Veterinærstudier i Wroclaw

Veterinærstudier i Wroclaw

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences tilbyr et fem og et halvt årig engelskspråklig veterinærstudium for utenlandsstudenter. Studiet er ved flere anledninger kåret til Polens mest populære veterinærstudium (Se nyhetssak). EEC bistår norske studenter som ønsker å studere til veterinær i Wroclaw i søknadsprosessen og frem til opptak.

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ble etablert i 1945 og er et velrenommert vitenskaps- og utdanningssenter i sørvestre del av Polen. Universitetet har 1 650 ansatte inkludert 280 professorer og 8 000 studenter fordelt på 5 fakulteter.

Fakultetet for veterinærmedisin har ca. 1200 studenter og helt moderne dyreklinikker. Fullstendig renovering ble fullført i 2008. Fakultetets lokaler ligger i sentrum av byen og kan betegnes som en "city school" noe som er svært populært blant studentene. Du vil finne mange unge, høyt motiverte professorer som snakker meget godt engelsk ved fakultetet. Hele utdanningspersonalet ser det som en stor faglig berikelse å ta i mot studenter til det engelskspråklige programmet. Studiene er tilpasset ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Les mer om studiet her.

Når du er uteksaminert fra veterinærstudiet får du graden Doctor of Veterinary Medicine (DVM) / Veterinary Surgeon. Studiet er godkjent for autorisasjon i alle EU/EØS land.

Det internasjonale veterinærstudiet har ca 160 studenter fordelt på 11 semestre. Hvert årstrinn har klasser med maksimalt 20 studenter pr klasse. Mens noe av den teoretiske undervisningen holdes for 2-3 klasser av gangen vil all praktisk undervisning holdes for grupper på ca 10 studenter. Studentene kommer fra England, Irland, USA, Canada, Tyskland, Frankrike, India, Libanon, Vietnam, Sverige og Norge. Universitetet har laget en Velkomstguide til internasjonale studenter som ønsker å være forberedt på det meste før skolestart. 


Professor Wojciech  Nizanski skriver følgende vurdering av de norske veterinærstudentene i Wroclaw:

“We consider the group from Norway, the veterinary English Division group, to be very reliable and good students. They are all highly motivated to be skilled veterinarians and all of them realized this aim step by step during these studies.

This is a group of clever, positive and hardworking people. It is visible from the results of all tests that the Norwegian students treat studies very professionally, passing all the examinations with high marks. It is really a pleasure to conduct practicals and lectures with them as they are all positively focused on our profession.

From the other side we recognize the Norwegian group as very kind people and, last but not least, people who have the ability to collaborate and work in a group. This is really a 'bright, positively shining group of students’. I have been in contact with many of them after graduation and I know that they obtained professional success.”

- Prof. dr hab. Wojciech Nizanski, Head of Department of Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine

Søknad

Du kan søke fra og med det året du går på VG3.

Siste frist for søknad til studiet er normalt i midten av mai, men endelig dato for 2021/2022 sesongen er ikke besluttet av universitetet ennå. 
Søknader behandles fortløpende ved vårt kontor fra 1. februar 2021. 


Søknaden skal inneholde:

 1. Kort motivasjonsbrev med en enkel presentasjon av deg selv og litt informasjon om hvorfor du ønsker å studere veterinærmedisin (på engelsk)
 2. SØKNADSSKJEMA (lenke kommer når dette foreligger fra universitetet)
 3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk)
 4. Kopi av pass i PDF-format
 5. Bilde til student ID-kort i JPEG/GIF-format (se krav til bilde, ved opptak  må samme bilde leveres på skolekontoret som passbilde, str 2 x 2,5cm)

Dersom du søker mens du går på VG3 skal du sende karakterutskrift fra VG1, VG2 og første termin VG3 på norsk.

Dersom du tar realfagene det året du søker skal du legge ved originalvitnemålet ditt på norsk sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar nå. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknadsgrunnlaget blir bestått.

Søknad sendes på mail til anne.hansen@eec.no 

EEC følger GDPR regelverket i forbindelse med behandling av din søknad. Vi bruker din informasjon til å registrere deg hos universitet og til å gi deg informasjon under opptaksprosessen. 

Opptakskrav og opptak

OBS! Opptaksprosessen er under revisjon og oppdatert informasjon kommer fortløpende. Ta kontakt dersom du har spørsmål! 

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram og fagene:

 • Engelsk
 • Kjemi 1 + 2
 • Biologi 1 + 2

Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke.

Gode engelskkunnskaper, ikke bare generelt, men i de relevante fagene, er viktig. Du må ha minimum 4 i engelsk og har du dårligere karakter enn 4 må du ha minimum på 87 poeng på TOEFL iBT (det finnes andre språktester som er godkjent, men TOEFL iBT kan tas online fra privat PC og er derfor enklest å gjennomføre for de fleste) du kan melde deg på her www.ets.org/toefl. Se eventuelt ANSAs nettsider for oversikt over språktester og testsentre i Norge.  

Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Hvilken dokumentasjon som kreves avhenger av hvor de har tatt utdannelse.

Alle søkere til studiet i Wroclaw skal gjennom et opptaksintervju. Her får søkerne spørsmål i fagene kjemi og biologi, samt at vi vil bli bedre kjent med deg som søker. Intervjuet er det endelige opptakskriteriet og du får beskjed om eventuelt opptak samme dag.

Opptaksprosessen

Etter å ha mottatt din søknad vurderer vi denne og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. EEC har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater til opptaksintervjuet basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. 

Dersom du blir invitert til opptaksintervjuet vil du få tilgang til hefter i kjemi og biologi som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak på EECs nettsider. Du får brukernavn og passord når betaling er bekreftet.

Det koster  2 600,- NOK å søke opptak til veterinærstudiet i Wroclaw gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Opptaksintervjuet finner normalt sted i månedsskifte mai/juni i Oslo. På grunn av Covid-19 kan det imidlertid være at årets opptaksintervjuer gjennomføres digital. Endelig sted og dato for opptaksintervjuet til studieåret 2020/2021 er ikke fastsatt.

Det blir gitt nødvendig praktisk informasjon til alle som får opptak. 

Både foresatte og studenter kan kontakte oss ved behov. Når studenten er tatt opp ved universitetet og har startet studiet, er det likevel slik at det er universitetets lover og regler som gjelder. Dette kan ikke vi påvirke, men vi bistår gjerne med praktiske forhold og spørsmål som måtte dukke opp.

Priser

Undervisningsavgift til Wroclaw University of Environmental and Life Sciences er satt til 8 000 Euro pr. studieår.

Skolepengene må betales innen 15. september hvert år. Det er anledning til å dele skolepengene to, med 1. innbetaling 15. september og 2. innbetaling like over nyttår.

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Det koster  2 600,- NOK å søke opptak til veterinærstudiet i Wroclaw gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Studiets faglige innhold og oppbygning

Å velge veterinæryrket er en stor beslutning. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom at man virkelig ønsker dette som sin livslange karriere. En karriere som vil gi veldig mange muligheter, men også være krevende. Du må ha en genuin interesse og kjærlighet for dyr, stor arbeidskapasitet og utholdenhet!

Studiets oppbygning 

Studiet strekker seg over fem og et halvt år og er grovt sett delt opp i tre deler: Grunnleggende fag, prekliniske fag og kliniske fag.

Det vil hele tiden være fokus på praktisk opplæring, men dette intensiveres selvsagt utover i studiet. Det fjerde og femte året skal du ha svært mye praksis på de ulike klinikkene. Sjette året (1 semester) er utelukkende klinikk.

Det er krav om praksis som skal avvikles i løpet av sommerferien i noen av studieårene, lengde og fokus varierer fra år til år. Praksis kan gjennomføres i Norge.


Studiets faglige innhold 

Første år:

 • Grunnleggende fag: biofysikk, kjemi, latin, anatomi, histologi og embryologi, biokjemi og genetikk
 • Øvrige fag: kroppsøving, samfunnsfag og polsk

Andre år:

 • Grunnleggende fag: topografisk anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Prekliniske fag: Immunologi, mikrobiologi og fysiopatologi
 • Dyreproduksjon: dyreernæring, husdyrhold, etologi, dyrevelferd og -beskyttelse og dyreavl

Tredje år:

 • Prekliniske fag: farmasi, farmakologi, parasitologi og invasiologi, fysiopatologi og patomorfologi
 • Kliniske fag: klinisk diagnostikk og laboratoriediagnostikk, bildediagnostikk og sykdommer hos nytteinsekter

Fjerde år:

 • Kliniske fag: sykdommer hos husdyr, sykdommer hos hunder og katter, fiskesykdommer og klinisk praksis
 • Mathygiene: veterinærinspeksjon, offentlig dyrehelse, veterinærlovgivning, mikrobiologi og teknologi for mat av animalsk opprinnelse, praktisk opplæring i slakterier og kjøttforedlingsanlegg

Femte år:

 • Kliniske fag: hestesykdommer, veterinærforebygging, klinisk immunologi, veterinærrettsmedisin, klinisk hospitering og klinisk praksis
 • Mathygiene: veterinærinspeksjon, offentlig dyrehelse, veterinærlovgivning, mikrobiologi og teknologi for mat av animalsk opprinnelse, praktisk opplæring i slakterier og kjøttforedlingsanlegg

Sjette år:

 • Kliniske fag: hestesykdommer, veterinærforebygging, klinisk immunologi, veterinærrettsmedisin, klinisk hospitering og klinisk praksis
 • Valgfag 


Pensumlitteratur

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene når du kommer til Wroclaw. Universitetet har gjort avtale med en medisinsk bokhandler som besøker studentene på orienteringsdagen hvor pensumlitteraturen kan bestilles.

Språk

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

Vitnemål og autorisasjon i Norge

Hovedregelen er at eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle 5,5 studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil du ha oppnådd den akademiske graden MVD (Medical Veterinary Doctor).

Vitnemål utstedes av Wroclaw University of Environmental and Life Sciences og er godkjent i alle EU/EØS land.

Etter fullført utdanning søker du autorisasjon hos Mattilsynet i Norge på linje med de som har tatt utdanningen i Norge (ingen tilleggsprøver).

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences har i tillegg godkjenning fra "European Association of Establishments for Veterinary Education" (EAEVE). Godkjenningen har varighet frem til 2025 før den skal fornyes.

Reise til og bo i Wroclaw

Wroclaw ligger kun knappe 2 timers flyreise fra Oslo. Norwegian flyr direkteruter flere ganger i uken. Wizzair og Ryanair flyr fra Torp. 

Når du kommer som ny student til Wroclaw får du tilbud om å bo i nyoppussede studentboliger ikke langt fra universitetet. Disse boligene holder god standard, men vi ser at de norske studentene som regel finner seg egne leiligheter. På studenthjemmet betaler du pr. måned ca. 100 EURO for dobbeltrom. 

Wroclaw er en av de dyreste byene i Polen å bo i. Leiepriser varierer etter hvor sentralt du ønsker å bo, størrelsen og standard, men du kan bo  greit i Wroclaw for ca. kr. 4.000,- pr. måned, spesielt dersom du bor sammen med en venn. Prisen på matvarer, kollektivtransport ol. er mye lavere enn i Norge, se noen eksempler her.

Skolens semestre

 • Førsteårsstudenter starter i midten av september (obligatorisk forkurs)
 • Studieåret starter 1. oktober resterende år og består av to semester
 • Studieåret slutter ca. 20. juni
  Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer

Studielån 

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Gyldig helseforsikringsbevis 

Som student skal du være medlem i trygdeordningen i landet hvor du anses som bosatt. Dersom du anses som bosatt i Norge før du reiser ut for å studere, vil du som hovedregel fortsatt anses som bosatt i Norge selv om du studerer utenlands. Les mer her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/student-i-eu-eos-og-sveits  
For de som oppfyller kriteriene teller Europeisk Helsetrygdekort som forsikringsbevis. Dette kan du bestille her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort 

Helseattest

Du trenger en legeerklæring på at du er i stand til å gjennomføre studiet. Bestill time hos din lege så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Følgende skjema må fylles ut av legen: Helseattest

Studietiden i Wroclaw

Wroclaw er en av de store studentbyene i Polen. Byens sterke posisjon som studentby baseres på den høye kvaliteten og anseelsen som universitetene er kjent for. Den vakre byen danner en flott ramme for en lærerik og innholdsrik studietid.

