Opptaksprøven

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisinstudiet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. Det er universitetet som gjennomfører opptaksprøven og beslutter endelig opptak.

Opptaksprøven gjennomføres digitalt. Søkerne må altså ta opptaksprøven på internett hjemmefra. Informasjon om system og regelverk sendes på mail til godkjente søkere.

Opptaksprøven finner sted en helg i månedsskiftet mai/juni. Lørdag for medisinstudiet og søndag for tannlegestudiet. Datoene settes inn her når de foreligger.

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler «Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science» og skal avdekke kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning basert på gitt informasjon, generell kunnskap og grunnleggende medisin. Kunnskap i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk og evne til å resonnere blir kontrollert gjennom oppgaver som består av tekstanalyse, diagrammer og grafer.

På grunn av en lovendring har opptaksprøven endret fokus de siste årene. Forberedelsesmateriellet fra universitetet inneholder eksempler på tidligere gitte prøver, etter den gamle og den nye modellen, og gir til sammen en helhetlig ide om eksamenens vanskelighetsgrad. 

Opptaksprøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 

Forberedelser til opptaksprøven

Forberedelser til opptaksprøven inkluderer forberedelsesmateriell fra universitetet, kollokviegrupper, informasjonsmøter og forberedelseskurs arrangert av EEC, du kan lese mer her: https://eec.no/forberedelser-til-opptaksproven

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Opptaket for 2022 er avsluttet. Neste mulighet til å søke er januar 2023.