Priser

Skolepenger til Jagiellonian universitet

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Det er anledning til å dele skolepengene i to med første innbetaling 30. september og andre innbetaling 15. februar.  

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Les mer om dette her eller se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Skolepengene på medisinstudiet (oppstart 2024) er:

Første år:     15 500 Euro 
Andre år:     15 500 Euro
Tredje år:     15 500 Euro
Fjerde år:     15 500 Euro
Femte år:     15 500 Euro
Sjette år:      15 500 Euro

Skolepengene på tannlegestudiet (oppstart 2024) er:

Første år:     14 000 Euro 
Andre år:     14 000 Euro
Tredje år:     15 500 Euro
Fjerde år:     16 000 Euro
Femte år:     16 000 Euro

Søknadsgebyr til EEC

Det koster 2100,- NOK å søke opptak til medisin- eller tannlegestudiet ved Jagiellonian universitet i Krakow gjennom EEC. Summen inkluderer kvalitetssikring og behandling av søknad, informasjonsmøter og personlig rådgivning, invitasjon til tre forberedelseskurs og kollokviegrupper, og er en ikke refunderbar sum. 

Ønsker du å søke både medisin- og tannlegestudiet koster det 2100,- for det første studiet du søker og 1000,- for det andre, til sammen 3100,- NOK. Du må ta begge opptaksprøver for å søke begge studiene.

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven.