European Educational Consultants (EEC) rekrutterer studenter til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Krakow og Wroclaw i Polen. Etter en årrekke i bransjen har vi lang erfaring og betydelig kunnskap om hva som skal til for å bli, og lykkes som, utenlandsstudent.

Vi bistår våre søkere med rådgiving i søknadsprosessen, kvalitetssikring av faglig nivå og gjennomføring av opptaksprøve.

Vi bidrar til samhandling mellom universitetene vi representerer og universiteter, helseinstitusjoner og virksomheter i Norge. Dette tjener deg som student i dag og som yrkesaktiv i morgen.

EEC har gitt sin tilslutning til ANSAs etiske retningslinjer, og følger det verdisett og de krav organisasjonen stiller til godkjente samarbeidspartnere.

Vi som jobber i EEC er:

Ellen Bergene

0F468182-9B14-409E-9561-151521B79BF6_4_5005_c

Anne Hansen

enok

Enok Hansen

Robert Hansen

Det er vårt mål at du skal oppleve søknadsprosessen og tiden mellom opptak og studiestart som trygg og god, og at du skal kunne stole på at vi opptrer ærlig og til ditt beste. 

Vi vil gjerne være i dialog med deg gjennom søknadsprosessen. Noen foretrekker e-post, andre vil ringe, og noen ønsker en personlig samtale. Vi lar deg velge, og vil sammen med deg finne gode løsninger som tilfredsstiller det behovet akkurat DU har.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Ellen Bergene, Daglig leder

EECs kjerneverdier er kunnskap, kompetanse, tilgjengelighet og service

Kunnskap og kompetanse

EEC har kunnskap om utdanningssystemet i Norge og i Polen. 

Vi vet hva som kreves av norske studenter for å lykkes på opptaksprøve og som student i Polen.

Vi har lang erfaring og kompetanse innen rådgivning, veiledning og kvalitetssikring av prospektive studenter.

Tilgjengelighet og service

EEC skal være tilgjengelig for deg som ønsker råd eller har spørsmål – når du trenger det!

Alle henvendelser besvares innen første arbeidsdag etter vi mottar dem.

EEC yter service til alle som henvender seg til oss; enten det er mulige søkere, foresatte eller studenter som har fått opptak.

Vi bistår også gjerne norske universiteter, helseinstitusjoner og privat næringsliv som ønsker det.

Viktige prosedyrer, håndtering av uønskede hendelser og klager

Håndtering av uønskede hendelser

EEC's beredskapsplanen skal sikre at uønskede hendelser håndteres på en profesjonell måte i samarbeid med universitetet og involverte studenter.

Notarialbekreftelse og apostille på vitnemål

For at vitnemål skal være gyldig dokumentasjon for universitetet må de være oversatt til engelsk og bekreftet med en apostille. Les prosedyren her.

Klagehåndtering

EEC har retningslinjer for håntering av klager i forbindelse med opptaksprosessen og etter studiets opptstart.

Send klage til EEC

Her finner du klageskjema til EEC. Klager vurderes i samråd med universitetet og besvares, hvis mulig, innen 14 dager.