Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Send søknad

Søknader behandles fortløpende fra januar 2022. Dersom du godkjennes til opptaksprøven vil du få tilgang til forberedelsesmateriell fra universitetet. Det er sterkt tilrådelig å søke tidlig, slik at du kan forberede deg grundig til prøven. 

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. 

Du kan sende søknad for skoleåret 2022/2023 fra janar 2022.


Søknaden skal inneholde:

 1. Kort motivasjonsbrev på engelsk i PDF-format
  Motivasjonsbrevet bør være ca en side langt og inneholde en enkel presentasjon av deg selv, hvorfor du ønsker å studere medisin/odontologi og hvorfor du ønsker å studere ved Jagiellonian Universitet.   
      
 2. Utfylt SØKNADSSKJEMA i PDF-format
  Mailadressen du oppgir i skjemaet vil brukes i all videre kommunikasjon og du må sende søknaden fra denne adressen. Dette må være en mailadresse du har tilgang til hele tiden, også etter du er ferdig på VGS. Universitetets systemer har problemer med å nå hotmail-adresser, så unngå hotmail, skolemailadresser o.l.       

 3. Vitnemål, IB-diplom, karakterutskrift, bekreftelser oversatt til engelsk i PDF-format 
  Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknadsgrunnlaget blir bestått    
  • Dersom du har VGS og oppfyller opptakskravene: Vitnemål / IB-diplom oversatt til engelsk 
  • Dersom du tar VG3 det året du søker: Kompetansebevis/Karakterutskrift fra VG1, VG2 og første termin VG3 oversatt til engelsk 
  • Dersom du tar opp fag det året du søker: Vitnemål, karakterutskrifter og bekreftelse fra lærested på fagene du tar opp oversatt til engelsk      

 4. Kopi av pass i PDF-format
  Passet må være gyldig for å brukes som identifikasjon. OBS det kan ta tid å få nytt pass så start prosessen tidlig. 


Navngi dokumentene: Ditt fulle navn + innhold.
For eksempel: Ola Normann – Certificate and transcripts, Ola Normann – Letter of Motivation, osv…


Søknad med vedlegg sendes på mail til: anne.hansen@eec.no 


EEC følger GDPR regelverket i forbindelse med behandling av din søknad. Vi bruker din informasjon til å registrere deg hos universitet og til å gi deg informasjon under opptaksprosessen.