Vitnemål og autorisasjon i Norge

Vitnemål

Som hovedregel må eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår.

Etter å ha fullført alle fem studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden DDS (Doctor of Dental Surgery).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum.


Praksis

Studentene må i løpet av sin sommerferie gjennomføre minst 4 ukers praksis, gjerne i Norge, hvert år som en del av studiet.


Autorisasjon i Norge

Avtale inngått september 2016 mellom norske og polske helsemyndigheter innebærer at leger og tannleger utdannet i Polen nå kan få autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold