Vitnemål og autorisasjon i Norge

Vitnemål/Autorisasjon

Hovedregelen er at eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår.

Etter å ha fullført alle 5,5 studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil du ha oppnådd den akademiske graden MVD (Medical Veterinary Doctor).

Vitnemål utstedes av Wroclaw University of Environmental and Life Sciences og er godkjent i alle EU/EØS land.

Etter fullført utdanning søker du autorisasjon hos Mattilsynet i Norge på linje med de som har tatt utdanningen i Norge (ingen tilleggsprøver).

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences har i tillegg godkjenning fra "European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). Godkjenningen har varighet frem til 2025 før den skal fornyes.

 

 

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold