Priser

Skolepenger til Jagiellonian universitet

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Det er anledning til å dele skolepengene i to med første innbetaling 30. september og andre innbetaling 15. februar. 

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Les mer om dette her eller se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Skolepengene på medisinstudiet (oppstart 2023) er:

    • 15 000 Euro pr. år (x 6 år)

Skolepengene på tannlegestudiet (oppstart 2023) er:

    • 14 000 Euro første studieår
    • 14 000 Euro andre studieår
    • 15 500 Euro tredje studieår
    • 16 000 Euro fjerde studieår
    • 16 000 Euro femte studieår

Søknadsgebyr til EEC

Det koster 2050,- NOK å søke opptak til medisin- eller tannlegestudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling, informasjonsmøter og rådgivning, samt tilgang til forberedelsesmateriell, forberedelseskurs og kollokviegrupper, og er en ikke refunderbar sum. 

Ønsker du å søke både medisin- og tannlegestudiet koster det 2050,- for det første studiet du søker og 1000,- for det andre, til sammen 3050,- NOK. Du må ta begge opptaksprøver for å søke begge studiene.

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Opptaket for 2022 er avsluttet. Neste mulighet til å søke er januar 2023.