European Educational Consultants (EEC) rekrutterer studenter til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Krakow og Wroclaw i Polen. Etter en årrekke i bransjen har vi lang erfaring og betydelig kunnskap om hva som skal til for å bli, og lykkes som, utenlandsstudent.

Vi bistår våre søkere med rådgiving i søknadsprosessen, kvalitetssikring av faglig nivå og gjennomføring av opptaksprøve.

Vi bidrar til samhandling mellom universitetene vi representerer og universiteter, helseinstitusjoner og virksomheter i Norge. Dette tjener deg som student i dag og som yrkesaktiv i morgen.

EEC har gitt sin tilslutning til ANSAs etiske retningslinjer, og følger det verdisett og de krav organisasjonen stiller til godkjente samarbeidspartnere

Det er vårt mål at du skal oppleve søknadsprosessen og tiden mellom opptak og studiestart som trygg og god, og at du skal kunne stole på at vi opptrer ærlig og til ditt beste. 

Vi vil gjerne være i dialog med deg gjennom søknadsprosessen. Noen foretrekker e-post, andre vil ringe, og noen ønsker en personlig samtale. Vi lar deg velge, og vil sammen med deg finne gode løsninger som tilfredsstiller det behovet akkurat DU har.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Ellen Bergene, Daglig leder

Våre kjerneverdier er kunnskap, kompetanse, tilgjengelighet og service

Kunnskap

Vi har kunnskap om utdanningssystemet i Norge og i Polen. 

Vi vet hva som kreves av norske studenter for å lykkes på opptaksprøve og som student i Polen.

Kompetanse

Vi har lang erfaring og kompetanse innen rådgivning, veiledning og kvalitetssikring av prospektive studenter.

Tilgjengelighet

Vi er tilgjengelige for deg som ønsker råd eller har spørsmål – når du trenger det! 

Alle henvendelser besvares innen første arbeidsdag etter vi mottar dem.

Service

EEC yter service til alle som henvender seg til oss; enten det er prospektive søkere, foresatte eller studenter som har fått opptak.

Vi bistår gjerne norske universiteter, helseinstitusjoner og privat næringsliv.

Vi som jobber i EEC

Ellen Bergene

Daglig Leder

  • 95 24 29 90
  • ellen.bergene@eec.no
  • www.eec.no

Enok Hansen

Økonomiansvarlig