Tannlegestudier i Krakow

Tannlegestudier i Krakow

Det Jagiellonske universitetet

Det Jagiellonske universitetet ble grunnlagt i 1364 og er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Universitetet har i alt ca 50 000 studenter fordelt på 14 fakulteter. Det medisinske fakultetet har en lang historie på linje med universitetet. Institutt for tannmedisin tilhører det Medisinske fakultet og tilbyr et internasjonalt, engelskspråklig studium i odontologi over fem år. 

Som skandinavisk representant for universitetet siden 2002, er det EECs oppgave å bistå skandinaviske studenter i søknadsprosessen og frem til opptak. Med bakgrunn i hvor popultært det engelskspråklige studiet i medisin er, og med all den kompetanse som er bygget opp på internasjonale studier ved det Jagiellonske universitet, er vi stolte over å rekruttere fremtidige tannleger til dette studiet.


Dental institute - Institutt for tannmedisin

Institutt for tannmedisin satser på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor inn et begrenset antall studenter. Det betyr en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. Undervisningen på den engelskspråklige tannlegeutdanningen holdes separat fra det polske studiet.

Har noen fortalt deg at du får færre praksistimer i Krakow enn i Norge? Det stemmer ikke.

Den kliniske delen av utdannelsen holder til i en helt nyrestaurert bygning i sentrum av Krakow. Alt bygningsmessig, både innvendig og utvendig er helt nytt, likedan utstyr. Her vil du få minst like mye klinisk praksis som studentene på odontologi i Norge får. Den prekliniske delen av studiet finner sted i samme lokaler som medisinutdanningen, men tannlegestudentene har "egne" professorer og er en egen klasse i alle fag.

Tannlegestudiet har sitt eget studentkontor sammen med School of Medicine in English med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Kraków at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Det engelskspråklige studiet har et meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. På den prekliniske delen benyttes i stor grad samme forelesere som ved medisinstudiet. 

Les mer om studiet på universitetets nettsider.


Mulighet for utvekslingsopphold ved Universitetet i Oslo

Tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo kan nå søke om utvekslingsopphold ved Det Jagiellonske Universitet i Krakow, og tannlegestudenter i Krakow kan søke om det samme ved Universitetet i Oslo. Du finner informasjon om dette også på universitetets nettsider som det er lenket til over. 


Krakow er kjent for sitt gode studentmiljø. Det er hvert studieår over 400 norske tannlege- og medisinstudienter i Krakow. Det blir lagt vekt på å få til en god integrering mellom tannlege- og medisinstudentene.

Søknad

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. 

Søknader behandles fortløpende fra januar 2021. Dersom du godkjennes til opptaksprøven vil du få tilgang til forberedelseshefter i kjemi og biologi, temaoversikter og tidligere gitte prøver så fort søknaden er behandlet. Det er derfor sterkt tilrådelig å søke tidlig, slik at du kan forberede deg grundig til prøven. 

Siste frist for søknad til tannlegestudiet 2021/2022 er ultimo April 2021 (nøyaktig dato kommer når denne er fastsatt av universitetet).

Søknaden skal inneholde:

 1. Kort motivasjonsbrev i PDF-format (ca. 1 side) på engelsk med en enkel presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å studere medisin. Vi vil også gjerne vite om du har en spesiell preferanse for medisinstudiet i Krakow.
 2. Utfylt søknadsskjema i PDF-format (Utfylt med blokkbokstaver så det er lett å tyde skriften, mailadressen du oppgir i skjemaet vil brukes i all videre kommunikasjon og du bør også sende søknaden fra denne adressen )
 3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk, evt. svensk) eller IB diplom i PDF-format
 4. Kopi/bilde av pass
 5. Passbilde til student ID-kort i JPEG/GIF-format (se krav til bilde, ved opptak  må samme bilde leveres på skolekontoret som passbilde, str 2 x 2,5cm)

Navngi dokumentene: Ditt fulle navn + innhold. For eksempel: Ola Normann - Vitnemål, Ola Normann - Motivasjonsbrev, osv

Dersom du søker mens du går på VG3: send karakterutskrift fra VG1, VG2 og første termin VG3 i stedet for vitnemål 
Dersom du tar realfagene det året du søker: Legg ved originalvitnemål sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar opp

Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknadsgrunnlaget blir bestått.

