Søknad

Søknaden skal inneholde:


1.
Kort motivasjonsbrev med en enkel presentasjon av deg selv og litt informasjon om hvorfor du ønsker å studere veterinærmedisin (på engelsk)

2. Utfylt søknadsskjema (
klikk her for skjema)

3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk)

4. Kopi av pass

5. Fødselsattest (kan bestilles på Folkeregisteret via skatteetaetn.no)

6. 4 passbilder (husk å skrive navn på baksiden)
Størrelse: 3,5 x 4,5 cm som er standard fotostørrelse for ID bilder. Dette bildet skal stå på ditt ID-kort gjennom hele studenttiden og kan ikke endres!


Søknadsfrist
Siste frist for søknad til studiet er 10. mai 
Søknader behandles fortløpende ved vårt kontor fra januar 2019. Dersom vi finner det faglige nivået ditt tilfredsstillende, vil du bli innkalt til intervju (se under opptakskrav) i Oslo søndag 2. juni 2019 på
den norske legeforeningens konferansesenter, Soria Moria.


VIKTIG:

Kopiav vitnemål og pass skal være stemplet med "rett kopi" av skole eller annet offentlig kontor.

Dersom du går på vg3 dette året skal du sende karakterutskrift fra VG1, Vg2 og 1. termin Vg3 på norsk.

Dersom du tar realfagene det året du søker skal du legge ved originalvitnemålet ditt på norsk sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar nå.


Søknad om opptak sendes til:

EEC v. Ellen Bergene
Postboks 94
3101 Tønsberg

Besøksadressen Storgaten 20 skal ikke stå på konvolutten 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold