Om oss

 

European Educational Consultants er et selskap basert på den kunnskap og kompetanse som er opparbeidet innen rekruttering til det engelskspråklige medisinstudiet ved det Jagiellonske universitet, Medical College i Krakow, gjennom en årrekke. Vi arbeider kontinuerlig med rådgiving i søknadsprosessen, kvalitetssikring av studentenes faglige nivå før opptaksprøve, gjennomføring av opptaksprøver og oppfølging av studenter.

Vi arbeider også for å fremme kunnskap om og samhandling med de universitetene vi representerer i Polen og universiteter, helseinstitusjoner og offentlig/privat virksomhet generelt i Norge. Dette tjener deg som student i dag og som yrkesaktiv i morgen!

Våre kjerneverdier er Kunnskap, Kompetanse, Tilgjengelighet og Service.

Kunnskap om utdanningssystemet i Norge og hos våre samarbeidspartnere i Polen. Denne kjernekunnskapen skal til enhver tid være oppdatert hos oss.

Kompetanse på kvalifisert og kyndig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring av prospektive studenters faglige nivå.

Tilgjengelighet for deg som trenger råd, oppfølging, har spørsmål etc. Vårt mål er at alle henvendelser skal besvares den arbeidsdagen de kommer til oss. Likeledes skal informasjon gis til søkere, studenter som har fått opptak, de som står på venteliste etc. så snart det foreligger ny, relevant kunnskap hos oss.

Service skal gis til alle som henvender seg til oss; enten det er prospektive søkere, foresatte, studenter som har fått opptak eller andre som trenger våre tjenester. Alle henvendelser skal følges opp. Vi skal alltid ha tid til deg når du har et behov. VI skal også bistå norske universiteter, helseinstitusjoner og offentlig /privat virksomhet generelt når det er ønskelig.

Det er vårt mål at du skal oppleve søknadsprosessen og tiden etter opptak frem til avreise til ditt studiested som trygg og god. Det er også vårt mål at du skal føle fullstendig trygghet for at vi i alle sammenhenger opptrer ærlig og med en kunnskapsbase som gjør at du kan stole på oss.

Vi vil gjerne være i dialog med deg gjennom søknadsprosessen. Noen foretrekker e-post, andre vil ringe, og noen ønsker en personlig samtale. Vi lar deg velge, og vil sammen med deg søke å finne gode løsninger som tilfredsstiller det behovet akkurat DU har i denne tiden som kan være så avgjørende for ditt videre liv, din studietid og yrkeskarriere.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen

Ellen M. Bergene
Daglig leder/fagansvarlig


 

PS. Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vårt selskap har gitt sin tilslutning til ANSAs etiske retningslinjer, og følger det verdisett og de krav organisasjonen stiller for at man skal være godkjent samarbeidspartner.

Solution GTM, designet av Anne C. B. Grønvold