Studiets faglige innhold og oppbygning

Å velge veterinæryrket
er en stor beslutning.
Det er derfor viktig å
tenke godt gjennom at man
virkelig ønsker dette
som sin livslange karriere.
En karriere som vil gi veldig
mange muligheter,
men også være krevende.
Du må ha en genuin interesse
og kjærlighet for dyr,
stor arbeidskapasitet
og utholdenhet!

 

 

 

 

 

 

 

Studiets oppbygning 

Studiet strekker seg over fem og et halvt år og er grovt sett delt opp i tre deler: Basisfag, preklinisk del og klinisk del

Det vil hele tiden være fokus på praktisk opplæring, men dette intensiveres selvsagt utover i studiet. Det fjerde og femte året skal du ha svært mye praksis på de ulike klinikkene. Sjette året (1 semester) er utelukkende klinikk.


 
Praksis

I løpet av studiet er det også krav om til sammen 12 uker praksis i sommerferien. Denne kan gjennomføres i Norge.

  • Etter først året er det obligatorisk praksis i 2 uker på gård m/dyr. Etter andre og tredje året er det obligatorisk praksis på i alt 4 uker på dyreklinikk. 
  • Etter fjerde året skal du ha 2 uker praksis på slakteri og 2 uker på dyreklinikk. 
  • Etter femte året skal du ha 2 uker praksis på dyreklinikk og 2 uker i næringsmiddelindustrien.

 

Studiets faglige innhold (ikke helt utfyllende)

Første år: Dyreanatomi, Embryologi, Histologi, Cellebiologi, Kjemi, Biofysikk, Biokjemi, Generell genetikk, Biologi, Miljøvern, Biostatistikk, Veterinærhistorie, Agronomi, Gymnastikk, Samfunnsfag, Polsk

Andre år: Biokjemi, Dyrefysiologi, Dyrehold, Teknologi i dyreproduksjon, Etologi og dyrevelferd, Mikrobiologi, Dyrenæring og matkvalitet, Veterinærimmunologi, Veterinærepidemiologi, Topografisk anatomi, Patofysiologi, Polsk

Tredje år: Patofysiologi, Klinisk og laboratorium diagnostikk, Veterinær farmakologi, Parasittologi og Invasiologi, Patomorfologi, Økologi og villdyrpatologi, Kirurgi og anestesi, Insektsykdommer, Pelsdyrsykdommer

Fjerde år: Husdyrsykdommer: Indre sykdommer, kirurgi, reproduksjon, infeksjonssykdommer, Slaktedyr og mathygiene, Hygiene og melketeknologi, Fiskesykdommer, Hestesykdommer: Indre sykdommer, kirurgi, reproduksjon, infeksjonssykdommer, Veterinærtoksikologi, Andrologi og kunstig inseminasjon

Femte år: Hunde- og kattesykdommer: Indre sykdommer, kirurgi, reproduksjon, infeksjonssykdommer, Fjærkresykdommer, Hygiene og mikrobiologi i matbearbeidelse, Klinisk immunologi

Sjette år: (1. semester) Klinikk innen husdyr, Katter og hunder, Hester, Valgfag

 

Pensumlitteratur/språk

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene når du kommer til Wroclaw. Universitetet har gjort avtale med en medisinsk bokhandler som besøker studentene på orienteringsdagen hvor pensumlitteraturen kan bestilles.

All pensumlitteratur er på engelsk.

    
Språk

All undervisning foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold