Det Jagiellonske universitet i Krakow

Det Jagiellonske universitetet ble grunnlagt i 1364 og er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Det medisinske fakultetet er et av de tre originale fakultetene som ble etablert samtidig med universitetet. Universitetet har i dag ca 40 000 studenter fordelt på 16 fakulteter.

Som skandinavisk representant for universitetets «School of Medicine in English» siden 2002, er det EECs oppgave å bistå skandinaviske studenter i søknadsprosessen og frem til opptak. 


School of Medicine in English

School of Medicine in English (SME) er formelt en del av universitetets medisinske fakultet og består av internasjonale medisin- og tannlegestudier. Det internasjonale medisinstudiet ble opprettet i 1994 mens tannlegestudiet ble etablert i 2010. Til sammen har SME over 700 studenter fra 5 kontinenter og over 20 land. 

SME har ca. 125 medisinstudenter og 20 tannlegestudenter på hvert kull. Det vil si at de fleste forelesninger ikke har flere studenter enn dette og innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. Ved klinisk praksis, arbeid i laboratorier og lignende deles kullet ytterligere opp.

SME holder et meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. Undervisningen på den engelskspråklige utdanningen holdes helt separat fra de polske studiene.

SME er kjent for sitt gode studentmiljø og studiene har i løpet av årene blitt svært populært for skandinaviske studenter, spesielt norske. Foruten en stor delegasjon av skandinaviske studenter, vil du få studiekamerater fra mange land!

SME har også sitt eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiet i Kraków at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner.