Vitnemål

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden:

  • MD (Medical Doctor) for legestudenter
  • DDS (Doctor of Dental Surgery) for tannlegestudenter

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum. Vitnemålet er godkjent i alle EU/EØS land.

Autorisasjon

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her

Turnus for leger 

For å få godkjent turnustjenesten må du søke turnusstilling, LIS1, gjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. 

Norsk medisinstudentforening har lenge jobbet for å øke antall LIS1 stillinger i Norge og nå er 100 nye LIS1 stillinger på plass! Dermed blir trengselen mindre og nyutdannede leger slipper å gå i ukurante stillinger mens de venter på å komme i gang med LIS1.

Helsedirektoratets sider har oppdatert informasjon om turnusordning for leger.

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Opptaket for 2022 er avsluttet. Neste mulighet til å søke er januar 2023.