Det Jagiellonske universitet i Krakow

Jagiellonian university er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Universitetet ble grunnlagt 12. mai 1364 av den polske kongen Casimir den store. Det medisinske fakultetet er et av de tre originale fakultetene som ble etablert samtidig med universitetet.

Universitetet har siden grunnleggelsen vært internasjonalt, med studenter fra de fleste sentraleuropeiske landene. Universitetet har gjennom tidene utdannet generasjoner av akademikere, og på den måten bidratt betydelig til Europas intellektuelle arv.

Universitetet har i dag nærmere 4000 akademikere i staben og utdanner ca 40 000 studenter, fordelt på 16 fakulteter og over 150 studieområder. Internasjonale studenter kommer idag fra hele verden! 

Fremtredende forskningsmiljøer og state-of-the-art infrastruktur gjør det Jagiellonske universitet til en av Polens ledende vitenskapelige institusjoner. Universitetet samarbeider med store akademiske sentre i hele verden og er hjemsted for en rekke forskningssamfunn for studenter.

School of Medicine in English (SME) er formelt en del av det medisinske fakultet og består av internasjonale medisin- og tannlegestudier. Det internasjonale medisinstudiet ble opprettet i 1994 mens tannlegestudiet ble etablert i 2010. Til sammen har SME over 700 studenter fra 5 kontinenter og over 20 land. 

SME har ca. 125 medisinstudenter og 20 tannlegestudenter på hvert kull. Det vil si at de fleste forelesninger ikke har flere studenter enn dette og innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. Ved klinisk praksis, arbeid i laboratorier og lignende deles kullet ytterligere opp.

SME er kjent for sitt gode studentmiljø og studiene har i løpet av årene blitt svært populært for skandinaviske studenter, spesielt norske. Ca halvparten av hvert kull består av norske studenter. 

SME holder et meget høyt faglig nivå på sine forelesere som består av universitetets mest erfarne foreleserne og gjestende professorene fra USA, Canada og Tyskland. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. Undervisningen på den engelskspråklige utdanningen holdes helt separat fra de polske studiene. 

SME har sitt eget «School office» med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for SME at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner.

SME samarbeider med anerkjente institusjoner i det amerikanske og europeiske utdanningssystemet, som National Board of Examiners (NBME), Association of American Medical Colleges (AAMC) og European Board of Medical Assessors (EBMA). Sammen med 30 andre medisinske universiteter i verdensklasse deltar Jagiellonian University i prosjektet Global Health Learning Opportunities (GHLO) utviklet i samarbeid med AAMC. GHLO-prosjektet tilrettelegger valgfri gjennomføring av praksis mellom universitetene.

Studenter på 6. året har mulighet til å fullføre valgfri klinisk praksis ved universiteter som University of California San Diego, University of California Irvine, University of California Los Angeles, Loma Linda University Medica Center, University of Rochester School of Medisin og odontologi, og Case Western Reserve University i Cleveland.

Som skandinavisk representant for «School of Medicine in English» siden 2002, er det EECs oppgave å bistå skandinaviske studenter i søknadsprosessen og frem til opptak.