Fakultetet for veterinærmedisin ved Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ligger i sentrum av byen og kan lett betegnes som en "city school", noe som er svært populært blant studentene.

Den delen av byen du som student vil benytte mesteparten av tiden er intim og oversiktlig samtidig som du finner alle de tilbud en storby rommer. Du finner hele spekteret av kulturaktiviteter og mulighet for å drive all slags sport. Det sprudlende livet med utesteder, spisesteder, barer etc. er viden kjent. Det finnes også svært mange arrangementer etc. som er spesielt tilrettelagt for studenter.

De norske studentene i Wroclaw ivaretas faglig og studiemessig av Universitet og har i tillegg god støtte av ANSA og Den norske veterinærforeningens studentforening som sikrer sosialisering og bistand i praktiske anliggender. 

Klikk her for mer informasjon om Wroclaw

Studentenes erfaringer

Vi har bedt noen av våre nåværende veterinærstudenter i Wroclaw om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. Se hva de har å si under. 

Du er også velkommen til å kontakte Den norske veterinærforeningens studentforening og/eller ANSA Wroclaw på Facebook eller Instagram dersom du ønsker å komme i kontakt med nåværende studenter eller har andre spørsmål om det å bo og studere i Wroclaw. 

 

Siri Ag, alumni, veterinærstudiet 2016

Hei!

Jeg heter Siri Ag, er 26 år gammel og nylig uteksaminert som veterinær med Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. 

Det har vært 5,5 begivenhetsrike år i den skjulte skatten av en fantastisk studieby – Wroclaw. I løpet av tiden som student i Europas kulturhovedstad 2016, vertsnasjon for håndball- og fotball-EM og Polens fjerde største by, har det vært en spennende reise fra start til mål. Ikke bare har jeg lært mye om meg selv, men også fått anledning til å bli kjent med en helt annen kultur, truffet mange interessante mennesker fra hele verden og opplevd ting jeg aldri ville fått gjøre i Norge. 

Som første kull i English Division ble 6 jenter fra Norge uteksaminert med tittel Doctor of Veterinary Medicine lørdag 23.apil 2016. Samtlige har fått jobb – de aller fleste før endt utdanning. Basert på all kunnskap, teori og praksis har studieutdanningen i Polen gitt meg den basis, kunnskap og trygghet til å jobbe i et utrolig variert og spennende miljø som veterinæryrket byr på. Veterinærutdanningen er veldig allsidig – og i dag, i min aller første jobb, er jeg veterinær i blå sektor i fiskehelsetjenesten hos en privat bedrift, Aqua Kompetanse AS. 

I løpet av studietiden har jeg lært verdien av å jobbe hardt og målrettet – dette gagner meg i arbeidslivet i dag hvor man må takle nye utfordringer. 

I tillegg sitter man med en internasjonal ballast som etter min mening anses som attraktivt når man søker jobb. 

Jeg er veldig takknemlig for det Wroclaw og det flotte universitetet har gitt meg – og jeg kan trygt anbefale Wroclaw som valg av studiested for veterinærutdanning. Om du har spørsmål rundt veterinærstudier i Polen og Wroclaw, må du gjerne kontakte meg – jeg svarer gjerne på det du måtte lure på

Ellen Vestberg, 4. års veterinærstudent 2017/2018

Hei

Mitt namn är Ellen Vestberg och jag är en 21årig tjej från Sundsvall. Hösten 2017 påbörjade jag mitt fjerdeår på veterinärstudierna i Wroclaw. Hela mitt liv har jag haft den stereotypiska drömmen alla tjejer haft när de var små, drömmen om att bli veterinär. Nu är jag här i Wroclaw och kämpar för att min dröm ska bli sann.

Den enda veterinärutbildningen i Sverige ligger i Uppsala och det är hård konkurrens för en plats. Därför valde jag att studera utomlands då jag inte hade något annat val om jag ville följa min dröm. Jag kom därefter i kontakt med Ellen Bergene som tillhandahöll mig information om utbildningen här i Polen. Jag ångrar verkligen inte att jag valde Polen, då det har gett mig stor livserfarenhet av att bara vara här. Engelskan tillhör vardagen och problem som uppstår är det upp till en själv att lösa, så det är en utmaning i sig att bara vara här. Ett stort plus är också priserna, speciellt på mat och även andra nödvändigheter, som är mycket lägre än hemma.

Första året på studierna har gått bra. Det blev många sena kvällar men i slutänden betalade sig allt hårt slit jag la ned på studierna. Motivation och hårt slit räcker långt i mina ögon då studierna är tuffa här. Skolan erbjuder kompetenta lärare, många är professorer, som alltid gör sig bästa för att reda ut oklarheter. Alla lektioner är på engelska vilket kan kännas lite ovant i början men nu tänker jag inte ens över det. Lärarna har, liksom vi, också engelska som sitt andra språk och vissa är bättre än andra men hittills har det inte varit något problem.

Staden Wroclaw är en multikulturell stad med en egen charm. Inne i stadens centrum, kallas Rynek, finns åtskilliga restauranger och ett aktivt uteliv på kvällarna. Runt juletiden arrangeras också Polens största julmarknad där. Vi i klassen, speciellt vi från Skandinavien, har blivit en egen liten familj som går ut och äter tillsammans, har picknick i den närliggande parken, arrangerar studiedagar tillsammans och så vidare. Det arrangeras också olika event där många i andra klasser också deltar och vi har det alltid trevligt tillsammans. Första året hade jag hemlängtan men nu var det så himla roligt att få komma tillbaka och träffa alla dessa underbara människor som jag tillbringar största delen av året med. Jag rekommenderar starkt att ge veterinärstudierna i Wroclaw en chans.

Hanna Benth, 5. års veterinærstudent 2017/2018

Hei!

Mitt navn er Hanne Benth, og jeg studerer 5. året på veterinærmedisin i Wroclaw.

Helt siden jeg var 10 år har drømmen vært å bli veterinær, og jeg har jobbet målrettetfor dette. Likevel var jeg ikke sikker på hvor jeg ville ta utdanningen min, og siden jeg kommer fra Oslo hadde jeg lyst til å flytte et annet sted, og oppleve mer. Jeg kom i kontakt med EEC på studiemesse når jeg gikk i 1 klasse på VGS, og ble veldig interessert i å studere i utlandet da. Etter et år på folkehøyskole tok jeg igjen kontakt med EEC, og fikk god informasjon om studiet, og jeg valgte da å søke meg inn på veterinærstudiet her i Polen.

Opptaksprosessen var veldig ryddig, og vi ble hele tiden holdt oppdatert på hva som foregikk og hva vi måtte forberede oss til. Jeg husker jeg var veldig nervøs når jeg møtte opp til intervjuet, men med både hyggelig velkomst fra EEC, vennlige og blide representanter fra skolen og veldig god stemning mellom alle søkerne, gikk hele prosessen veldig greit. Når vi fikk beskjed om at vi alle var kommet inn var stemningen høy, og jeg visste da at dette var hvor jeg hadde lyst til å studere!

Det å flytte ned til Polen, uten å kjenne noen annet enn å ha møtes en gang, til en veldig annerledes kultur og et nytt språk var i starten veldig skummelt og annerledes, men allerede fra første dag vi kom tok de eldre elevene seg oss «under vingene sine» og viste oss rundt i byen, hjalp oss å finne oss til rett, og inkluderte oss i det sosiale miljøet her nede. Dette har de fortsatt med videre, og jeg vil si at en av de beste tingene med å studere her nede er miljøet. Både innenfor klassen og med de andre trinnene har vi laget et veldig nært forhold, både med de norske og de internasjonale i klassen. Vi har også fått mer kontakt med de polske her nede, og har nå venner fra store deler av verden.

Studiet i seg selv er lagt opp annerledes enn i Norge, både innenfor noen fag og strukturen. Her i Polen har vi mye prøver og fremføringer gjennom året, noe jeg syntes er veldig positivt, siden man da leser jevnt gjennom året, og ikke må ta skippertak på slutten. Vi får også testet kunnskapen vår, og vet hva vi må lese mer om. Det er veldig mange flinke og engasjerte lærere på universitetet, som virkelig vil at vi skal gå ut som så gode veterinærer som mulig! Det hender selvfølgelig at det er ting vi ikke er fornøyd med, men dette tar vi opp med den ansvarlige for linjen vår, og de er veldig velvillige til å få innspill og jobber aktivt for å få studiet så bra som mulig.

Etter å nå ha ferdigstilt 2 år her på veterinærstudiet i Wroclaw, er jeg så ufattelig glad for at jeg tok sjansen på å flytte ned hit, og jeg har ikke angret på valget. Selv om det er et tøff studiet, og man innimellom blir sliten og frustrert, så er de aller fleste dagene positive, og jeg koser meg i denne flotte byen, med mange av mine beste venner, på et spennende studiet og jeg vil så absolutt anbefale å komme hit! 

Benedicte Helljesen, sisteårs veterinærstudent 2015/2016 -Alumni 2016

Mitt navn er Benedicte Helljesen, jeg er 24 år, kommer fra Arendal og går nå siste semestser (avsluter i februar 2016) på veterinærstudiet i Wroclaw.

Jeg har alltid vært sikker på at veterinær er det jeg virkelig har lyst til å bli, men ikke alltid visst at det faktisk var det jeg kom til å bli. Muligheten til å studere i utlandet har alltid tiltrukket meg, og jeg har tidligere vært i kontakt med flere tilbydere av utenlandsstudier. Høsten 2009 stakk jeg innom EEC ved Ellen Bergene og hadde en lengre samtale om studiemulighetene hun representerer i Polen. Det er jeg glad jeg gjorde! Etter den samtalen var jeg helt sikker på at det var til Wroclaw i Polen jeg ville.

Høsten 2010 ankom jeg Wroclaw med mine 8 nye medstudenter. Vi ble tatt godt imot av skolen, som siden første dag har vist stor interesse for at vi skal ha det bra. I løpet av de første dagene fikk vi omvisning på hele fakultetet hvor vi fikk møte noen av våre kommende professorer, spise lunsj med dekan og guidet bytur.

Studietiden i Wroclaw har vært en fantastisk tid så langt. Det skal sies at det er et krevende studium og at dagene ofte blir lange, men i kontrast til tidligere skolegang er fagene relatert til det yrket man vil ha så det er givende på en annen måte en før. Den faglige kompetansen på skolen oppfattes også som svært høy, og flere av våre forelesere er professorer som virkelig brenner for sitt fagfelt. Dette gjør at kunnskapen er oppdatert og aktuell.

Ved siden av skolen er vi studenter flinke til å koble av med aktiviteter og sosiale samlinger av forskjellig slag. Skolen tilbyr et ok treningsstudio gratis, samt et flott svømmeanlegg man kan benytte seg av for en billig penge. Vi nordmenn har også opprettet et ANSAstyre i byen, og planlegger å arrangere mye felles moro i tiden som kommer. Byen Wroclaw tilbyr ellers det man måtte ønske seg av kultur, uteliv eller annet. Med sine ca. 150 000 studenter er dette virkelig en levende by!

Så om du vurdere å studere veterinærmedisin i utlandet, kan jeg anbefale Wroclaw på det varmeste. Det å søke igjennom EEC var en god opplevelse fra første kontakt. Selskapet innehar stor veiledningskompetanse som gir en veldig trygghet. De er der også i ettertid om det skulle være noe, og man blir tatt vare på som enkeltperson.

Vi er nå en liten, men god gjeng etablerte internasjonale studenter som gleder oss til å ta imot nye venner og medstudenter.

Velkommen!