Søknad med vedlegg sendes på mail til: anne.hansen@eec.no 

Opptakskrav og opptak

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram med fagene:

 • Kjemi (1 + 2) 
 • Fysikk (1) 
 • Biologi*

*Vi stiller ikke absolutt krav om biologi, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

Søkere med tilsvarende utdanning kan også søke.

Dersom du har hele din skolegang fra Norge, kan du selv vurdere dine engelskkunnskaper i forhold til å følge et engelskspråklig studium, men du må ha minimumkarakter 4. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskkunnskaper fra faglærer.


Forberedelser til opptaksprøven

EEC mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. Vi vurderer søknadene og har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. 

Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende? Ta kontakt for en veiledningssamtale med oss

Dersom du blir invitert til opptaksprøven får du tilgang til hefter i kjemi og biologi som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak og tidligere gitte opptaksprøver på våre nettsider. Du får brukernavn og passord til EECs nettsider når betaling er bekreftet.

Det koster  2 850,- NOK å søke opptak til tannlegestudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Opptaksprøve

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisinstudiet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. Det er universitetet som gjennomfører opptaksprøven og endelig opptak.

Opptaksprøven finner sted på Soria Moria, Den norske Legeforenings kurs- og utdanningssenter, i Oslo en søndag i månedsskiftet mai/juni. På grunn av Covid-19 situasjonen er ikke dato og gjennomføringsmetode for opptaksprøven 2021 endelig avklart. Informasjonen oppdateres fortløpende. 

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler "Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science" og skal avdekker kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk. 

Prøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 

Program for dagen på Soria Moria

Program for alle kandidater:

08.30: Fremmøte og registrering 
09.30: OPPTAKSPRØVEN starter 
12.30: OPPTAKSPRØVEN avsluttes / Enkel servering til kandidatene
12.30: Prøvene rettes / Opptak besluttes 
13.30: Opptak og prøveresultater bekjentgjøres

Program for kandidater som har fått studieplass:

13.45: INFORMASJONSMØTE (anledning til å ta med 2 ledsagere)

Det tas forbehold om endring. 

Informasjonsmøte etter opptaket 

Etter opptaksprøven arrangerer vi informasjonsmøte for de studentene som får opptak på studiet. Informasjonsmøtet varer i ca to timer og inneholder følgende hovedelementer:

 • Utdeling av opptaksbrev
 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering
 • Erfaringer fra studenter

Informasjonsmøtet er obligatorisk for studentene som får opptak.

Priser

Undervisningsavgift på studiet i tannmedisin er satt til:

 • 11 000 Euro første studieår  
 • 11 000 Euro andre studieår
 • 12 500 Euro tredje studieår 
 • 13 000 Euro fjerde studieår
 • 13 000 Euro femte studieår

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i biologi, kjemi og polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to, med 1. innbetaling 30. september og 2. innbetaling like over nyttår.

Det koster  2 850,- NOK å søke opptak til tannlegestudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Praktiske opplysninger

Når du kommer som ny student til Kraków får du tilbud om å bo i enkle studentboliger ikke langt fra universitetet. Disse boligene holder imidlertid en lavere standard enn vi er vant til i Norge, og studentene velger som regel å finne seg egne leiligheter. Det er enkelt å finne leilighet i byen, og de fleste finner et sted å bo i løpet av de første fire ukene de er i Kraków.

Priser på leilighet varierer selvsagt etter hvor sentralt du ønsker å bo, størrelsen på bosted etc. Du kan bo greit i Krakow for ca. kr. 2.500,- pr. måned. Pris på matvarer, kollektivtransport etc. er mye lavere enn i Norge.


Skolens semestre

 • Studieåret starter i begynnelsen av oktober
 • Oppstart første studieår: Orienteringsuke gjennomføres uken før studiestart, som regel siste uken i september  
 • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
 • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer


Studielån

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Søk på www.lanekassen.no for detaljert informasjon.


Hvordan reiser du til Krakow?

De første studentene som dro til Krakow i 1996 og en del år fremover, pakket sin bagasje og kjørte buss gjennom Sverige for å komme til Krakow! Den tiden er for lengst forbi, og i dag er du kun 2 timers flyreise fra Oslo gjennom hele studietiden. Utenom høysesong kan du fly svært billig.


Studietiden i Krakow

Krakow er en studentby av internasjonalt format. Byens sterke posisjon som studentby baseres på den høye kvaliteten og anseelsen som studiene er kjent for. Den vakre byen danner en flott ramme for en lærerik og innholdsrik studietid.

School of Medicine in English er en typisk "city school", og du finner instituttene og forelesningsfasilitetene i sentrum. Her ligger også en del av universitetssykehusene. Det er kun et par sykehus som ligger slik at du må benytte offentlig transport for å komme dit.

Den delen av byen du som student vil benytte mesteparten av tiden er intim og oversiktlig samtidig som du finner alle de tilbud en storby rommer. Du finner hele spekteret av kulturaktiviteter og mulighet for å drive all slags sport. Det sprudlende livet med utesteder, spisesteder, barer etc. er også viden kjent. Hvis du vil ut av byen kan du reise til Zakopane som ligger ca 1 ½ timer fra Krakow og er et internasjonalt kjent vintersportssted.

Klikk her for mer informasjon om Krakow

Studiets oppbygning

Studiet går over fem år og inkluderer grundige studier i medisinsk og odontologisk vitenskap og praktisk trening innen alle deler av odontologisk praksis. Gjennom de siste to og et halvt årene av studiet behandler studentene pasienter på instituttets tannlegeklinikk. Studentene arbeider da under veiledning fra tannleger som er akademisk personell ved universitetet.


Studiets faglige innhold (ikke komplett)

Første år: Anatomi med embryologi og grunnleggende genetikk, histologi og cellelære, biologi, kjemi, førstehjelp, hygiene, tannlegematerialer og utstyr, medisinsk psykologi, medisinsk informatikk inkl. biostatikk, latin, polsk, gymnastikk

Andre år: Biokjemi, fysiologi, biofysikk, mikrobiologi med immunologi, generell psykologi med psykopatologi, preklinisk konserverende tannbehandling (inkluderer tannhullbehandling, rotbehandling, tannkjøttbehandling etc.), tennenes okklusjon og kjevefunksjon, radiologi, sosiale aspekter ved tannlegepraksis, forebyggende odontologi, odontologisk radiologi, polsk

Tredje år: Patologisk anatomi, generell patologi (patofysiologi), farmakologi, generell medisin: Indremedisinske sykdommer, forebyggende medisin og epidemiologi, anestesi og akutt medisin, generell kirurgi, anestesi og bedøvelse, preklinisk konserverende tannbehandling (inkluderer tannhullbehandling, rotbehandling, tannkjøttbehandling etc.), oral kirurgi, odontologisk radiologi, munnhule slimhinne mikrobiologi, lover og etikk i tannmedisin, markedsføring og økonomi i odontologi

Fjerde år: Generell kirurgi, barnetannpleie, infeksjonssykdommer, oftalmologi, nese/svelg, nevrologi med nevropatologi, fysiologi ved graviditet, veneriske sykdommer, rettsmedisin, krise- og akutt medisin, fysioterapi, generell medisin: Indremedisin, fysiologi, munn patologi, generell odontologi, protetikk, slimhinne sykdommer, tannkjøttbehandling, kjeveortopedi

Femte år: Behandlende odontologi, tannpediatri, tanngeriatri, tannrotbetennelser, orale slimhinne sykdommer, prostetikk, tennenes okklusjon og kjevefunksjon, tannimplantater, kjeveortopedi, klinisk odontologi, spesiell kirurgi: Oral kirurgi, overkjeve/ansiktskirurgi, klinisk farmakologi, samfunnsmedisin, allergilære

Forbehold om endringer


Språk

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.
De tre første årene er polskundervisning en del av studiet. Denne har fokus på (tann)medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter når du etter hvert går inn i den kliniske delen av utdanningen.


Pensumlitteratur
 

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.  

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Du bør ikke vente for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica (etablert av norsk medisinstudenter ved universitetet) har utarbeidet. Det finner du utfyllende opplysninger nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.

 


Vitnemål

Eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle fem studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden DDS (Doctor of Dental Surgery).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum.


Praksis

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre minst 4 ukers praksis, gjerne i Norge, som del av studiet.


Autorisasjon i Norge

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016.

Studentenes erfaringer

Vi har bedt noen av våre nåværende tannlegestudenter i Krakow om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. I tillegg har vi nå et innegg fra en av våre første uteksaminerte studenter (alumni).  Dersom du ønsker å komme i kontakt med en eller flere av våre "referansestudenter", ta kontakt med oss.

Stine Lunde, 1. års tannlegestudent 2017/2018

Heisann!

Mitt navn er Stine Lunde. Jeg er 19 år og kommer fra Sarpsborg. Jeg er førsteårsstudent på tannlegestudiet ved JUMC. Helt siden ungdomsskolen har jeg drømt om å bli tannlege så gleden er stor over å endelig være i gang. Da jeg gikk på videregående kom jeg i kontakt med Ellen og EEC og var overbevist om at Krakow var en fin by å starte tannlegedrømmen i.

Det å skulle flytte til utlandet og bo der i fem år kan for mange virke skremmende. Nytt språk, ny kultur, og ikke minst et nytt studium. Mitt beste tips er å tenke at du er aldri alene om det! Og husk at det å være student er så mye mer enn bare lesing og pugging. ANSA Kraków og Copernica står for flotte arrangementer og sosiale aktiviteter her nede. Dessuten er fadderuken i begynnelsen av skoleåret absolutt verdt å være med på for å bli kjent med andre studenter.

Krakow er en flott, kulturell by med mange koselige cafeer og restauranter i tillegg til et fantastisk studentmiljø. Det er gode muligheter for trening gjennom ulike treningssentre, og mange velger også å benytte sykkel flittig her nede da byen har mange flotte sykkelveier.

Det er til sammen ca 400 norske studenter i byen som bidrar til et godt samhold. Det skal også sies at det er ganske befriende å kunne snakke norsk midt oppi all undervisning og eksamensforberedelser. Det å bo i Krakow er relativt billig og hvis man er litt sparsom kan man klare seg godt på den støtten man får fra Lånekassen.

Når det gjelder opptaksprøven vil jeg anbefale å begynne tidlig med forberedelsene. Prøven er på ingen måte lett, men leser du på materialet du får utdelt av EEC samt øver deg på tidligere prøver er du på god vei.
Lykke til på opptaksprøven, håper vi ses til høsten!

Stine

Carl-Magnus Kjølstadmyr, 1. års tannlegestudent 2016/2017

Hei!

Jeg heter Carl-Magnus og går første året på tannlegestudiet i Kraków. Helt siden ungdomsskolen har jeg villet bli tannlege, men på grunn av manglende motivasjon på videregående var det vanskelig å ta de fagene og få de karakterene jeg trengte for å komme inn i Oslo. Jeg begynte på tannpleie i stedet, og etter tre år der hørte jeg om Kraków og bestemte meg for å ta opp de fagene jeg trengte og melde meg opp til opptaksprøven samme år.

Det ble mye å gjøre, og opptaksprøven var tøff, men nå sitter jeg her på drømmestudiet mitt og angrer ikke på noe. Selv om det å flytte til utlandet høres ut som en veldig stor og skummel ting, så har det gått veldig smertefritt. Det å å studere i et annet land synes jeg nesten bare er positivt fordi man får så mange ekstra erfaringer. Man får muligheten til å lære seg et nytt språk, oppleve en annen kultur og være et helt annet sted enn det man er vant til i Norge. Kraków er nok et spesielt godt valg, fordi det er en flott by med spennende arkitektur, vakker natur og masse historie helt tilbake til før middelalderen. Det er også veldig billig å bo her, og man kan nok klare seg godt på den støtten man får fra Lånekassen, særlig hvis man bor på studentboligene sånn som jeg gjør.

Klassen består av mange norske og noen studenter fra andre land. Dette i tillegg til alle de norske medisinstudentene, studentorganisasjonen Copernica, ANSA og alle arrangementene og aktivitetene som holdes etter skoletid gjør at det å føle seg hjemme ikke blir noe problem. Fadderuka i oktober gjør også at man fort blir kjent og møter mange fra de andre årene. Får man hjemlengsel, så er det ikke verre enn å fly hjem en helg eller i feriene, og det er stort sett ikke så veldig dyrt heller.

Når det kommer til å lese til opptaksprøven, så vil jeg si at det er lurt å bruke de tidligere prøvene. Jobb gjennom dem, men bruk også spørsmålene og fasiten sammen med internett eller lærebøker til å lære noe, og ikke bare memorisere svarene. Det er verdt innsatsen, og jeg tror ikke du kommer til å angre når du sitter der etter opptaksprøven og får beskjed om at du har kommet inn!

Ellen og EEC er utrolig hjelpsomme og svarer på det meste man skulle lure på underveis.

Lykke til, og sees til høsten!

Erika Aamot Haave, 2. års tannlegestudent 2016/2017

Dzien dobry!

For to år siden på denne tiden satt jeg å leste til opptaksprøven i mai med et stort ønske om å komme inn på tannlegestudiet her i Krakow. Helt siden jeg kan huske har menneskekroppen fascinert meg på alle mulige måter, kanskje du som sitter å leser dette også føler det samme. Pga. dette visste jeg fort at jeg ville ha en fremtid innen medisin. Tannlegeyrket er et yrke som krever perfeksjon, dedikasjon og ikke minst en dyp kunnskap innen mange fagområder. Anatomi, patologi og materialkunnskap er bare noen av de. Det var kanskje denne kombinasjonen som gjorde at jeg til slutt bestemte meg for å gå denne veien.

To år senere er jeg fremdeles her i Krakow. Studielivet her nede er fantastisk. Ikke bare er det en billig by å bo i, men også en veldig flott by med mye historie å fortelle. Det kan virke skremmende å flytte helt alene til utlandet i en helt ny by med et fullstendig fremmed språk. Dette er nok noe de fleste føler på, trøsten er at vi alle er i samme båt. Dette gjelder både i det sosiale, når det kommer til å finne seg leilighet og når det kommer til å finne ut av hvordan studielivet faktisk skal fungere i 5 år. Dette går veldig av seg selv. Hverdagen kommer og fort får man inn rutiner innen både skole, trening og andre aktiviteter.

Jagiellonian universitet har et av verdens eldste medisinske fakulteter hvilket er ganske kult. Oppbyggingen og organiseringen av studiet er veldig bra med mange utrolig dyktige Professorer og Doktorer som gjør sitt ytterste for at vi som studenter skal lykkes. Generelt snakker alle godt engelsk så språket er sjeldent et problem.

Vi er rundt 400 nordmenn her nede som studerer medisin og tannlege på JUMC hvilket skaper et stort felleskap med mange morsomme tilstelninger arrangert av ANSA og Copernika. ANSA vinterball, den årlige turen til Zakopane, fadderuken, quiz-torsdag og flere idrettslag er bare noen av mange ting som foregår her nede.

Sitter du her nå, litt usikker, eller sikker på om tannlege er din vei å gå, er jeg sikker på at du ikke vil angre. Hverdagen her nede består stort sett av lesing og læringskurven er bratt. Frustrasjonen kan til tider være veldig stor med alt som skal pugges og leses. Likevel er dette absolutt oppnåelig når man legger ned nok arbeid og er motivert 🙂

Når det kommer til opptaksprøven anbefaler jeg å begynne tidlig med å lese, den er relativt vanskelig, men absolutt innenfor rekkevidde. Bruk tidligere opptaksprøver aktivt så snart du får tilgang til dem og kontakt Ellen om du lurer på noe, hun er veldig behjelpelig! Håper på å se deg som 1.års tannlegestudent her i Krakow til høsten 🙂

Lykke til på opptaksprøven!

Abid Choudhry, alumni JU CM 2015

Hei, jeg heter Abid.

Etter 5 spennende og krevende år som tannlegestudent ble jeg uteksaminert i juni 2015.

Jeg har fått jobb som tannlege i Molde, og som nylig utdannet tannlege har mitt møte med yrkeslivet vært både utfordrende og fantastisk.

Jeg er veldig fornøyd med utdannelsen jeg fikk. Høyt faglig standard på professorer og veiledere. Med tett oppfølging og mye klinisk praksis får du mye fagkunnskap som tannlegestudent. Nettopp av den grunn vil jeg anbefale tannlegestudiet ved det Jagiellonske Universitetet i Krakow.

