Tannlegestudier i Krakow

Tannlegestudier i Krakow

Det Jagiellonske universitetet er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Det internasjonale tannlegestudiet tilhører School of Medicine in English og er underlagt Institutt for tannmedisin.

Studiet har sterkt fokus på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor kun inn 20 studenter pr år. Det innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. 

School of Medicine in English har et eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Krakow at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Studiets oppbygning

Tannlegestudiet strekker seg over fem år og inkluderer grundige studier i medisinsk og odontologisk vitenskap og praktisk trening innen alle deler av odontologisk praksis. 

Den prekliniske delen av studiet finner sted i samme lokaler som medisinutdanningen, men tannlegestudentene har egne professorer og er en egen klasse i alle fag.

Studiet har meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. På den prekliniske delen benyttes i stor grad samme forelesere som ved medisinstudiet. 

Gjennom de siste to og et halvt årene behandler studentene pasienter på instituttets tannlegeklinikk som holder til i en relativt nyrestaurert bygning i sentrum av Krakow. Studentene arbeider da under veiledning fra tannleger som er akademisk personell ved universitetet. 

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre ca 4 uker praksis, gjerne i Norge, som del av studiet. Tema og varighet varierer fra år til år og inngår i pensumoversikten fra universitetet. 

Les mer om studiet på universitetets nettsider.


Mulighet for utvekslingsopphold ved Universitetet i Oslo

Tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo kan nå søke om utvekslingsopphold ved Det Jagiellonske Universitet i Krakow, og tannlegestudenter i Krakow kan søke om det samme ved Universitetet i Oslo. Les mer her. 


Krakow er kjent for sitt gode studentmiljø. Det er hvert studieår over 400 norske tannlege- og medisinstudenter i Krakow. Det blir lagt vekt på å få til en god integrering mellom tannlege- og medisinstudentene.

 

Opptakskrav 

For å søke opptak til tannlegestudiet må du ha treårig videregående skole og generell studiekompetanse, med fagene:

 • Engelsk
 • Kjemi (1 + 2) 
 • Fysikk (1) eller Biologi (1)

Vi stiller ikke krav om biologi på vitnemålet, forutsatt at du har fysikk, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

Gode engelskkunnskaper, ikke bare generelt, men i de relevante fagene, er viktig. Du må ha minimum 4 i engelsk og har du dårligere karakter enn 4 må du ha minimum 87 poeng på TOEFL iBT (det finnes andre språktester som er godkjent, men TOEFL iBT kan tas online fra privat PC og er derfor enklest å gjennomføre for de fleste) du kan melde deg på her www.ets.org/toefl. Se eventuelt ANSAs nettsider for oversikt over språktester og testsentre i Norge. 

Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Hvilken dokumentasjon som kreves avhenger av hvor de har tatt utdannelse.

I motsetning til Norske universiteter stiller ikke Jagiellonian University krav om matte eller fysikk på vitnemålet, det er allikevel en stor fordel å ha studert alle realfagene, både med tanke på opptaksprøven og selve studiet.

Noen tilsvarende utdanninger oppfyller også kravene for å kunne søke. F: eks. IB eller betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje.

Opptaksprosessen

EEC mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole o.l. Vi vurderer søknadene og har fullmakt fra universitetet til å akseptere kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. 

Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende? Ta kontakt for en veiledningssamtale med oss

Det koster  1 950,- NOK å søke opptak til tannlegestudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling, informasjonsmøter og rådgivning, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 
 

Forberedelser til opptaksprøven 

Dersom du blir akseptert  til opptaksprøven får du tilgang til forberedelsesmateriell fra universitetet som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå og tidligere gitte opptaksprøver på EECs nettsider. Du får brukernavn og passord så fort betaling er bekreftet.

For de som ønsker kontakt med andre prospektive studenter for å forberede seg sammen, dele tips, erfaringer, kunnskap, o.l. oppretter vi lukkede facebookgrupper, "kollokviegrupper", for hvert studie. De som ønsker det inviteres til gruppen for studiet de har søkt på og kan ta kontakt med andre søkere der.

EEC tar ikke del i forberedelsene utover å tilrettelegge for kontakt mellom de som ønsker det, men søkere må gjerne bruke gruppen til å dele alt som er relevant for forberedelse til opptaksprøven. 

 

Tilbud om studieplass

Får du tilbud om studieplass må du levere vitnemål oversatt til engelsk med notarialbekreftelse og apostille til universitetet innen fristen for å akseptere studieplassen går ut. Se prosedyre.

Du må tillegg ordne studielån, helseforsikring, legeattest og nødvendige vaksinasjoner. Du må også planlegge reisen og hvor du skal bo. Du finner mer informasjon om disse tingen i menyen under Forberedelser til studiestart.

 

Opptaksprøve

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisinstudiet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. Det er universitetet som gjennomfører opptaksprøven og beslutter endelig opptak.

Opptaksprøven gjennomføres på grunn av Covid-19 situasjonen også i år digitalt. Søkerne må altså ta opptaksprøven på internett hjemmefra.

Opptaksprøven finner sted søndag 12. juni og resultatene av prøven bekjentgjøres 20. juni

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler "Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science" og skal avdekke kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning basert på gitt informasjon, generell kunnskap og grunnleggende medisin. Kunnskap i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk og evne til å resonnere blir kontrollert gjennom oppgaver som består av tekstanalyse, diagrammer og grafer.

På grunn av en lovendring har opptaksprøven endret fokus de siste årene. Forberedelsesmateriellet fra universitetet inneholder eksempler på tidligere gitte prøver, etter den gamle og den nye modellen, og gir til sammen en helhetlig ide om eksamenens vanskelighetsgrad. 

Prøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 

Resultatene av prøven bekjentgjøres normalt første virkedag etter at prøven er gjennomført.

Informasjonsmøte etter opptaket 

Etter at resultatene av opptaksprøven er bekjentgjort arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte for de studentene som får tilbud om opptak til studiet. Informasjonsmøtet inneholder følgende hovedelementer:

 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon om forberedelser til studiestart
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering
 • Erfaringer fra studenter

Priser

Skolepengene på tannlegestudiet er:

 • 13 000 Euro første studieår  
 • 13 000 Euro andre studieår
 • 14 500 Euro tredje studieår 
 • 15 000 Euro fjerde studieår
 • 15 000 Euro femte studieår

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i biologi, kjemi og polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to, med 1. innbetaling 30. september og 2. innbetaling like over nyttår.

