European Educational Consultants (EEC) rekrutterer studenter til medisin- og tannlegestudier i Krakow i Polen. Etter 20 år i bransjen har vi betydelig erfaring og kunnskap om hva som skal til for å bli, og lykkes, som utenlandsstudent.

Vi bistår våre søkere med veiledning i søknadsprosessen, kvalitetssikring av faglig nivå og forberedelser til opptaksprøven.

Vi samarbeider tett med universitetet, ANSA og studentorganisasjonene for å sikre at studentene er godt ivaretatt gjennom hele studietiden.

Vi har gitt vår tilslutning til ANSAs etiske retningslinjer, og følger det verdisett og krav de stiller til godkjente samarbeidspartnere.

Vårt mål...

… er at du skal oppleve søknadsprosessen og tiden frem til studiestart som trygg og god, og at du skal kunne stole på at vi opptrer ærlig og til ditt beste.

Vi står klare til  å veilede deg gjennom søknadsprosessen. Noen foretrekker e-post, andre telefon, mens noen ønsker en personlig samtale. Vi lar deg velge – og vil sammen med deg finne gode løsninger som dekker akkurat ditt behov.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Anne C. Hansen
Daglig leder

Vi som jobber i EEC er:

0F468182-9B14-409E-9561-151521B79BF6_4_5005_c

Anne C. Hansen

Daglig leder

Robert
Hansen

Utviklingsansvarlig

Ellen
Bergene

Seniorrådgiver
Veiledning og opptak

enok

Enok
Hansen

Seniorrådgiver
Økonomi og opptak

EECs kjerneverdier er kunnskap, samarbeid og tilgjengelighet

Kunnskap

EEC vet hva som kreves av norske søkere for å lykkes på opptaksprøven og som student i Polen.

Vi har kunnskap om hvordan søkere best kan forberede seg til opptaksprøven og til studenttilværelsen i Polen.

Vi har lang erfaring med rådgivning og kvalitetssikring av søkere og god kunnskap om utdanningssystemene i Norge og i Polen. 

Vi sikrer at alle praktiske og administrative forhold er ivaretatt slik at søkerne kan konsentrer seg om forberedelser til opptak.

Samarbeid

EEC har tett samarbeid med viktige aktører innen rekruttering og oppfølging av studenter i Norge og i Polen

Vi har tett kontakt og kontinuerlig samarbeid med universitetene vi rekrutterer til. 

Vi har i alle år hatt et godt samarbeid med ANSA og rådgivere fra videregående skoler i Norge.

Vi har jevnlig kontakte med studentorganisasjonen Copernica* i Krakow for å følge med på hvordan  studentene «våre» har det etter at de har startet studiene.

Tilgjengelighet

EEC skal være tilgjengelig for alle som har spørsmål eller ønsker veiledning – når de trenger det!

Alle som henvender seg til oss – enten det er mulige søkere, foresatte, rådgivere eller studenter som allerede har fått opptak – skal få svar.

Vi bistår gjerne norske universiteter, helseinstitusjoner og privat næringsliv som ønsker kontakt med universitetene vi samarbeider med i Polen.

Alle henvendelser besvares så langt mulig innen første arbeidsdag etter vi mottar dem.

Prosedyrer og retningslinjer

Notarialbekreftelse og apostille på vitnemål

For at vitnemål skal være gyldig dokumentasjon for universitetet må de være oversatt til engelsk og bekreftet med en apostille. Les prosedyren her.

Håndtering av uønskede hendelser

EEC's beredskapsplanen skal sikre at uønskede hendelser håndteres på en profesjonell måte i samarbeid med universitetet og involverte studenter.

Klagehåndtering

EEC har retningslinjer for håntering av klager i forbindelse med opptaksprosessen og etter studiets opptstart.

Send klage til EEC

Her finner du klageskjema til EEC. Klager vurderes i samråd med universitetet og besvares, hvis mulig, innen 14 dager.