 på norsk eller sevensk. Går du på IB, sender du "predicted grades".

Dersom du tar realfagene det året du søker skal du legge ved primærvitnemålet ditt (på norsk eller svensk) sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar nå.


Søknad om opptak sendes til:

EEC v. Ellen Bergene
Postboks 94
3101 Tønsberg

Besøksadressen Storgaten 20 skal ikke stå på konvolutten

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold