Opptakskrav

For å søke opptak må du ha:

 1. Generell studiekompetanse dokumentert på vitnemål eller IB-diploma (ettersendes for de som går VG3)
 2. Studert og ha karakter i fagene:
  • Engelsk – minimum 4 
  • Kjemi 1 og kjemi 2
  • Biologi 1 eller Fysikk 1

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. 

Klikk på «Søknad» for å leser mer om hva søknaden skal inneholde.

Oppfyller du opptakskravene får du mulighet til å ta opptaksprøven. På opptaksprøven konkurrerer alle godkjente søkere om studieplassene og høy nok poengsum på opptaksprøven er eneste kriterium for å få tilbud om studieplass.

Du må fremlegge bevis på at du har generell studiekompetanse gjennom et vitnemål eller et IB-diploma. 

Går du VG3 i år må du ha en bekreftelse fra din VGS som sier at du oppnår generell studiekompetanse og får vitnemål/IB-diploma i år. Se eksempel på hvordan den kan se ut her.  

Det er ikke karakterkrav i realfagene så lenge de er bestått, men erfaringsmessig er det nødvendig med et snitt på 4 eller bedre for å ha gode muligheter for å lykkes på opptaksprøven. Du må ha en karakter/foreløpig karakter (predicted grade) i kjemi og enten biologi eller fysikk på vitnemål eller karakterutskrift for å kunne søke. 

Kjemi og biologi er de mest relevante fagene for å forberede seg til opptaksprøven og til studiet. Dersom du ikke har studert biologi må du tilegne deg kunnskaper i humanbiologi for å klare opptaksprøven (pensum i forberedelsesmateriell).

I motsetning til Norske universiteter stiller ikke Jagiellonian University krav om matte på vitnemålet, det er allikevel en stor fordel å ha studert alle realfagene, både med tanke på opptaksprøven og selve studiet.

Gode engelskkunnskaper er viktig og engelskkravet er derfor svært strengt. I utgangspunktet må alle søkere som ikke har engelsk som sitt førstespråk ta en engelsktest for å bevise at de har tilstrekkelige engelskkunnskaper. Skandinaviske søkere slipper denne testen så lenge de har gode nok karakterer i faget fra videregående skole.

Minimumskravet for Skandinaviske søkere er:

 • Norske søkere: 4 i standpunkt/skriftlig karakter fra VG1 engelsk og i alle andre engelskkarakterer på vitnemålet  
 • Svenske søkere: C i alle engelskkarakterer på vitnemålet 
 • Danske søkere: 7 i alle engelskkarakterer på vitnemålet

Det er tilstrekkelig med engelsk fra VG1 for å oppfylle kravet, men dersom du har tatt engelsk på høyere nivå gjelder karakterkravet for disse fagene også. Universitetet kan kreve at alle søkere tar en språktest fra å sikre at de oppfyller engelskkravet. 

Engelsktester

Oppfyller du ikke kravet må du ta en TOEFL (Test of English as Foreign Language), eventuelt en annen godkjent engelsktest (ta kontakt for komplett oversikt). Resultatene av testen må foreligge før søknadsfristen går ut.

Den vanligste testen er TOEFL iBT (internett based test). Du må ha minimum 87 poeng for å fylle opptakskravene. Vi anbefaler å ta testen tidlig slik at du har tid til å ta den på nytt dersom du ikke gjør det godt nok første gang du prøver. Du kan melde deg på her www.ets.org/toefl

Se eventuelt ANSAs nettsider for oversikt over språktester og testsentre i Norge.  

Noen tilsvarende utdanninger kan også oppfylle kravene for å søke. For eksempel betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje eller høyere utdannelse i fagene fra universitet og høyskoler.

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven.