Tannlegestudiet ved Jagiellonian University i Krakow

Det Jagiellonske universitetet er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Det internasjonale tannlegestudiet tilhører School of Medicine in English og er underlagt Institutt for tannmedisin. Studiet har sterkt fokus på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor kun inn 20 studenter pr år. Det innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. 

School of Medicine in English har et eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Krakow at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo kan søke om utvekslingsopphold ved Jagiellonian University i Krakow, og tannlegestudenter i Krakow kan søke om det samme ved Universitetet i Oslo.

Sjekk også nettsidene til Den norske tannlegeforeningen for å lese mer om det å være tannlege i Norge og spesielle forhold som er relevant for deg som student, for eksempel:

Tannlegestudiet strekker seg over fem år og inkluderer grundige studier i medisinsk og odontologisk vitenskap og praktisk trening innen alle deler av odontologisk praksis. 

Den prekliniske delen av studiet finner sted i samme lokaler som medisinutdanningen, men tannlegestudentene har egne professorer og er en egen klasse i alle fag.

Studiet har meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. På den prekliniske delen benyttes i stor grad samme forelesere som ved medisinstudiet. 

Gjennom de siste to og et halvt årene behandler studentene pasienter på instituttets tannlegeklinikk som holder til i en relativt nyrestaurert bygning i sentrum av Krakow. Studentene arbeider da under veiledning fra tannleger som er akademisk personell ved universitetet. 

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre ca 4 uker praksis, gjerne i Norge, som del av studiet. Tema og varighet varierer fra år til år og inngår i pensumoversikten fra universitetet. 

Første år: Kroppsøving, Anatomi med embryologi og grunnleggende genetikk, Histologi med cytofysiologi, Medisinsk polsk, Informatikk og medisinsk statistikk, Historie: medisin og tannbehandling, Filosofi, Førstehjelp og sykepleie, Dental profylakse, Helse og sikkerhet, Hygiene, Tannlegematerialer og -utstyr, Innledning til medisin og odontologi

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Andre år: Biokjemi med elementer av kjemi, Menneskelig fysiologi, Innledning til integrert odontologi, Medisinsk polsk, Medisinsk psykologi, Sosiologi av medisin i odontologi, Tannlege materialer og utstyr, Dental okklusjon og funksjon av kjeven, Immunologi, Generell radiologi, Epidemiologi og miljømedisin, Medisinsk biofysikk

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Tredje år: Patologi, Farmakologi med elementer av klinisk farmakologi, Interne sykdommer med fysioterapi og rehabilitering, Konservativ tannbehandling med endodonti, Medisinsk polsk, Anestesiologi og gjenoppliving, Generell kirurgi med onkologi, Mikrobiologi og munnhulemikrobiologi med mykologi, Innledning til integrert odontologi, tannbehandling hos gravide, Bioetikk, Informatikk og medisinsk statistikk, Medisinsk redning, Dental radiologi, Oral biokjemi, Innledning til oral kirurgi, Medisinsk lov, Folkehelse

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Fjerde år: Periodontale og orale slimhinnesykdommer, Konservativ tannbehandling med endodonti, Tannkirurgi, Protesefysikk, Grunnleggende om psykiatri, Dermatologi med venerologi og allergologi i tannmedisin, Kjeveortopedi, Pediatrisk tannbehandling, Sensoriske organsykdommer med elementer fra nevrologi, Smittsomme sykdommer, Maxillofacial kirurgi, Klinisk og eksperimentell tannbehandling, Katastrofe- og akuttmedisin, Rettsmedisin

Ca 4 uker praksis i sommerferien

Femte år: Konservativ tannbehandling med endodonti, Tannkirurgi, Protetikk, Periodontale og orale slimhinnesykdommer, Maxillofacial kirurgi, Kjeveortopedi, Tannhandling hos eldre, Pediatrisk tannbehandling, Integrert tannbehandling i utviklingsalder

EEC er rekrutteringsagent for Jagiellonian universitet i Skandinavia. Vi kvalitetssikrer alle søknader i forhold til universitetets opptakskrav basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. Se oversikt over søknads- og opptaksprosessen her.

Opptakskriteriene for å søke kan du lese om her. Alle godkjente søkere må ta opptaksprøven, les mer om den her.

Når opptakskriteriene er oppfylt og søkeren har blitt invitert til opptaksprøven er det kun poengsum på opptaksprøven som bestemmer om søkeren får tilbud om studieplass, det er derfor veldig viktig å forberede seg godt til prøven. Forberedelser til opptaksprøven kan du lese om her.

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre ca 4 uker praksis, gjerne i Norge, som del av studiet. Tema og varighet varierer fra år til år og inngår i pensumoversikten fra universitetet. 

  • Første studieår starter med en orienteringsuke uken før studiestart, som regel siste uken i september  
  • Resterende studieår starter i begynnelsen av oktober
  • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
  • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer (inkludert praksis)

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

De første årene er polskundervisning en del av studiet. Denne har fokus på (tann)medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter når du etter hvert går inn i den kliniske delen av utdanningen.

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut på informasjonsmøtet etter opptaket.  

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god «medisinsk» bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Du bør ikke vente for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica har utarbeidet. De finner du utfyllende opplysninger nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.

Studentene må betale skolepenger for å studere ved de internasjonale studiene ved Jagiellonian universitet. Både medisin- og tannlegestudiet er forhåndsgodkjent av Statens lånekasse. 

Les mer om priser for studiet og søknadsgebyr her: eec.no/priser

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge.

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis utstedes vitnemål av Jagiellonian universitet, Collegium Medicum.

Les mer her: eec.no/autorisasjon-for-tannleger/

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven.