Lite er viktigere for livet ditt enn en god utdannelse. Det er derfor vi er til!

EEC driver med rådgivning, kvalitetssikring og rekruttering av studenter til medisin- og tannlegestudiene ved Jagiellonian University i Krakow.

Vi veileder deg gjennom søkeprosessen, forberedelser til opptaksprøve og studiestart. Vi ordner det praktiske så du kan fokusere på det som er viktig for deg – faglige forberedelser til opptaksprøven og tilværelsen som student i Krakow.

EEC er godkjent av ANSA og samarbeider tett med dem i alle saker som omhandler våre søkere. Representanter fra ANSA Krakow er tilstede og informerer om ANSA i alle våre informasjonsmøter. 

ANSA er samskipnaden for norske studenter i utlandet. Et medlemskap i ANSA gir deg trygghet før, under og etter studiene. ANSA tilbyr blant annet forsikring, online legehjelp 24/7, sosiale arrangementer, veiledning, psykologtjeneste og karrieredager. Med ANSA reiser du aldri alene! Les mer om ANSA her

EECs kjerneverdier er kunnskap, samarbeid og tilgjengelighet

Kunnskap

EEC vet hva som kreves av norske søkere for å lykkes på opptaksprøven og som student i Polen

Vi har kunnskap om hvordan søkere best kan forberede seg til opptaksprøven og til studenttilværelsen i Polen

Vi har lang erfaring med rådgivning og kvalitetssikring av søkere og god kunnskap om utdanningssystemene i Norge og i Polen

Vi sikrer at alle praktiske og administrative forhold er ivaretatt slik at søkerne kan konsentrer seg om forberedelser til opptak

Samarbeid

EEC har tett samarbeid med viktige aktører innen rekruttering og oppfølging av studenter i Norge og i Polen

Vi har tett kontakt og kontinuerlig samarbeid med universitetene vi rekrutterer til

Vi har et godt samarbeid med ANSA og følger ANSAs etiske retningslinjer, verdisett og krav til samarbeidspartnere og sitter i styret for ANSAs klagenemnd

Vi samarbeider med rådgivere fra videregående skoler

Vi samarbeider med studentorganisasjonene Copernica* og Ansa Krakow

Tilgjengelighet

EEC skal være tilgjengelig for alle som har spørsmål eller ønsker veiledning – når de trenger det!

Alle som henvender seg til oss, enten det er mulige søkere, foresatte, rådgivere eller studenter som allerede har fått opptak, skal få svar

Vi bistår gjerne norske universiteter, helseinstitusjoner og privat næringsliv som ønsker kontakt med universitetene vi samarbeider med i Polen

Alle henvendelser besvares så langt mulig innen første arbeidsdag etter vi mottar dem

Vi som jobber i EEC

Anne C. Hansen

Daglig leder

Robert Hansen

Utviklingsansvarlig

Veiledere og støttemateriell

Notarialbekreftelse og
apostille på vitnemål


For at vitnemål skal være gyldig dokumentasjon for universitetet må de være oversatt til engelsk og bekreftet med notarial bekreftelse og apostille. Les om hvordan du går frem her.

Veileder for utfylling av
Letter of Recommendation


Letter of recommendation skal utfylles ut av lærer, leder eller annen kontaktperson du oppgir i din søknad.
Del denne veilederen med den som skal skrive anbefalingsbrevet for deg.

Klager og håndtering
av uønskede hendelser


Les EECs rutine for håntering av klager i forbindelse med opptaksprosessen og hvordan du kan klage her.
Les EEC's beredskapsplanen for håndtering av uønskede hendelser her.