Forberedelser til studiestart 

For å akseptere tilbudet om studieplass og bli klar til å reise til Krakow sist i september må flere praktiske ting ordnes.

Dokumenter må sendes inn til universitetet for å akseptere studieplassen, det må søkes om studielån og anskaffes helseattester, vaksiner og helseforsikring. EEC er tilgjengelig for å gi råd og støtte alle våre søkere gjennom denne prosessen.

Nye studenter må også finne et sted å bo og ordne reise til Krakow, les mer om å reise til og bo i Krakow her

Papirer og informasjon

Så fort resultatene foreligger må alle som har fått tilbud om studieplass sende oppdatert informasjon om vitnemål og bilde til studiekort til EEC. EEC bruker denne informasjonen til å ferdigstille alle registreringer i universitetets systemer.

For å akseptere tilbud om studieplass må  flere dokumenter sendes til universitetet på mail: 

  • Kopi av oppdatert vitnemål oversatt til engelsk og med notarialbekreftelse og apostille. Dette kan ta lang tid, spesielt i Oslo og andre større byer, så vær tidlig ute med å bestille time, evt ta en roadtrip til et mindre sted (som Lillestrøm) der kapasiteten er bedre.
  • Dokumenter studentene får tilsendt fra EEC når alle registreringer i universitetets systemer er ferdigstilt (signeres og sendes inn)
  • Utfylt helseattest, vaksineoversikt og helseforsikring (se under) 

Nøyaktig beskrivelse av hva som skal sendes inn, inkludert sjekkliste, sendes ut til alle som får tilbud om studieplass. Informasjonen gjennomgås også i et eget informasjonsmøte. Tidsfristen settes samtidig som resultatene av opptaksprøven foreligger, normalt er denne i slutten av juli. 

Studielån

Både medisin- og tannlegestudiet ved JUMC er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Regn ut hvor mye lån og stipend du kan få og se utfyllende informasjon om søknad og frist for å søke på denne siden: Lånekassens nettsider.

Det kan ta tid å få studielån så søk så fort du får tilbud om studieplass. Lånekassen trenger en bekreftelse fra skolen på at du har fått tilbud om studieplass, denne får du i informasjonsmøtet som holdes etter at resultatene er bekjentgjort, eventuelt på mail dersom du ikke kan delta i møtet. Første avdrag på skolepengene kommer i september og må betales innen fristen uavhengig av om lånet er innvilget og pengene på konto.

Studenter som ikke er norske statsborgere må sjekke at de oppfyller kravene for å få dekket lån til studier i utlandet. Dette gjelder spesielt for de som komme fra land utenfor EU/EØS. Informasjon for utenlandske statsborgere finnes på denne siden: Lånekassens nettsider.  

Helseattest

Du trenger en legeerklæring på at du er i stand til å gjennomføre studiet, din medisinske historie og noen standardundersøkelser, inkludert røntgen av brystet. Bestill time hos din lege så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Røntgenbilder kan eventuelt tas på privat røntgeninstitutt.

Dokumentet HEALTH CERTIFICATE må fylles ut av legen. 

Vaksiner

Du trenger en oversikt over hvilke vaksiner du har tatt og må ta de vaksinene du mangler. Bestill time hos lege, vaksinasjonsklinikk eller lignende så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Husk at du kan se oversikt over vaksiner du har fått på helsenorge.no.

Dokumentet IMMUNIZATION FORM må fylles ut av legen/den som utfører vaksineringen. 

Gyldig helseforsikringsbevis 

Som student skal du være medlem i trygdeordningen i landet hvor du anses som bosatt. Dersom du anses som bosatt i Norge før du reiser ut for å studere, vil du som hovedregel fortsatt anses som bosatt i Norge selv om du studerer i utlandet. For å se om dette gjelder deg, les her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/student-i-eu-eos-og-sveits  

For de som oppfyller kriteriene er Europeisk Helsetrygdekort gyldig forsikringsbevis for universitetet. Europeisk helsetrygdekort kan du bestille her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort