Søknad

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven.

Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Søknadsfrist 1. mai 2023

Søknaden skal inneholde:

 • Personlig informasjon 
  Mailadressen du oppgir i skjemaet vil brukes i all videre kommunikasjon. Dette må være en mailadresse du har tilgang til hele tiden. Universitetets systemer har problemer med å nå hotmail-adresser. Altså unngå hotmail, skolemailadresser o.l.

 • Anbefalingsbrev på engelsk 
  Ditt «Letter of recommendation» må skrives av en lærer, rådgiver eller leder i jobb eller frivillig arbeid i helsebransjen som kan uttale seg om hva slags medisin-/tannlegestudent du vil bli. Vi har laget en veileder du kan dele med den som skal skrive brevet.
  I søknaden oppgir du personens navn og e-mailadresse. Personen får tilsendt en pålogging og må selv legge inn brevet i universitetets system. Universitetet kan kontakte personen i løpet av søknadsprosessen.

 • Informasjon om utdannelse, finansiering av studier og helseforsikring
  I tillegg til informasjonen du legger inn om din utdannelse må du laste opp vedleggene beskrevet under. 
  Som norsk statsborger får du studielån fra Statens Lånekasse og gratis Europeisk helsetrydgekort.

Vedlegg som skal lastes opp i søknadsskjemaet: 

 1. Dokumenter om gjennomført og pågående utdanning samles og lastes opp i ett PDF-dokument 
  Alle dokumenter må være oversatt til engelsk. Du må minimum ha karakter i ett kjemifag og enten biologi eller fysikk for å søke.
  1. Videregående skoler ordner vitnemål og karakterutskrifter på engelsk. 
  2. Privatskoler og privatistkontor skriver bekreftelser på eksamensoppmelding på engelsk.

 2. Bekreftelse utstedelse av vitnemål
  Gjelder søkere som får generell studiekompetanse det året de søker, altså de som går VG3 2023. 
  Dokumentet skrives av videregående skole og må være på engelsk. Se eksempel på hvordan den kan se ut her.
 3. Kopi av pass i PDF-format
  Passet må være gyldig for å brukes som identifikasjon. OBS det kan ta tid å få nytt pass så start prosessen tidlig. 

Hvilke vedlegg skal du sende inn?  

Dersom du har ferdigstilt utdanning og oppfyller opptakskravene.

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Vitnemål oversatt til engelsk* eller IB-diploma

 2. Kopi av pass i PDF-format

Dersom du ferdigstiller VGS det året du søker.

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Karakterutskrift fra VG1, VG2 på engelsk *
  • Karakterutskrift fra første termin VG3 på engelsk *
 2. Bekreftelse på utstedelse av vitnemål
  • En bekreftelse fra din skole på at du vil få vitnemål og oppnå generell studiekompetanse og ca når vitnemålet blir utstedt.
 3. Kopi av pass i PDF-format

Dersom du tar opp fag/TOEFL det året du søker.

 1. Dokumenter om utdanning 
  • Vitnemål oversatt til engelsk* eller IB-diploma
  • Karakterutskrifter på relevante fag som ikke står på vitnemålet oversatt til engelsk*
  • Bekreftelse fra lærested eller privatistkontor på relevante fag du tar opp

 2. Kopi av pass i PDF-format

*Utskrift fra internett godkjennes ikke. Dokumentet må være stemplet og signert av skolen. 

EEC følger GDPR regelverket i forbindelse med behandling av din søknad. Vi bruker din informasjon til å registrere deg hos universitet og til å gi deg informasjon under opptaksprosessen.