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Det koster  1 950,- NOK å søke opptak til tannlegestudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling, informasjonsmøter og rådgivning, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Studiets oppbygning

Studiet går over fem år og inkluderer grundige studier i medisinsk og odontologisk vitenskap og praktisk trening innen alle deler av odontologisk praksis. Gjennom de siste to og et halvt årene av studiet behandler studentene pasienter på instituttets tannlegeklinikk. Studentene arbeider da under veiledning fra tannleger som er akademisk personell ved universitetet.

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre ca 4 uker praksis, gjerne i Norge, som del av studiet. Tema og varighet varierer fra år til år og inngår i pensumoversikten fra universitetet. 

Skolens semestre

 • Første studieår starter med en orienteringsuke uken før studiestart, som regel siste uken i september  
 • Resterende studieår starter i begynnelsen av oktober
 • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
 • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer (inkludert praksis)


Studiets faglige innhold (med forbehold om endring)

Første år: Kroppsøving, Anatomi med embryologi og grunnleggende genetikk, Histologi med cytofysiologi, Medisinsk polsk, Informatikk og medisinsk statistikk, Historie: medisin og tannbehandling, Filosofi, Førstehjelp og sykepleie, Dental profylakse, Helse og sikkerhet, Hygiene, Tannlegematerialer og -utstyr, Innledning til medisin og odontologi

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Andre år: Biokjemi med elementer av kjemi, Menneskelig fysiologi, Innledning til integrert odontologi, Medisinsk polsk, Medisinsk psykologi, Sosiologi av medisin i odontologi, Tannlege materialer og utstyr, Dental okklusjon og funksjon av kjeven, Immunologi, Generell radiologi, Epidemiologi og miljømedisin, Medisinsk biofysikk

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Tredje år: Patologi, Farmakologi med elementer av klinisk farmakologi, Interne sykdommer med fysioterapi og rehabilitering, Konservativ tannbehandling med endodonti, Medisinsk polsk, Anestesiologi og gjenoppliving, Generell kirurgi med onkologi, Mikrobiologi og munnhulemikrobiologi med mykologi, Innledning til integrert odontologi, tannbehandling hos gravide, Bioetikk, Informatikk og medisinsk statistikk, Medisinsk redning, Dental radiologi, Oral biokjemi, Innledning til oral kirurgi, Medisinsk lov, Folkehelse

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Fjerde år: Periodontale og orale slimhinnesykdommer, Konservativ tannbehandling med endodonti, Tannkirurgi, Protesefysikk, Grunnleggende om psykiatri, Dermatologi med venerologi og allergologi i tannmedisin, Kjeveortopedi, Pediatrisk tannbehandling, Sensoriske organsykdommer med elementer fra nevrologi, Smittsomme sykdommer, Maxillofacial kirurgi, Klinisk og eksperimentell tannbehandling, Katastrofe- og akuttmedisin, Rettsmedisin

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Femte år: Konservativ tannbehandling med endodonti, Tannkirurgi, Protetikk, Periodontale og orale slimhinnesykdommer, Maxillofacial kirurgi, Kjeveortopedi, Tannhandling hos eldre, Pediatrisk tannbehandling, Integrert tannbehandling i utviklingsalder


Språk

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.
De tre første årene er polskundervisning en del av studiet. Denne har fokus på (tann)medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter når du etter hvert går inn i den kliniske delen av utdanningen.


Pensumlitteratur
 

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.  

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Du bør ikke vente for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica har utarbeidet. De finner du utfyllende opplysninger nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.

 

Vitnemål

Eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle fem studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden DDS (Doctor of Dental Surgery).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum.


Autorisasjon i Norge

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her

Forberedelser til studiestart 

Før avreise til Krakow er det endel praktiske ting som må ordnes.

Studenten må finne et sted å bo og ordne transport mellom hjemstedet og Krakow. 

Alle studenter må sikre at de har finansiering til å betale for studiet og leve og bo i Krakow. De må videre vise til at de har tilstrekkelig god helse og anbefalte vaksiner, og at de har en helseforsikring som sikrer at de får tilstrekkelig helsehjelp dersom de skulle bli syke under oppholdet i Krakow. 

 

Reise til og bo i Krakow

De første studentene som dro til Krakow i 1996 og en del år fremover, pakket sin bagasje og kjørte buss gjennom Sverige for å komme til Krakow! Den tiden er for lengst forbi, og i dag er du kun 2 timers flyreise fra Oslo gjennom hele studietiden. Utenom høysesong kan du fly svært billig.

Når du kommer som ny student til Kraków får du tilbud om å bo i enkle studentboliger ikke langt fra universitetet. Disse boligene holder imidlertid en lavere standard enn vi er vant til i Norge, og studentene velger som regel å finne seg egne leiligheter. Det er enkelt å finne leilighet i byen, og de fleste finner et sted å bo i løpet av de første fire ukene de er i Kraków.

Priser på leilighet varierer selvsagt etter hvor sentralt du ønsker å bo, størrelsen på bosted etc. Du kan bo greit i Krakow for ca. kr. 2.500,- pr. måned. Pris på matvarer, kollektivtransport etc. er mye lavere enn i Norge, se noen eksempler her.


Studielån

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

 

Gyldig helseforsikringsbevis 

Som student skal du være medlem i trygdeordningen i landet hvor du anses som bosatt. Dersom du anses som bosatt i Norge før du reiser ut for å studere, vil du som hovedregel fortsatt anses som bosatt i Norge selv om du studerer utenlands. Les mer her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/student-i-eu-eos-og-sveits  
For de som oppfyller kriteriene teller Europeisk Helsetrygdekort som forsikringsbevis. Dette kan du bestille her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort  


Helseattest

Du trenger en legeerklæring på at du er i stand til å gjennomføre studiet, din medisinske historie og noen standardundersøkelser, inkludert røntgen av brystet. Bestill time hos din lege så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Røntgenbilder kan eventuelt tas på privat røntgeninstitutt. HEALTH CERTIFICATE må fylles ut av legen. 
 

Vaksineoversikt

Du trenger en oversikt over hvilke vaksiner du har tatt og må ta de vaksinene du mangler. Bestill time hos lege, vaksinasjonsklinikk eller lignende så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Husk at du kan se oversikt over vaksiner du har fått på helsenorge.no. IMMUNIZATION FORM må fylles ut av legen/den som utfører vaksineringen. 

 

Studietiden i Krakow

Krakow er en studentby av internasjonalt format. Byens sterke posisjon som studentby baseres på den høye kvaliteten og anseelsen som studiene er kjent for. Den vakre byen danner en flott ramme for en lærerik og innholdsrik studietid.

School of Medicine in English er en typisk "city school", og du finner instituttene og forelesningsfasilitetene i sentrum. Her ligger også en del av universitetssykehusene. Det er kun et par sykehus som ligger slik at du må benytte offentlig transport for å komme dit.

Den delen av byen du som student vil benytte mesteparten av tiden i er intim og oversiktlig, samtidig som du finner alle de tilbud en storby rommer. Du finner hele spekteret av kulturaktiviteter og mulighet for å drive all slags sport. Det sprudlende livet med utesteder, spisesteder, barer etc. er også viden kjent. Hvis du vil ut av byen kan du reise til Zakopane som ligger ca 1 ½ timer fra Krakow og er et internasjonalt kjent vintersportssted.

De norske studentene i Krakow ivaretas faglig og studiemessig av Universitet og skolekontoret og har i tillegg god støtte av ANSA og Copernica som sikrer rikelig sosialisering og bistand i praktiske anliggender.

ANSA Krakow ledes av studentene selv og jobber aktivt med å ivareta sine medlemmer. Det settes opp jevnlig opp aktiviteter, kurs og andre arrangementer. Du får et godt inntrykk på facebook siden deres. 

Studentorganisasjonen Copernica bidrar til studentlivet med et stort utvalg aktiviteter og arrangementer og sikrer at norske studenter er sosialt ivaretatt og ikke kjeder seg unødig i fritiden. Vi har dedikert en egen side til Copernica for de som ønsker å vite mer. Du finner den i menyen til venstre.  

Klikk her for mer informasjon om Krakow

Denne siden er dedikert til studentorganisasjonen Copernica, en av de virkelig store gulrøttene ved å studere i Krakow. Teksten er skrevet av Copernica og alle bilder stammer fra Copernicas arrangementer.

Her er det mye å glede seg over! De som blar seg ned til bunnen finner også en hilsen fra Copernicas president, Markus Lien Oftebro. 

 

COPERNICA*

Copernica er en studentorganisasjon for alle studentene på det internasjonale medisin- og tannlegestudiet her i Kraków. Organisasjonen ble stiftet i 2007 av en gruppe norske studenter som mente at det sosiale tilbudet i Kraków fortjente en oppgradering. I starten ble det avholdt små arrangementer i en kjeller med bare noen få deltakere, men siden da har arrangementene våre vokst seg store, og blir nå avholdt på noen av Krakóws beste lokasjoner, og har over 500 deltakere på det meste.

Copernica har som mål å gjøre studietiden til krakowstudentene så innholdsrikt og minneverdig som mulig. Studiehverdagen på medisin og tannlege kan tidvis være ganske tung, og derfor er det veldig viktig å ha en gulrot å se fram mot. Copernica, og krakowstudenter, viser seg å være spesielt glade i gulrøtter. Her kan du lese litt mer om noe av det som skjer i Kraków i løpet av studieåret.

Har du noen spørsmål utover dette, kan du alltids sende oss en melding på facebook eller instagram så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan.

 

Coperniweek / Fadderuke

Konseptet fadderuke høres nok kjent ut, og er selvfølgelig svært viktig for oss i Krakow også.

Samhold, aktivitet og vennskap over klassetrinn har tradisjonelt sett vært veldig beskrivende for studentlivet i Kraków, og fadderuken spiller en viktig rolle her. Dette er den første muligheten til å bli ordentlig godt kjent med din egen klasse, samt knytte et bånd til de eldre studentene.

Det er en variert uke med store og små eventer, som eksempelvis elvecruise, oktoberfest, pub-crawl og konserter.

I Kraków er ikke fadderuken en uke kun ment for dere nye studenter, men det er også en av årets morsomste uker for de eldre. Det er første gang man møtes etter en lang sommerferie, og ikke minst, har man mulighet til å hilse på, og danne nye vennskap med 1.klassingene.

 

Copernicam

Du har kanskje hørt om Gullruten eller filmfestivalen i Cannes?

Ja? Sagn sier at disse prisutdelingene ble startet etter at store profiler innen TV- og film-bransjen besøkte Copernicas egen filmfestival, Copernicam.

Vennegjenger fra alle klassetrinn går sammen om å lage kortfilmer i håp om å kunne dra hjem de gjeve troféene. Rød løper, paparazzier, høye drinker, flotte kjoler, stilige smokinger, fyrverkeri og et tettpakket show med profesjonelle konferansierer er beskrivende for denne kvelden. Her har du muligheten til å slippe din indre Leonardo DiCaprio fri.

 

Copernica Squash tournament

Squash har vokst frem til å bli en stor og gjev idrett blant studentene i Krakow. Dette er grunnen til at vi hvert år arrangerer Copernica Squash Tournament (som også er vårt eldste arrangement).

Vi leier en hel squasharena, hvor gruppespill går på morgenen og finaler blir spilt foran fulle tribuner på ettermiddagen. Det er selvfølgelig kommentator, musikk og drikkevarer til tilskuere.

De siste 5årene har det, til guttenes store frustrasjon, vært en kvinnelig utøver som har dratt hjem det prestisjefulle troféet i både herre- og dameklassen. Alle har mulighet til å være med uansett ferdighetsnivå, så det er bare å begynne treningen!

Etter en lang dag med turneringsspill går turen videre til vår lokale stambar, hvor musikk og dans venter!

Fun fact: Squash ble i 2003 kåret til verdens sunneste idrett av Forbes Magazine.

 

17th of May

17. Mai feiringen er et av årets største høydepunkter for norske studenter i Krakow!

Dagen starter gjerne med en bedre frokost sammen med sine respektive klasser, før man møtes på hovedplassen «Rynek» for et storslått 17. mai tog. Plassen kryr av bunader og norske flagg, akkurat slik det skal være på Norges nasjonaldag.

Toget fortsetter deretter ned til byens nydelige elv Wisła, hvor en 2-timers båttur venter. Senere på kvelden samles alle på et slott like utenfor sentrum for gallamiddag, fest og moro.

Selv om dette er en merkedag for alle nordmenn i Krakow, er også flere internasjonale studenter med på denne feiringen, noe som gjenspeiler det fantastiske studentmiljøet i byen.

 

Copernica’s got talent

Dette arrangementet er Krakows svar på America´s got talent. En talentiade hvor alle innslag, uansett hvor spesielle, blir mottatt med trampeklapp og største iver!

ANSA Krakow arrangerer «Amazing Race Krakow» rundt samme tid på våren, og vi har derfor valgt å rullere på disse eventene. Så annethvert år har du muligheten til å dra hjem tittelen som Krakows største talent, og under «hvileåret» kan du bli med på Amazing Race Krakow mens du funderer på hva du skal gjøre på neste års talentiade.

Alle er velkomne til å delta uansett underliggende talent. Så om du drømmer om å spille Dance Mania på storskjerm eller dra fram blokkfløyta er det bare å legge seg i hardtrening.

 

Summer  music festival / volleyball tournament

Når sommeren nærmer seg er det få ting man heller vil enn å dra på stranden for å bade, sole seg, høre på musikk og spille volleyball.

Med dette arrangementet slår vi FIRE fluer i én smekk!

Dagen starter med den gjeve volleyballturneringen hvor vennegjenger fra alle årskull spiller, og nivået på både spill og kostymer er som regel skyhøyt!

Senere samme dag er det rigget til for konserter, standup og dans på stranden (eller i vannet om det frister).

Det er alltid fantastisk god stemning og sol-garanti under Copernica Summer Music Festival!

Mange vil si at dette er den perfekte måten å koble litt av før den siste eksamensperioden starter.

 

End of school party

Studieåret på medisin og tannlege er preget av mye skole, lesing og eksamener. Så hva er vel da bedre enn å avslutte skoleåret med en skikkelig fest sammen med alle vennene dine før dere skiller lag for sommeren?

End of school party har blitt til grunnet akkurat dette.

Arrangementet starter med elvecruise på Wilsa hvor et spektakulært fyrverkeri venter, før turen går videre til en takterrasse med utsikt over hele byen. Takterrassen byr på førsteklasses dans og musikk, men også en del tårer når folk innser at det er siste sammenkomst før sommerferien. 

Alle klassetrinn er som regel representert, men det er primært en fest for 1. klasse og planlegges ut i fra deres siste eksamen.

 

Lisenskurset

Ut over de andre festlighetene arrangerer Copernica også en årlig faghelg for kommende LIS-leger.

Dette er et kurs vi er veldig stolte av, og er skreddersydd for å dekke de viktigste emnene og ferdighetene som er nødvendig for å arbeide som lege i Norge.

Kurset holdes av dyktige og erfarne overleger, spesialister og LIS-leger, hvor mange selv har gått i Krakow. Disse legene har sammen utarbeidet «Copernica Survival Handbook» som har vært en god følgesvenn for mange de første årene i arbeidslivet. Dette kurset får du størst utbytte av etter du har fullført 3.klasse, så her det er ingen hast.

  

 

Hilsen fra Copernicas president

Hei alle sammen!

Jeg heter Markus, og jeg studerer nå i 5. klasse i Kraków. Det vil si at jeg er ferdig med de første, teoretiske årene og undervisningen foregår vanligvis på sykehuset. Det vil også si at jeg har litt tid til overs for å gi tilbake til studentene, og det gjør jeg i form av at jeg er president i studentorganisasjonen Copernica. Jeg skal nå fortelle litt om hvem vi er, hva vi gjør, og forhåpentligvis motivere dere ekstra til å komme hit og studere!

Copernica er en studentorganisasjon for alle studentene på det internasjonale medisinstudiet her i Kraków. Organisasjonen ble stiftet i 2007 av en gruppe norske studenter som mente at det sosiale tilbudet i Kraków fortjente en oppgradering. I starten ble det avholdt små arrangementer i en kjeller med bare noen få deltakere, men siden da har arrangementene våre vokst seg store, og blir nå avholdt på noen av Krakóws beste lokasjoner, og har over 500 deltakere på det meste! Jeg vil anbefale alle å lese om våre typiske arrangementer i løpet av et skoleår her. Mitt favorittarrangement er CoperniCam

Visjonen vår i Copernica er at vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at det sosiale tilbudet til studentene skal være så komplett som mulig. Vi tilstreber at alle skal ha mulighet til å drive med det de ønsker utenom skolen, og at alle skal ha noe å se frem til i en til tider tøff skolehverdag. Enten om det er fadderuken, den neste fotballtreningen, den storslåtte 17. Mai feiringen, eller noe helt annet. Nettopp dette gjør Kraków til en unik studieby i Øst-Europa. Copernica finnes bare i Kraków, og sammen med ANSA og NMF sørger vi for at det alltid er noe spennende som skjer her.

Utenom våre arrangementer, så er vi også veldig opptatt av å tilrettelegge for studentklubber. Vi har alt fra fotballag, yogatimer og revy, til en pub-quiz liga. Initiativene har vanligvis treninger eller samlinger en gang i uka, og alle har mulighet til å være med på de initiativene de ønsker. Det er i dag 23 forskjellige initiaitver, så sjansen er stor for at vi har et tilbud innen noe som interesserer deg! Vi er også alltid interesserte i å skape nye tilbud til studentene, så når det er noen som har en idrett eller aktivitet de savner, så er vi veldig behjelpelige med å legge til rette for å starte noe nytt.

Noe av det første som skjer når dere kommer til Kraków som ferske 1. klassinger, er en fadderuke kalt «CoperniWeek». Dette er en uke hvor dere blir delt inn i grupper, og får en gylden mulighet til å bli godt kjent med både klassekameratene deres og de eldre studentene her nede. Kraków er kjent for å ta godt i mot nye 1. klassinger, det er noe vi er veldig stolte av og ønsker å opprettholde! Jeg kan nevne oktoberfest, pub crawl, sportsdag, og masse annet moro.

For min egen del var Copernica sine arrangementer gull verdt for det første året her nede. Det er ikke til å legge skjul på at det er mye hardt arbeid som skal legges ned, og da var det veldig viktig å ha en god grunn til å ta et pust i bakken og få litt sosial input på treninger og arrangementer. Jeg vil derfor råde alle sammen til å unne seg å delta på de forskjellige tingene som skjer utenom skolen, det er definitivt ikke noe dere vil angre på!

I tillegg vil jeg på det sterkeste anbefale alle interesserte til å bli med på turen til Kraków med EEC. Dette er en veldig fin mulighet for dere til å få oppleve byen, få sett universitetet, og ikke minst få hilse på noen av studentene her nede. Copernica har et godt samarbeid med EEC, og vi står alltid klare for å ta i mot dere som lurer på om dere vil studere her i Kraków!

Om det skulle være noe dere lurer på, så kan dere sende spørsmål til vår Facebook-side https://www.facebook.com/Copernicakrakow1. Her kan dere spørre om hva som helst! I tillegg kan dere laste ned appen vår, «Copernica». Her finner dere en komplett liste over arrangementer og initiativer og oversikt over hva som rører seg blant studentene i Kraków.

Jeg håper dette har gjort dere ekstra motivert til å starte i Kraków, og da gjenstår det bare å si lykke til med foreberedelsene!

Markus Lien Oftebro

Studentenes erfaringer

Vi har bedt noen av våre nåværende og tidligere tannlegestudenter i Krakow om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. Dersom du ønsker å komme i kontakt med en eller flere av våre "referansestudenter", ta kontakt med oss.

Tina Brunborg, opptak 2019 

Heihei!

Jeg heter Tina Brunborg, er 21 år og kommer fra Bærum. I skrivende stund er jeg på fjellet og nyter juleferien etter 3 gjennomførte semestre som tannlegestudent ved Jagiellonian university (JUMC). Helt siden jeg var 8 år har jeg ønsket å bli tannlege, og 13 år senere kunne jeg ikke vært mer glad for å gjennomføre denne drømmen i akkurat Krakow. Jeg har alltid hatt en stor interesse for helse, velvære og menneskekroppen, og åpenbart en stor fascinasjon for tannlegeyrket. Jeg elsker hvordan det tar for seg så mange spennende fagområder, samtidig som det krever høy perfeksjon og en evne til å kommunisere godt med andre mennesker.

På videregående begynte jeg å lese om studiemulighetene i Krakow samt andre steder som Budapest og Riga. Etter informasjon fra EEC's nettside, og anbefalinger fra eldre studenter var jeg overbevist om at det var til Krakow jeg ville, og siden har jeg ikke angret ett sekund.

Studentlivet her nede er alt jeg drømte om; gøy, lærerikt og trygt. Til tross for at byen ikke er blant de største er den utrolig fin. Studentsamfunnet er også fantastisk. Det kan føles skremmende og skulle flytte til et annet land, og det skal sies at jeg var veldig heldig som reiste ned sammen med to av mine nærmeste venninner. Uansett mitt "heldige utgangspunkt" tok de daværende studentene oss imot med åpne armer, og jeg har senere blitt kjent med noen av de fineste menneskene jeg vet. Det at vi er rundt 400 nordmenn ved JUMC skaper et helt unikt felleskap. De store organisasjonene, som Copernica og Ansa, arrangerer flere gøyale arrangementer gjennom hele året som alle har mulighet til å delta på!

Det er ingen hemmelighet at medisin og tannlegestudiet er tøft, og krever mye tid og arbeid. Som studenter ved JUMC er vi heldige som har mange dyktige doktorere og professorer som gjør alt de kan for at vi skal prestere vårt beste. Hardt arbeid sammen med god støtte og motivasjon gjør studiet veldig oppnåelig.

Når det kommer til opptaksprøven; start tidlig! Jeg skal ikke ta på meg at jeg var blant de som leste mest, grunnet forberedelser til andre eksamener, men jeg forsøkte å lese smart. Min første prioritering var å gjøre alle oppgavene man fikk ved materialet fra EEC, og søke opp/lese på det som var vanskelig og gjengående.

Jeg anbefaler virkelig å kontakte EEC dersom du sitter med noen spørsmål angående søknadsprosessen. De hjelper med alt de kan. Dersom du lurer på noe mer angående studentlivet, byen, studiet eller annet, er det bare å kontakte meg også, jeg hjelper gjerne:)

Masse lykke til på opptaksprøven, jeg heier på dere!

Stine Lunde, opptak 2017

Heisann!

Mitt navn er Stine Lunde. Jeg er 19 år og kommer fra Sarpsborg. Jeg er førsteårsstudent på tannlegestudiet ved JUMC. Helt siden ungdomsskolen har jeg drømt om å bli tannlege så gleden er stor over å endelig være i gang. Da jeg gikk på videregående kom jeg i kontakt med Ellen og EEC og var overbevist om at Krakow var en fin by å starte tannlegedrømmen i.

Det å skulle flytte til utlandet og bo der i fem år kan for mange virke skremmende. Nytt språk, ny kultur, og ikke minst et nytt studium. Mitt beste tips er å tenke at du er aldri alene om det! Og husk at det å være student er så mye mer enn bare lesing og pugging. ANSA Kraków og Copernica står for flotte arrangementer og sosiale aktiviteter her nede. Dessuten er fadderuken i begynnelsen av skoleåret absolutt verdt å være med på for å bli kjent med andre studenter.

Krakow er en flott, kulturell by med mange koselige cafeer og restauranter i tillegg til et fantastisk studentmiljø. Det er gode muligheter for trening gjennom ulike treningssentre, og mange velger også å benytte sykkel flittig her nede da byen har mange flotte sykkelveier.

Det er til sammen ca 400 norske studenter i byen som bidrar til et godt samhold. Det skal også sies at det er ganske befriende å kunne snakke norsk midt oppi all undervisning og eksamensforberedelser. Det å bo i Krakow er relativt billig og hvis man er litt sparsom kan man klare seg godt på den støtten man får fra Lånekassen.

Når det gjelder opptaksprøven vil jeg anbefale å begynne tidlig med forberedelsene. Prøven er på ingen måte lett, men leser du på materialet du får utdelt av EEC samt øver deg på tidligere prøver er du på god vei.
Lykke til på opptaksprøven, håper vi ses til høsten!

Stine

Carl-Magnus Kjølstadmyr, opptak 2016

Hei!

Jeg heter Carl-Magnus og går første året på tannlegestudiet i Kraków. Helt siden ungdomsskolen har jeg villet bli tannlege, men på grunn av manglende motivasjon på videregående var det vanskelig å ta de fagene og få de karakterene jeg trengte for å komme inn i Oslo. Jeg begynte på tannpleie i stedet, og etter tre år der hørte jeg om Kraków og bestemte meg for å ta opp de fagene jeg trengte og melde meg opp til opptaksprøven samme år.

Det ble mye å gjøre, og opptaksprøven var tøff, men nå sitter jeg her på drømmestudiet mitt og angrer ikke på noe. Selv om det å flytte til utlandet høres ut som en veldig stor og skummel ting, så har det gått veldig smertefritt. Det å å studere i et annet land synes jeg nesten bare er positivt fordi man får så mange ekstra erfaringer. Man får muligheten til å lære seg et nytt språk, oppleve en annen kultur og være et helt annet sted enn det man er vant til i Norge. Kraków er nok et spesielt godt valg, fordi det er en flott by med spennende arkitektur, vakker natur og masse historie helt tilbake til før middelalderen. Det er også veldig billig å bo her, og man kan nok klare seg godt på den støtten man får fra Lånekassen, særlig hvis man bor på studentboligene sånn som jeg gjør.

Klassen består av mange norske og noen studenter fra andre land. Dette i tillegg til alle de norske medisinstudentene, studentorganisasjonen Copernica, ANSA og alle arrangementene og aktivitetene som holdes etter skoletid gjør at det å føle seg hjemme ikke blir noe problem. Fadderuka i oktober gjør også at man fort blir kjent og møter mange fra de andre årene. Får man hjemlengsel, så er det ikke verre enn å fly hjem en helg eller i feriene, og det er stort sett ikke så veldig dyrt heller.

Når det kommer til å lese til opptaksprøven, så vil jeg si at det er lurt å bruke de tidligere prøvene. Jobb gjennom dem, men bruk også spørsmålene og fasiten sammen med internett eller lærebøker til å lære noe, og ikke bare memorisere svarene. Det er verdt innsatsen, og jeg tror ikke du kommer til å angre når du sitter der etter opptaksprøven og får beskjed om at du har kommet inn!

Ellen og EEC er utrolig hjelpsomme og svarer på det meste man skulle lure på underveis.

Lykke til, og sees til høsten!

Erika Aamot Haave, opptak 2015

Dzien dobry!

For to år siden på denne tiden satt jeg å leste til opptaksprøven i mai med et stort ønske om å komme inn på tannlegestudiet her i Krakow. Helt siden jeg kan huske har menneskekroppen fascinert meg på alle mulige måter, kanskje du som sitter å leser dette også føler det samme. Pga. dette visste jeg fort at jeg ville ha en fremtid innen medisin. Tannlegeyrket er et yrke som krever perfeksjon, dedikasjon og ikke minst en dyp kunnskap innen mange fagområder. Anatomi, patologi og materialkunnskap er bare noen av de. Det var kanskje denne kombinasjonen som gjorde at jeg til slutt bestemte meg for å gå denne veien.

To år senere er jeg fremdeles her i Krakow. Studielivet her nede er fantastisk. Ikke bare er det en billig by å bo i, men også en veldig flott by med mye historie å fortelle. Det kan virke skremmende å flytte helt alene til utlandet i en helt ny by med et fullstendig fremmed språk. Dette er nok noe de fleste føler på, trøsten er at vi alle er i samme båt. Dette gjelder både i det sosiale, når det kommer til å finne seg leilighet og når det kommer til å finne ut av hvordan studielivet faktisk skal fungere i 5 år. Dette går veldig av seg selv. Hverdagen kommer og fort får man inn rutiner innen både skole, trening og andre aktiviteter.

Jagiellonian universitet har et av verdens eldste medisinske fakulteter hvilket er ganske kult. Oppbyggingen og organiseringen av studiet er veldig bra med mange utrolig dyktige Professorer og Doktorer som gjør sitt ytterste for at vi som studenter skal lykkes. Generelt snakker alle godt engelsk så språket er sjeldent et problem.

Vi er rundt 400 nordmenn her nede som studerer medisin og tannlege på JUMC hvilket skaper et stort felleskap med mange morsomme tilstelninger arrangert av ANSA og Copernika. ANSA vinterball, den årlige turen til Zakopane, fadderuken, quiz-torsdag og flere idrettslag er bare noen av mange ting som foregår her nede.

Sitter du her nå, litt usikker, eller sikker på om tannlege er din vei å gå, er jeg sikker på at du ikke vil angre. Hverdagen her nede består stort sett av lesing og læringskurven er bratt. Frustrasjonen kan til tider være veldig stor med alt som skal pugges og leses. Likevel er dette absolutt oppnåelig når man legger ned nok arbeid og er motivert 🙂

Når det kommer til opptaksprøven anbefaler jeg å begynne tidlig med å lese, den er relativt vanskelig, men absolutt innenfor rekkevidde. Bruk tidligere opptaksprøver aktivt så snart du får tilgang til dem og kontakt Ellen om du lurer på noe, hun er veldig behjelpelig! Håper på å se deg som 1.års tannlegestudent her i Krakow til høsten 🙂

Lykke til på opptaksprøven!

Steinar Kløve, alumni 2019

Mitt navn er Steinar Kløve og jeg vil gjerne fortelle litt om livet som student i Krakow. 

En eller annen plass har jeg hørt noe sånt som at ”Målet for turen er veien du går”, og det stemmer også med forberedelsene til opptaksprøve. For å prøve å komme inn på tannlegestudiet i Krakow, var EEC veldig behjelpelig med å svare på alle spørsmål jeg hadde. Tiden mot opptaksprøven gikk fort, men med lange lesedager og mye arbeid sto jeg til slutt igjen på prøvedagen med opptaksbeviset i hånden.

Å studere utenlands har jeg tenkt lenge på, så da jeg flyttet ned til Krakow for å begynne på studiet gikk dette veldig fint. Et godt klassemiljø og åpne klassekamerater gjorde det enda lettere å begynne å studere. Men likevel krever det mye arbeid og tidvis lange dager. Men er man motivert og vet hva man vil, så kan hvem som helst klare studiet.

Å studere i Krakow som by er også veldig flott. Byen er veldig vakker med mange gamle bygninger, fine parker og uteareal. Studiet har også en studentorganisasjon (Copernica) som tilbyr mange aktiviteter og arrangement gjennom året. Dette bidrar til en godt miljø også utenfor studiet.

Jeg kan på det varmeste anbefale tannlegestudiet i Krakow og EEC som samarbeidspartner for å komme inn på studiet.

Masse lykke til!

Karoline Rebne, alumni 2019

Mitt navn er Karoline Rebne og jeg er nå kommet 2/10 avgårde på veien mot tannlegedrømmen. 

For snart 2 år siden satt jeg forventningsfull hjemme i Bergen med nesen i gamle opptaksprøver og med full nedtelling til EEC´s studietur for prospektive studenter. Søknaden min var godkjent, forberedelsene til opptaksprøven igang, og nå kunne jeg ikke vente med å endelig få besøke byen som forhåpentligvis en gang skulle bli mitt nye hjem. En ekstremt bra organisert tur medførte mengder av motivasjon til de siste månedene før den store dagen. Etter å ha vært så tett på universitetet, professorer, studenter og byen i seg selv, var det siste jeg ønsket at denne sjansen skulle glippe.

Godt forberedt som jeg var gikk opptaksprøven heldigvis fint, og plutselig var de fem neste årene i mitt liv planlagt. Tiden siden den gang har flydd avgårde, og jeg kan ikke si annet enn at jeg stortrives med tilværelsen som tannlegestudent i en helt fantastisk by! Hverdagen byr på mange utfordringer, store lesemengder og krever hardt arbeid. Likevel bidrar et fantastisk og unikt felleskap til at studentene her nede står sammen og støtter hverandre gjennom tykt og tynt, også på tvers av årskull og linjer. Til tross for en hektisk hverdag er vi her i Krakow også veldig flinke på å sosialisere oss så fort sjansen byr seg og timeplanen tillater det. Studentorganisasjonen «Copernica» arrangerer flere store eventer gjennom året, og tilbyr også blant annet organisert idrett i alle slags former på ettermiddagstid.

Ikke en eneste dag har jeg angret på valg av verken studium eller studieby. Jeg vill derfor på det aller varmeste anbefale deg Krakow og Jagiellonian University.

Vi sees til høsten!

Asgeir Andreassen Bergli, alumni 2019

Det føles litt rart å tenke på at det snart er studiestart igjen og det nærmer seg 3 år siden jeg søkte til EEC om å få taopptaksprøven for å dra ned til Krakow å studere odontologi. Har tiden virkelig gått så fort? Jeg tenker tilbake på når jeg satt litt smånervøs og leste over søknaden min om og om igjen, ”er det noe som kan forbedres?” tenkte jeg hele tiden. Heh, må nesten flire litt av meg selv nå som jeg skriver dette, for kanskje er det en akkurat som meg som leser dette akkurat nå. Sannheten er at søknaden er bare første skritt, er du motivert og har de rette fagene fra vgs er sjansene store for at du kan ta et skritt frem og begynne å lese til det som kanskje var mest skummelt, opptaksprøven.

Etter at jeg hadde sendt min søknad tok det ikke lang tid før jeg fikk tilbakemelding og tilgang på materiale for opptaksprøven fra EEC. Lesingen i seg selv gikk ganske greit, jeg satt på ingen måte fra 8-20 hver dag i flere uker å pugget hvert ord. Det beste rådet jeg kan gi er vel å ta en pause av og til, og husk å ha det gøy innimellom også. I ny og ne var det noe jeg lurte på, og da var det ikke verre enn å skrive en liten mail og fikk som regel svar samme dagen. Tiden gikk utrolig fort for plutselig var vi i Juni og jeg satt på et hotellrom i Oslo og fikk knapt sove så nervøs var jeg. Heh, igjen må jeg le litt av meg selv, det var jo egentlig ikke noe å være så redd for, men der og da føltes det som hele fremtiden min var avhengig av denne ene testen.

Det som jeg husker klarest er nok de siste 30 minuttene før prøven. Alle de nye ansiktene, noe med foreldre, andre med søsken eller venner. Men en ting hadde vi alle til felles, vi var sikkert alle like nervøse. Vi tenkte kanskje det samme, ”er dette mine nye klassekamerater?, vil han/hun ryke ut?, vil jeg ryke ut?”.  Jeg ble vel kanskje litt lettet når jeg så at alle var like nervøse som meg.

En annen ting som sitter klart en hvor stille det var på prøverommet, alle har hatt en eksamen eller prøve hvor rommet er helt stille men denne gangen var spenningen til å ta på. Alt jeg vil si om prøven er at det er de raskeste 90 minuttene i mitt liv. Etter prøven var det en god lunsj og så samlet vi oss for å få resultatene. Vi ble delt inn i to grupper, og de fleste forstod ganske kjapt at den ene bestod, mens den andre gjorde ikke det.

Sommerferien kom og gikk med diverse legetimer, dokumenter som måtte ordnes og andre småting og vips så var jeg på flyplassen i Oslo. Om jeg var nervøs? JA SÅ KLART! Nytt land, nytt språk, nye mennesker, ny plass å bo, nytt nytt nytt nytt nytt. Vær forberedt på å gjøre nye ting hele tiden. På den korte tiden jeg har vært her nå har jeg lært utrolig mye (ikke minst språk), blitt kjent med mange nye mennesker og attpåtil hatt et skjelett boende hjemme hos meg en helg (vi får det den historien en annen gang).

For å summere, så har tiden fra søknaden ble sendt til den dag i dag vært som et berg-og-dal-bane, alltid fart og spenning. Så klart savner jeg de hjemme, men det er ikke noe problem å holde kontakt og få besøk en langhelg eller to. Jeg kan love at det å søke til Krakow er den beste avgjørelsen jeg har gjort og angrer ikke ett sekund, og det tror jeg ikke du blir å gjøre heller.

Hanne Aasen, alumni 2017

Jeg heter Hanne Aasen og er på vei inn i mitt femte år på tannlegestudiet her i Krakow. Så lenge jeg kan huske har jeg drømt om å bli tannlege så gleden er stor over å endelig være i gang. Da jeg gikk på videregående kom jeg i kontakt med Ellen og EEC.

Siden den gang har det gått slag i slag, og jeg har aldri sett meg tilbake. Krakow er en fantastisk by med alt en student kan drømme om. Noe av det som overrasket meg mest var hvor fort folk ble kjent med hverandre her. Vi deler de samme utfordringene og gledene hver dag, og jobber for det samme målet; et drømmeyrke og en super studietid. Min frykt var at jeg skulle være det eneste «normale» mennesket, og alle jeg kom til å møte var supermennesker som klarte alt med en gang. Det skulle vise seg at alle her vil møte på oppturer og nedturer, men vi kommer oss gjennom likevel. Jeg husker at jeg var redd for å måtte leve med en gnagende hjemlengsel hver dag, men det har absolutt ikke vært tilfelle. Jeg drar til Norge med jevne mellomrom når vi har tid, og jeg gleder meg alltid til å komme hjem til Krakow igjen. I dag ville jeg aldri ha valgt et annet sted enn Krakow for å bli tannlege. Det er et tøft studie som krever alt av deg, men tro meg når jeg sier at vi kunne nesten ikke hatt det bedre.
Jeg husker at jeg var full av spørsmål om alt mulig rart da jeg var i søkeprosessen for å komme inn. Ellen vil hjelpe deg til å forstå alt du lurer på, men ikke vær redd for å spørre oss hvis du vil. Jeg ønsker deg masse lykke til på opptaksprøve, og håper vi ses neste høst!

 

Ina Cornelia Aateigen, Alumni 2016

Jeg har lenge hatt en ønske om å studere odontologi. Det at studiet er i utlandet, ser jeg på som et stort pluss. Etter research på ANSA sine nettsider, kom jeg frem til at Polen var landet og Krakow var byen for meg. Jeg kontaktet EEC, og i samråd med Ellen Bergene fikk jeg en plan på hva som skulle til for å nå drømmen min. Det ble et år på Sonans privatgymnas hvor jeg tok realfagene jeg manglet. I februar samme år arrangerte EEC en tur til Krakow, for potensielle søkere til odontologi studiet. Dette benyttet jeg meg av, og fikk med det en god mulighet til å bli kjent med både byen og de norske studentene ved det Jagiellonske universitetet.

Høsten 2011 pakket jeg sekken og begynte som student i Krakow. Tilværelsen her passer meg veldig fint. Studiet er spennende og intenst. Det blir lange dager på skolen og lesesalen. Både medisin og odontologistudiet er svært krevende. Derfor legger man fort til seg gode lesevaner. Selv om skolen tar mye tid, er studentene flinke til å koble av med sosiale tilsetninger. Studentorgansisasjonen Copernica bidrar til å opprettholde det gode miljøet.

I femte klasse på tannlege er vi 20 personer. Hvorav 15 er norske og 5 er polske. Siden vi er såpass få, har vi svært god kontakt oss imellom. Læringsutbytte blir også høyt. Jeg kan anbefale en studentilværelse i Krakow på det varmeste.

Lykke til!

Torstein Varegg Eide, Alumni 2016

Mitt navn er Torstein og jeg starter på femte året på Odontologi nå i høst.

Jeg har lenge hatt lyst til å bli tannlege, men skjønte i løpet av videregående at det ville bli tøft å komme inn i Norge. Det fristet meg ikke å bruke mange år på å forbedre karakterene mine, så jeg lette etter alternativer i utlandet. Jeg kom tilfeldigvis over siden til EEC og Ellen Bergene ga meg raskt svar på min forespørsel. Hun motiverte meg og ga meg tro på at dette var mulig. Etter besøket i Krakòw med EEC, var jeg helt klar på at dette var det jeg ville.

Studiene er tøffe, med sterkt fokus på kunnskap. Det er lagt opp til deleksamener som bygger på hverandre. På den måten vet man hvordan man ligger an til enhver tid. Lærerstaben er engasjert og motiverende, og støtter deg når du trenger det. De vil vårt beste!

Sommerferiene er lange og varer fra ca. midten av juni til ut september. I denne perioden krever de at vi hospiterer i 4 uker på aktuelle institusjoner som har med faget vårt å gjøre. Disse ukene kan du velge om du vil ha i Polen eller i Norge.

Krakòw er en fantastisk studentby som man føler seg hjemme i. Det er mange norske studenter som har god kontakt og tar vare på hverandre. Studentforeningen Copernica fanger deg opp fra første stund og arrangerer sosiale «events». Spesielt 17. mai-feiringen blir lagt godt merke til.

Om du vurderer tannlegestudier og har lyst på en solid utdannelse med høy kvalitet, er det Jagiellonske Universitet noe jeg vil anbefale. EEC gir deg gode råd i søknadsprosessen.

Kanskje vi sees!

Abid Choudhry, alumni 2015

Hei, jeg heter Abid.

Etter 5 spennende og krevende år som tannlegestudent ble jeg uteksaminert i juni 2015.

Jeg har fått jobb som tannlege i Molde, og som nylig utdannet tannlege har mitt møte med yrkeslivet vært både utfordrende og fantastisk.

Jeg er veldig fornøyd med utdannelsen jeg fikk. Høyt faglig standard på professorer og veiledere. Med tett oppfølging og mye klinisk praksis får du mye fagkunnskap som tannlegestudent. Nettopp av den grunn vil jeg anbefale tannlegestudiet ved det Jagiellonske Universitetet i Krakow.

Det er et fantastisk studentmiljø der nede . Som student blir du godt tatt vare på. Studentorganisasjonene Copernica og ANSA er utrolig flinke til å arrangere diverse arrangementer. Krakow har vært en fantastisk by å studere i.

Lykke til! 

Hilsen Abid

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

SØKNADSFRIST 1. mai 2022