Søknad

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. 

Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Du kan søke fra 15. januar 2024.
Siste frist 1. mai

Søknaden skal inneholde

Personlig informasjon 
Mailadressen du oppgir i skjemaet vil brukes i all videre kommunikasjon. Dette må være en mailadresse du har tilgang til hele tiden. Universitetets systemer har problemer med å nå hotmail-adresser. Altså unngå hotmail, skolemailadresser o.l.

Informasjon om utdannelse, finansiering av studier og helseforsikring
I tillegg til informasjonen du legger inn om din utdannelse må du laste opp vedleggene beskrevet under. 
Som norsk statsborger får du studielån fra Statens Lånekasse og gratis Europeisk helsetrydgekort.

Vedlegg som skal lastes opp i søknadsskjemaet

Dokumenter om gjennomført og pågående utdanning samles og lastes opp i ett PDF-dokument 
Alle dokumenter må være oversatt til engelsk. Du må minimum ha karakter i ett kjemifag og enten biologi eller fysikk for å søke. Du må ha ståkarakter i alle fagene som omfattes av opptakskravene.

  1. Videregående skoler ordner vitnemål og karakterutskrifter på engelsk. 
  2. Privatskoler og privatistkontor skriver bekreftelser på eksamensoppmelding på engelsk.

Bekreftelse utstedelse av vitnemål
Gjelder søkere som får generell studiekompetanse det året de søker, altså de som går VG3 2024. 
Dokumentet skrives av videregående skole og må være på engelsk. Se eksempel her.

Kopi av pass i PDF-format
Passet må være gyldig for å brukes som identifikasjon. OBS det kan ta tid å få nytt pass så start prosessen tidlig.

Lurer du på hvilke dokumenter du skal sende inn?

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Vitnemål oversatt til engelsk* eller IB-diploma
 2. Kopi av pass i PDF-format


*Utskrift fra internett godkjennes ikke. Dokumentet må være stemplet og signert av skolen. 

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Karakterutskrift fra VG1, VG2 på engelsk *
  • Karakterutskrift fra første termin VG3 på engelsk *
 2. Bekreftelse på utstedelse av vitnemål
  • En bekreftelse fra din skole på at du vil få vitnemål og oppnå generell studiekompetanse og ca når vitnemålet blir utstedt.
 3. Kopi av pass i PDF-format

*Utskrift fra internett godkjennes ikke. Dokumentet må være stemplet og signert av skolen. 

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Vitnemål oversatt til engelsk* eller IB-diploma
  • Karakterutskrifter på relevante fag som ikke står på vitnemålet oversatt til engelsk*
  • Bekreftelse fra lærested eller privatistkontor på relevante fag du tar opp dette semesteret

 2. Kopi av pass i PDF-format

*Utskrift fra internett godkjennes ikke. Dokumentet må være stemplet og signert av skolen. 

I tillegg til øvrige dokumenter: 

 • TOEFL «Test taker score rapport» (Lastes ned som PDF fra ets.org)

Du kan søke før du har tatt testen. Men resultatene må foreligge innen søknadsfristen går ut. Les mer i opptakskravene

Dokumentet lastes opp sammen med øvrige dokumenter om utdanning.

Har du tatt eller holder på med bachelor/master/profesjonsstudier innenfor helse eller realfag, eller har tatt grunnfag medisin, premed eller lignende bør du legge ved dokumentasjon på dette. 

I tillegg til vitnemål/IB-diplom bør du da sende inn karakterutskrifter/diplomer etc oversatt til engelsk.

Dokumentene sendes inn i samme PDF som øvrige dokumenter om utdanning.  

EEC følger GDPR regelverket i forbindelse med behandling av din søknad. Vi bruker din informasjon til å registrere deg hos universitet og til å gi deg informasjon under opptaksprosessen.