Det er et fantastisk studentmiljø der nede . Som student blir du godt tatt vare på. Studentorganisasjonene Copernica og ANSA er utrolig flinke til å arrangere diverse arrangementer. Krakow har vært en fantastisk by å studere i.

Lykke til! 

Hilsen Abid

Steinar Kløve, 3. års tannlegestudent 2016/2017

Mitt navn er Steinar Kløve og jeg vil gjerne fortelle litt om livet som student i Krakow. 

En eller annen plass har jeg hørt noe sånt som at ”Målet for turen er veien du går”, og det stemmer også med forberedelsene til opptaksprøve. For å prøve å komme inn på tannlegestudiet i Krakow, var EEC veldig behjelpelig med å svare på alle spørsmål jeg hadde. Tiden mot opptaksprøven gikk fort, men med lange lesedager og mye arbeid sto jeg til slutt igjen på prøvedagen med opptaksbeviset i hånden.

Å studere utenlands har jeg tenkt lenge på, så da jeg flyttet ned til Krakow for å begynne på studiet gikk dette veldig fint. Et godt klassemiljø og åpne klassekamerater gjorde det enda lettere å begynne å studere. Men likevel krever det mye arbeid og tidvis lange dager. Men er man motivert og vet hva man vil, så kan hvem som helst klare studiet.

Å studere i Krakow som by er også veldig flott. Byen er veldig vakker med mange gamle bygninger, fine parker og uteareal. Studiet har også en studentorganisasjon (Copernica) som tilbyr mange aktiviteter og arrangement gjennom året. Dette bidrar til en godt miljø også utenfor studiet.

Jeg kan på det varmeste anbefale tannlegestudiet i Krakow og EEC som samarbeidspartner for å komme inn på studiet.

Masse lykke til!

Karoline Rebne, 3. års tannlegestudent 2016/2017

Mitt navn er Karoline Rebne og jeg er nå kommet 2/10 avgårde på veien mot tannlegedrømmen. 

For snart 2 år siden satt jeg forventningsfull hjemme i Bergen med nesen i gamle opptaksprøver og med full nedtelling til EEC´s studietur for prospektive studenter. Søknaden min var godkjent, forberedelsene til opptaksprøven igang, og nå kunne jeg ikke vente med å endelig få besøke byen som forhåpentligvis en gang skulle bli mitt nye hjem. En ekstremt bra organisert tur medførte mengder av motivasjon til de siste månedene før den store dagen. Etter å ha vært så tett på universitetet, professorer, studenter og byen i seg selv, var det siste jeg ønsket at denne sjansen skulle glippe.

Godt forberedt som jeg var gikk opptaksprøven heldigvis fint, og plutselig var de fem neste årene i mitt liv planlagt. Tiden siden den gang har flydd avgårde, og jeg kan ikke si annet enn at jeg stortrives med tilværelsen som tannlegestudent i en helt fantastisk by! Hverdagen byr på mange utfordringer, store lesemengder og krever hardt arbeid. Likevel bidrar et fantastisk og unikt felleskap til at studentene her nede står sammen og støtter hverandre gjennom tykt og tynt, også på tvers av årskull og linjer. Til tross for en hektisk hverdag er vi her i Krakow også veldig flinke på å sosialisere oss så fort sjansen byr seg og timeplanen tillater det. Studentorganisasjonen «Copernica» arrangerer flere store eventer gjennom året, og tilbyr også blant annet organisert idrett i alle slags former på ettermiddagstid.

Ikke en eneste dag har jeg angret på valg av verken studium eller studieby. Jeg vill derfor på det aller varmeste anbefale deg Krakow og Jagiellonian University.

Vi sees til høsten!

Asgeir Andreassen Bergli, 3. års tannlegestudent 2016/2017

Det føles litt rart å tenke på at det snart er studiestart igjen og det nærmer seg 3 år siden jeg søkte til EEC om å få taopptaksprøven for å dra ned til Krakow å studere odontologi. Har tiden virkelig gått så fort? Jeg tenker tilbake på når jeg satt litt smånervøs og leste over søknaden min om og om igjen, ”er det noe som kan forbedres?” tenkte jeg hele tiden. Heh, må nesten flire litt av meg selv nå som jeg skriver dette, for kanskje er det en akkurat som meg som leser dette akkurat nå. Sannheten er at søknaden er bare første skritt, er du motivert og har de rette fagene fra vgs er sjansene store for at du kan ta et skritt frem og begynne å lese til det som kanskje var mest skummelt, opptaksprøven.

Etter at jeg hadde sendt min søknad tok det ikke lang tid før jeg fikk tilbakemelding og tilgang på materiale for opptaksprøven fra EEC. Lesingen i seg selv gikk ganske greit, jeg satt på ingen måte fra 8-20 hver dag i flere uker å pugget hvert ord. Det beste rådet jeg kan gi er vel å ta en pause av og til, og husk å ha det gøy innimellom også. I ny og ne var det noe jeg lurte på, og da var det ikke verre enn å skrive en liten mail og fikk som regel svar samme dagen. Tiden gikk utrolig fort for plutselig var vi i Juni og jeg satt på et hotellrom i Oslo og fikk knapt sove så nervøs var jeg. Heh, igjen må jeg le litt av meg selv, det var jo egentlig ikke noe å være så redd for, men der og da føltes det som hele fremtiden min var avhengig av denne ene testen.

Det som jeg husker klarest er nok de siste 30 minuttene før prøven. Alle de nye ansiktene, noe med foreldre, andre med søsken eller venner. Men en ting hadde vi alle til felles, vi var sikkert alle like nervøse. Vi tenkte kanskje det samme, ”er dette mine nye klassekamerater?, vil han/hun ryke ut?, vil jeg ryke ut?”.  Jeg ble vel kanskje litt lettet når jeg så at alle var like nervøse som meg.

En annen ting som sitter klart en hvor stille det var på prøverommet, alle har hatt en eksamen eller prøve hvor rommet er helt stille men denne gangen var spenningen til å ta på. Alt jeg vil si om prøven er at det er de raskeste 90 minuttene i mitt liv. Etter prøven var det en god lunsj og så samlet vi oss for å få resultatene. Vi ble delt inn i to grupper, og de fleste forstod ganske kjapt at den ene bestod, mens den andre gjorde ikke det.

Sommerferien kom og gikk med diverse legetimer, dokumenter som måtte ordnes og andre småting og vips så var jeg på flyplassen i Oslo. Om jeg var nervøs? JA SÅ KLART! Nytt land, nytt språk, nye mennesker, ny plass å bo, nytt nytt nytt nytt nytt. Vær forberedt på å gjøre nye ting hele tiden. På den korte tiden jeg har vært her nå har jeg lært utrolig mye (ikke minst språk), blitt kjent med mange nye mennesker og attpåtil hatt et skjelett boende hjemme hos meg en helg (vi får det den historien en annen gang).

For å summere, så har tiden fra søknaden ble sendt til den dag i dag vært som et berg-og-dal-bane, alltid fart og spenning. Så klart savner jeg de hjemme, men det er ikke noe problem å holde kontakt og få besøk en langhelg eller to. Jeg kan love at det å søke til Krakow er den beste avgjørelsen jeg har gjort og angrer ikke ett sekund, og det tror jeg ikke du blir å gjøre heller.

Hanne Aasen 5. års tannlegestudent 2016/2017

Jeg heter Hanne Aasen og er på vei inn i mitt femte år på tannlegestudiet her i Krakow. Så lenge jeg kan huske har jeg drømt om å bli tannlege så gleden er stor over å endelig være i gang. Da jeg gikk på videregående kom jeg i kontakt med Ellen og EEC.

Siden den gang har det gått slag i slag, og jeg har aldri sett meg tilbake. Krakow er en fantastisk by med alt en student kan drømme om. Noe av det som overrasket meg mest var hvor fort folk ble kjent med hverandre her. Vi deler de samme utfordringene og gledene hver dag, og jobber for det samme målet; et drømmeyrke og en super studietid. Min frykt var at jeg skulle være det eneste «normale» mennesket, og alle jeg kom til å møte var supermennesker som klarte alt med en gang. Det skulle vise seg at alle her vil møte på oppturer og nedturer, men vi kommer oss gjennom likevel. Jeg husker at jeg var redd for å måtte leve med en gnagende hjemlengsel hver dag, men det har absolutt ikke vært tilfelle. Jeg drar til Norge med jevne mellomrom når vi har tid, og jeg gleder meg alltid til å komme hjem til Krakow igjen. I dag ville jeg aldri ha valgt et annet sted enn Krakow for å bli tannlege. Det er et tøft studie som krever alt av deg, men tro meg når jeg sier at vi kunne nesten ikke hatt det bedre.
Jeg husker at jeg var full av spørsmål om alt mulig rart da jeg var i søkeprosessen for å komme inn. Ellen vil hjelpe deg til å forstå alt du lurer på, men ikke vær redd for å spørre oss hvis du vil. Jeg ønsker deg masse lykke til på opptaksprøve, og håper vi ses neste høst!

 

Ina Cornelia Aateigen, 5. års tannlegestudent 2015/2016 - Alumni 2016

Jeg har lenge hatt en ønske om å studere odontologi. Det at studiet er i utlandet, ser jeg på som et stort pluss. Etter research på ANSA sine nettsider, kom jeg frem til at Polen var landet og Krakow var byen for meg. Jeg kontaktet EEC, og i samråd med Ellen Bergene fikk jeg en plan på hva som skulle til for å nå drømmen min. Det ble et år på Sonans privatgymnas hvor jeg tok realfagene jeg manglet. I februar samme år arrangerte EEC en tur til Krakow, for potensielle søkere til odontologi studiet. Dette benyttet jeg meg av, og fikk med det en god mulighet til å bli kjent med både byen og de norske studentene ved det Jagiellonske universitetet.

Høsten 2011 pakket jeg sekken og begynte som student i Krakow. Tilværelsen her passer meg veldig fint. Studiet er spennende og intenst. Det blir lange dager på skolen og lesesalen. Både medisin og odontologistudiet er svært krevende. Derfor legger man fort til seg gode lesevaner. Selv om skolen tar mye tid, er studentene flinke til å koble av med sosiale tilsetninger. Studentorgansisasjonen Copernica bidrar til å opprettholde det gode miljøet.

I femte klasse på tannlege er vi 20 personer. Hvorav 15 er norske og 5 er polske. Siden vi er såpass få, har vi svært god kontakt oss imellom. Læringsutbytte blir også høyt. Jeg kan anbefale en studentilværelse i Krakow på det varmeste.

Lykke til!

Torstein Varegg Eide, 5. års tannlegestudent 2015/2016 - Alumni 2016

Mitt navn er Torstein og jeg starter på femte året på Odontologi nå i høst.

Jeg har lenge hatt lyst til å bli tannlege, men skjønte i løpet av videregående at det ville bli tøft å komme inn i Norge. Det fristet meg ikke å bruke mange år på å forbedre karakterene mine, så jeg lette etter alternativer i utlandet. Jeg kom tilfeldigvis over siden til EEC og Ellen Bergene ga meg raskt svar på min forespørsel. Hun motiverte meg og ga meg tro på at dette var mulig. Etter besøket i Krakòw med EEC, var jeg helt klar på at dette var det jeg ville.

Studiene er tøffe, med sterkt fokus på kunnskap. Det er lagt opp til deleksamener som bygger på hverandre. På den måten vet man hvordan man ligger an til enhver tid. Lærerstaben er engasjert og motiverende, og støtter deg når du trenger det. De vil vårt beste!

Sommerferiene er lange og varer fra ca. midten av juni til ut september. I denne perioden krever de at vi hospiterer i 4 uker på aktuelle institusjoner som har med faget vårt å gjøre. Disse ukene kan du velge om du vil ha i Polen eller i Norge.

Krakòw er en fantastisk studentby som man føler seg hjemme i. Det er mange norske studenter som har god kontakt og tar vare på hverandre. Studentforeningen Copernica fanger deg opp fra første stund og arrangerer sosiale «events». Spesielt 17. mai-feiringen blir lagt godt merke til.

Om du vurderer tannlegestudier og har lyst på en solid utdannelse med høy kvalitet, er det Jagiellonske Universitet noe jeg vil anbefale. EEC gir deg gode råd i søknadsprosessen.

Kanskje vi sees!