Opptakskrav og opptak

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram med fagene:
Kjemi (1 + 2)
Fysikk (1)* og/eller biologi 1
Biologi 1 + 2**


**Vi stiller ikke absolutt krav om biologi fra videregående skole ettersom det ikke er obligatorisk for opptak i Norge, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) før intervjuet.

Du kan allerede søke mens du går på Vg3. Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke.

Du må selv vurdere dine engelskkunnskaper i forhold til å følge et engelskspråklig studium.

Alle søkere til studiet i Wroclaw skal gjennom et opptaksintervju. Dette blir arrangert i Oslo søndag 2. juni 2019 for søkere til studieåret 2019/2020. Her får søkerne spørsmål i fagene kjemi og biologi, samt at vi vil bli bedre kjent med deg som søker. Intervjuet er det endelige opptakskriteriet. Søker får beskjed om inntak samme dag.

Vi mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. Søknader saksbehandles hos oss og vi har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater til opptaksintervjuet basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. Dersom du blir invitert til intervju, må du betale et ikke refunderbart administrasjonsgebyr på kr. 2.600,-. Deretter vil du kunne logge deg inn og få tilgang til hefter i fagene kjemi og biologi som gir deg en oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak. Du får individuelt brukernavn og passord fra oss når betaling er bekreftet.


Informasjon etter opptak

Det blir gitt nødvendig praktisk informasjon til alle som får opptak. Vi lager en informasjonsperm til alle studentene med informasjon om de forhold vi erfaringsmessig vet både studenter og foresatte lurer på!

I første halvdel av desember vil vi også besøke studiestedet for å se at førsteårsstudentene har det bra og trives. Vi inviterer da til en hyggelig samling med god mat og drikke.

Både foresatte og studenter kan kontakte oss ved behov. Når studenten er tatt opp ved universitetet og har startet studiet, er det likevel slik at det er universitetets lover og regler som gjelder. Dette kan ikke vi påvirke, men vi bistår gjerne med praktiske forhold og spørsmål som måtte dukke opp.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold