Opptakskrav

For å søke opptak til medisin og/eller tannlegestudiet må du ha treårig videregående skole, oppnådd generell studiekompetanse, og fagene:

  • Engelsk – minimum 4 i standpunkt/skriftlig VG1
  • Kjemi 1 og kjemi 2
  • Biologi 1 eller Fysikk 1 

Generell studiekompetanse

Du må fremlegge bevis på at du har generell studiekompetanse gjennom et vitnemål eller et IB-diploma, evt gjennom en bekreftelse fra din VGS som sier at du oppnår generell studiekompetanse i vår (for søkere som går VG3 i vår)

Realfagene

Det er ikke karakterkrav i realfagene så lenge de er bestått eller du har en bekreftelse fra lærested på at du skal ta eksamen i vår. Erfaringsmessig er det nødvendig med et snitt på 4 eller bedre for å ha gode muligheter for å lykkes på opptaksprøven. 

Du må ikke ha biologi på vitnemålet dersom du har fysikk, men du må ha tilegnet deg kunnskaper i humanbiologi for å klare opptaksprøven (pensum i forberedelsesmateriell).

I motsetning til Norske universiteter stiller ikke Jagiellonian University krav om matte på vitnemålet, det er allikevel en stor fordel å ha studert alle realfagene, både med tanke på opptaksprøven og selve studiet.

Engelsk

Du må ha minimum 4 i standpunkt/skriftlig karakter i VG1 engelsk. 

Har du tatt videregående skole i Sverige eller Danmark må du ha C (Sverige) eller 7 (Danmark) i engelsk. 

Gode engelskkunnskaper er viktig og engelskkravet er derfor svært strengt. Oppfyller du ikke kravet må du ta en TOEFL (Test of English as Foreign Language), eventuelt en annen godkjent engelsktest (ta kontakt for komplett oversikt). Resultatene av testen må foreligge før søknadsfristen går ut.

Den vanligste testen er TOEFL iBT (internett based test). Du må ha minimum 87 poeng for å fylle opptakskravene. Vi anbefaler å ta testen tidlig slik at du har tid til å ta den på nytt dersom du ikke gjør det godt nok første gang du prøver. Du kan melde deg på her www.ets.org/toefl

Se eventuelt ANSAs nettsider for oversikt over språktester og testsentre i Norge.  

Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Hvilken dokumentasjon som kreves avhenger av hvor de har tatt utdannelse.


Andre utdannelser som gir grunnlag for å søke

Noen tilsvarende utdanninger oppfyller også kravene for å kunne søke. For eksempel betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje eller høyere utdannelse i fagene fra universitet og høyskoler.

Bachelor i sykepleie oppfyller kravet for biologi 1 fra VGS.

Les om hvilke dokumenter som må vedlegges søknad her: https://eec.no/soknad

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Opptaket for 2022 er avsluttet. Neste mulighet til å søke er januar 2023.