European Educational Consultants (EEC) rekrutterer studenter til medisin-, tannlege- og veterinærstudier i Krakow og Wroclaw i Polen. Etter en årrekke i bransjen har vi lang erfaring og betydelig kunnskap om hva som skal til for å bli, og lykkes som, utenlandsstudent.

Vi bistår våre søkere med rådgiving i søknadsprosessen, kvalitetssikring av faglig nivå og gjennomføring av opptaksprøve.

Vi bidrar til samhandling mellom universitetene vi representerer og universiteter, helseinstitusjoner og virksomheter i Norge. Dette tjener deg som student i dag og som yrkesaktiv i morgen.

EEC har gitt sin tilslutning til ANSAs etiske retningslinjer, og følger det verdisett og de krav organisasjonen stiller til godkjente samarbeidspartnere

Det er vårt mål at du skal oppleve søknadsprosessen og tiden mellom opptak og studiestart som trygg og god, og at du skal kunne stole på at vi opptrer ærlig og til ditt beste. 

Vi vil gjerne være i dialog med deg gjennom søknadsprosessen. Noen foretrekker e-post, andre vil ringe, og noen ønsker en personlig samtale. Vi lar deg velge, og vil sammen med deg finne gode løsninger som tilfredsstiller det behovet akkurat DU har.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Ellen Bergene, Daglig leder

Våre kjerneverdier er kunnskap, kompetanse, tilgjengelighet og service

Kunnskap

Vi har kunnskap om utdanningssystemet i Norge og hos våre samarbeidspartnere i Polen. 

Vi har kunnskap om hva som kreves av norske studenter for å lykkes på opptaksprøve og som student i Polen.

Kompetanse

Vi har lang erfaring og høy kompetanse når det kommer til kvalifisert og kyndig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring av prospektive studenters faglige nivå.

Tilgjengelighet

Vi er tilgjengelige for deg som trenger råd eller har spørsmål! 

Vårt mål er at alle henvendelser skal besvares samme dag, eller første arbeidsdag etter vi mottar dem. 

Informasjon til søkere, studenter som har fått opptak og de som står på venteliste formidles så snart den er tilgjengelig for oss.

Service

EEC yter service til alle som henvender seg til oss; enten det er prospektive søkere, foresatte, studenter som har fått opptak eller andre som trenger våre tjenester. 

Alle henvendelser følges opp. Vi skal alltid ha tid til deg når du har et behov!

Vi bistår også norske universiteter, helseinstitusjoner og annen virksomhet når det er ønskelig.

Vi som jobber i EEC

Ellen Bergene

Daglig Leder

  • 95 24 29 90
  • ellen.bergene@eec.no
  • www.eec.no