Priser

Undervisningsavgift til Wroclaw University of Environmental and Life Sciences er satt til 8 000 Euro pr. studieår. Skolepengene må betales innen 15. september hvert år. Det er anledning til å dele skolepengene to, med 1. innbetaling 15. september og 2. innbetaling like over nyttår.

Administrasjonsavgift på 2 600 NOK innbetales til European Educational Consultants (EEC) etter at vi har behandlet din søknad og funnet at du har tilstrekkelige forkunnskaper til å bli innkalt til opptaksintervju. Faktura vil bli tilsendt. Denne avgiften refunderes ikke selv om du trekker deg fra intervjuet; og heller ikke hvis du ikke får opptak.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold