Opptaksprøven

Oppfyller du opptakskravene får du mulighet til å ta opptaksprøven.

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisin- og tannlegestudiene ved Jagiellonian universitet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. 

På opptaksprøven konkurrerer alle godkjente søkere (norske og internasjonale) om studieplassene, og høy nok poengsum på opptaksprøven er eneste kriterium for å få tilbud om studieplass.

Det er universitetet som arrangerer opptaksprøven og beslutter endelig opptak. Opptaksprøven gjennomføres digitalt  i et eget eksamenssystem. Informasjon om systemkrav og eksamensregelverk sendes på mail til godkjente søkere før prøven.


Opptaksprøven 2024

Medisin – MD
lørdag 8. juni kl 13.00

Tannlege – DDS
søndag 9. juni kl 13.00

Resultatene foreligger
onsdag 19. juni kl 12.00

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler «Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science» og skal avdekke kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning basert på gitt informasjon, generell kunnskap og grunnleggende medisin. Kunnskap i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk og evne til å resonnere blir kontrollert gjennom oppgaver som består av tekstanalyse, diagrammer og grafer.

Opptaksprøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 

Forberedelser til opptaksprøven

Forberedelser til opptaksprøven inkluderer forberedelsesmateriell fra universitetet, kollokviegrupper, informasjonsmøter og forberedelseskurs arrangert av EEC, du kan lese mer her: https://eec.no/forberedelser-til-opptaksprove

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven.