Vitnemål og autorisasjon

Vitnemål

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden:

  • MD (Medical Doctor) for legestudenter
  • DDS (Doctor of Dental Surgery) for tannlegestudenter

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum. Vitnemålet er godkjent i alle EU/EØS land.

Autorisasjon

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her

Turnus for leger 

For å få godkjent turnustjenesten må du søke turnusstilling, LIS1, gjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. 

Norsk medisinstudentforening har lenge jobbet for å øke antall LIS1 stillinger i Norge og nå er 100 nye LIS1 stillinger på plass! Dermed blir trengselen mindre og nyutdannede leger slipper å gå i ukurante stillinger mens de venter på å komme i gang med LIS1.

Helsedirektoratets sider har oppdatert informasjon om turnusordning for leger.