European EducatioConsultants (EEC) rekrutterer studenter til medisin- og tannlegestudier ved det Jagiellonske Universitet i Krakow. Etter 20 år i bransjen har vi betydelig erfaring og kunnskap om hva som skal til for å bli, og lykkes, som utenlandsstudent.

Vi bistår våre søkere med veiledning i søknadsprosessen, kvalitetssikring av faglig nivå og forberedelser til opptaksprøven. Vi samarbeider med universitetet og studentorganisasjonene for å sikre at studentene er godt ivaretatt gjennom hele studietiden.

Vårt mål er at alle som ta kontakt med oss skal føle seg godt ivaretatt i søknadsprosessen og tiden frem til studiestart, og kunne stole på at vi opptrer ærlig og til ditt beste.

EECs kjerneverdier er kunnskap, samarbeid og tilgjengelighet

Kunnskap

EEC vet hva som kreves av norske søkere for å lykkes på opptaksprøven og som student i Polen

Vi har kunnskap om hvordan søkere best kan forberede seg til opptaksprøven og til studenttilværelsen i Polen

Vi har lang erfaring med rådgivning og kvalitetssikring av søkere og god kunnskap om utdanningssystemene i Norge og i Polen

Vi sikrer at alle praktiske og administrative forhold er ivaretatt slik at søkerne kan konsentrer seg om forberedelser til opptak

Samarbeid

EEC har tett samarbeid med viktige aktører innen rekruttering og oppfølging av studenter i Norge og i Polen

Vi har tett kontakt og kontinuerlig samarbeid med universitetene vi rekrutterer til

Vi har et godt samarbeid med ANSA og følger ANSAs etiske retningslinjer, verdisett og krav til samarbeidspartnere og sitter i styret for ANSAs klagenemnd

Vi samarbeider med rådgivere fra videregående skoler

Vi samarbeider med studentorganisasjonene Copernica* og Ansa Krakow

Tilgjengelighet

EEC skal være tilgjengelig for alle som har spørsmål eller ønsker veiledning – når de trenger det!

Alle som henvender seg til oss, enten det er mulige søkere, foresatte, rådgivere eller studenter som allerede har fått opptak, skal få svar

Vi bistår gjerne norske universiteter, helseinstitusjoner og privat næringsliv som ønsker kontakt med universitetene vi samarbeider med i Polen

Alle henvendelser besvares så langt mulig innen første arbeidsdag etter vi mottar dem

Vi som jobber i EEC

Anne C. Hansen

Daglig leder

Robert Hansen

Utviklingsansvarlig

Prosedyrer og retningslinjer

Notarialbekreftelse og apostille på vitnemål

For at vitnemål skal være gyldig dokumentasjon for universitetet må de være oversatt til engelsk og bekreftet med en apostille. Les prosedyren her.

Håndtering av uønskede hendelser

EEC's beredskapsplanen skal sikre at uønskede hendelser håndteres på en profesjonell måte i samarbeid med universitetet og involverte studenter.

Klagehåndtering

EEC har retningslinjer for håntering av klager i forbindelse med opptaksprosessen og etter studiets opptstart.

Send klage til EEC

Her finner du klageskjema til EEC. Klager vurderes i samråd med universitetet og besvares, hvis mulig, innen 14 dager.