Medisinstudier i Krakow

Medisinstudier i Krakow

Det Jagiellonske universitetet er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Det internasjonale medisinstudiet tilhører School of Medicine in English og er underlagt medisinsk fakultet.

Studiet har sterkt fokus på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor kun inn 125 studenter pr år. Det innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. 

School of Medicine in English har et eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Krakow at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Studiets oppbygging

Studiet går over seks år og er i stor grad klinisk rettet med omfattende klinisk praksis i løpet av studietiden. Det to første årene gir en grundig teoretisk innføring i fagområdet medisin og en gradvis introduksjon til praksisfeltet. Fra tredje året skifter fokuset til kliniske studier med økende grad av klinikk i fjerde og femte året. Studiets sjette år er i sin helhet klinisk.

Studiet har meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid.

I klinisk praksis er studentene delt i små grupper eller jobber individuelt med veiledning. Studentene må hvert år i løpet av sommerferien gjennomføre praksis. De fleste velger å ta dette som betalte sommerjobber i Norge.

Selve skolen finner sted i sentrum og kan betegnes som en city-school. Studentene vil i tillegg har klinisk praksis ved flere av sykehusene i og rundt Krakow i løpet av studiet. 

Krakow er kjent for sitt gode studentmiljø. Det er hvert studieår over 400 norske tannlege- og medisinstudenter i Krakow.

 

Du kan søke opptak til skoleåret 2022/2023 fra januar 2022

Klikk her for å sende søknad
  

Opptakskrav 

For å søke opptak til medisinstudiet må du ha treårig videregående skole, oppnådd generell studiekompetanse, og fagene:

 • Engelsk
 • Kjemi (1 + 2) 
 • Fysikk (1) eller Biologi (1)

Vi stiller ikke krav om biologi på vitnemålet, forutsatt at du har fysikk, men du må allikevel ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

Gode engelskkunnskaper, ikke bare generelt, men i de relevante fagene, er viktig. Du må ha minimum 4 i engelsk og har du dårligere karakter enn 4 må du ha minimum 87 poeng på TOEFL iBT (det finnes andre språktester som er godkjent, men TOEFL iBT kan tas online fra privat PC og er derfor enklest å gjennomføre for de fleste) du kan melde deg på her www.ets.org/toefl. Se eventuelt ANSAs nettsider for oversikt over språktester og testsentre i Norge.  

Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskferdigheter. Hvilken dokumentasjon som kreves avhenger av hvor de har tatt utdannelse.

I motsetning til Norske universiteter stiller ikke Jagiellonian University krav om matte eller fysikk på vitnemålet, det er allikevel en stor fordel å ha studert alle realfagene, både med tanke på opptaksprøven og selve studiet.

Noen tilsvarende utdanninger oppfyller også kravene for å kunne søke. F: eks. IB eller betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje.

Opptaksprosessen

EEC mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole o.l. Vi vurderer søknadene og har fullmakt fra universitetet til å akseptere kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. 

Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende? Ta kontakt for en veiledningssamtale med oss

Det koster  2 850,- NOK å søke opptak til medisinstudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling, informasjonsmøter og rådgivning, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 
 

Forberedelser til opptaksprøven 

Dersom du blir akseptert  til opptaksprøven får du tilgang til forberedelsesmateriell fra universitetet som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå og tidligere gitte opptaksprøver på EECs nettsider. Du får brukernavn og passord så fort betaling er bekreftet.

For de som ønsker kontakt med andre prospektive studenter for å forberede seg sammen, dele tips, erfaringer, kunnskap, o.l. oppretter vi lukkede facebookgrupper, "kollokviegrupper", for hvert studie. De som ønsker det inviteres til gruppen for studiet de har søkt på og kan ta kontakt med andre søkere der.

EEC tar ikke del i forberedelsene utover å tilrettelegge for kontakt mellom de som ønsker det, men søkere må gjerne bruke gruppen til å dele alt som er relevant for forberedelse til opptaksprøven. 

Tilbud om studieplass

Får du tilbud om studieplass må du levere vitnemål oversatt til engelsk med notarialbekreftelse og apostille til universitetet innen fristen for å akseptere studieplassen går ut. Se prosedyre.

Du må tillegg ordne studielån, helseforsikring, legeattest og nødvendige vaksinasjoner. Du må også planlegge reisen og hvor du skal bo. Du finner mer informasjon om disse tingen i menyen under Forberedelser til studiestart.

Opptaksprøven

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisinstudiet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. Det er universitetet som gjennomfører opptaksprøven og beslutter endelig opptak.

Opptaksprøven finner normalt sted på Soria Moria, Den norske Legeforenings kurs- og utdanningssenter, i Oslo. På grunn av Covid-19 situasjonen har imidlertid universitetet besluttet at årets opptaksprøve skal gjennomføres digitalt. Søkerne må altså ta opptaksprøven på internett hjemmefra.

Opptaksprøven finner sted lørdag 5. juni og resultatene av prøven bekjentgjøres 14. juni

 

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler "Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science" og skal avdekke kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning basert på gitt informasjon, generell kunnskap og grunnleggende medisin. Kunnskap i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk og evne til å resonnere blir kontrollert gjennom oppgaver som består av tekstanalyse, diagrammer og grafer.

På grunn av en lovendring har opptaksprøven endret fokus de siste årene. Forberedelsesmateriellet fra universitetet inneholder eksempler på tidligere gitte prøver, etter den gamle og den nye modellen, og gir til sammen en helhetlig ide om eksamenens vanskelighetsgrad. 

Opptaksprøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 
 

Informasjonsmøte etter opptaket 

Etter at resultatene av opptaksprøven er bekjentgjort arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte for de studentene som får tilbud om opptak til studiet. Informasjonsmøtet inneholder følgende hovedelementer:

 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon om forberedelser til studiestart
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering
 • Erfaringer fra studenter

 

Priser

 

Undervisningsavgift til School of Medicine in English er satt til: 14 500 Euro pr. år i 6 år

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to med første innbetaling 30. september og andre innbetaling like over nyttår. 

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

Det koster  2 850,- NOK å søke opptak til medisinstudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling, informasjonsmøter og rådgivning, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Å velge legeyrket er en stor beslutning.

Studiet er et av de lengste og dyreste man kan velge. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom at man virkelig ønsker dette som sin livslange karriere. En karriere som vil gi veldig mange muligheter, men også være krevende. Husk, de viktigste personlige egenskaper for en som velger legeyrket er medfølelse, engasjement, arbeidskapasitet og utholdenhet! 


Studiets oppbygging

Studiet går over seks år og er i stor grad klinisk rettet med omfattende klinisk praksis i løpet av studietiden. Det to første årene gir en grundig teoretisk innføring i fagområdet medisin og en gradvis introduksjon til praksisfeltet. Fra tredje året skifter fokuset til kliniske studier med økende grad av klinikk i fjerde og femte året. Studiets sjette år er i sin helhet klinisk.

Studiet har meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid. I klinisk praksis er studentene delt i små grupper eller jobber individuelt med veiledning. Studentene må hvert år i løpet av sommerferien gjennomføre praksis. De fleste velger å ta dette som betalte sommerjobber i Norge.

Skolens semestre

 • Første studieår starter med en orienteringsuke, som regel siste uken i september
 • Resten av studieårene starter i begynnelsen av oktober 
 • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
 • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer (inkludert praksis)


Studiets faglige innhold

Første år:

Grunnleggende fagkunnskap: Her lærer studentene om den friske menneskekroppen og blir introdusert for kliniske ferdigheter og praksis.  Studenten må fullføre alle førsteårskursene for å fortsette studiet.

Førsteårskursene er: Anatomi og embryologi, Biokjemi og kjemi, Fysiologi, Histologi og cytofysiologi, Genetikk og molekylær genetikk, Medisinsk førstehjelp, Medisinsk polsk, Helse og sikkerhet, Praksis i sommerferien

Andre år:

Grunnleggende fagkunnskap: Fortsatt fokus på menneskekroppen med introduksjon til medikament- og sykdomslære. Bredere aspekter som etikk og samfunnsmedisin introduseres. Studenten må fullføre alle andreårskursene for å fortsette studiet.

Andreårskursene er: Patologi, Introduksjon til klinisk medisin, Medisinsk polsk, Mikrobiologi med parasittologi og immunologi, Farmakologi, Biofysiske grunnprinsipper innen medisinsk teknologi, Hygiene, Medisinsk sosiologi, Telemedisin og medisinsk simulering, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Klinisk psykologi, Medisinsk førstehjelp, Medisinsk etikk, Medisinsk historie, Praksis i sommerferien

Tredje år:

Fokuset skifter fra grunnleggende kunnskap til klinisk praksis. Studentene kommer ut i sykehusene og jobber i små grupper, med direkte pasientkontakt Hver student får individuell oppfølging og tilbakemelding. Studenten må fullføre alle tredjeårskursene for å fortsette studiet.

Tredjeårskursene er: Indremedisin, Barnemedisin, Farmakologi, Kirurgi, Dermatologi, Radiologi, Medisinsk polsk, Oftalmologi, Anatomi - integrert kurs, Patologi - integrert kurs, Laboratoriediagnostikk, Epidemiologi og folkehelse, EBM med innslag av medisinsk statistikk, Valgfag, Kliniske valgfag, Klinisk psykologi, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Praksis i sommerferien

Fjerde år:

Det fjerde året fortsetter fokuset på klinisk praksis og studentene får muligheten til å øve på sine kliniske ferdigheter gjennom regelmessige pasientinteraksjoner. Studenten må fullføre alle fjerdeårskursene for å fortsette studiet.

Fjerdeårskursene er: Indremedisin, Nevrologi, Kirurgi, Barnelege, Ørenesehals og odontologi, Allmennmedisin, Fødselsmedisin og gynekologi, Biokjemi - integrert kurs, Fysiologi - integrert kurs, Klinisk genetikk, Anestesiologi og intensiv pleie, Medisinsk lov og deontologi, Medisinsk polsk, Klinisk valgfag, Patologi - integrert kurs, Klinisk immunologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Psykiatri, Klinisk mikrobiologi - integrert kurs, Yrkesmedisin, Nukleærmedisin, Praksis i sommerferien

Femte år:

Det femte året er en fortsettelse av klinisk praksis og avslutningen på det formelle legekurset. Undervisningen tar sikte på å forberede studentene på pasientbehandling i virkeligheten. Studenten må fullføre alle femteårskursene for å fortsette studiet.

Femteårskursene er: Kirurgi med traumatologi, Indremedisin, Smittsomme sykdommer, Pediatri, Psykiatri, Onkologi, Gerontologi og palliativ medisin, Fødselsmedisin og gynekologi, Fysiologi, Toksikologi, Klinisk mikrobiologi - integrert kurs, Rettsmedisin, Anestesiologi og intensiv pleie, Ortopedi, Akuttmedisin, Medisinsk polsk, Valgfag, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Klinisk farmakologi, Psykoterapi, Rehabilitering, Praksis i sommerferien

Sjette år:

Det sjette studieåret består utelukkende av klinisk praksis. Studenten må fullføre alle sjetteårskursene for å fortsette studiet.

Sjetteårskursene er: Indremedisin, Klinisk valgfag, Barnelege, Kirurgi, Allmennmedisin, Psykiatri, Akuttmedisin, Fødselsmedisin og gynekologi

Det tas forbehold om endring i programmet.


Pensumlitteratur

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut av universitetet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Ikke vent for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica har utarbeidet. Der finner du utfyllende opplysninger om nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.


Språk

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

Du har undervisning i polsk fem av studiets seks år. Polskopplæringen har fokus på medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter i den kliniske delen av utdanningen.

Vitnemål, autorisasjon og turnus


Vitnemål

Eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle seks studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden MD (Medical Doctor).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum. Vitnemålet er godkjent i alle EU/EØS land.


Autorisasjon

Fra studieåret 2012/2013 gjennomføres et nytt program som ved oppnådd MD grad vil gi autorisasjon i Norge på linje med de som har studert i Norge.

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her


Turnus

For å få godkjent turnustjenesten må du søke turnusstilling, LIS1, gjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. 

Norsk medisinstudentforening har lenge jobbet for å øke antall LIS1 stillinger i Norge og nå er 100 nye LIS1 stillinger på plass! Dermed blir trengselen mindre og nyutdannede leger slipper å gå i ukurante stillinger mens de venter på å komme i gang med LIS1.

Helsedirektoratets sider har oppdatert informasjon om turnusordning for leger.

Forberedelser til studiestart 

Før avreise til Krakow er det endel praktiske ting som må ordnes.

Nye studenter må sikre at de har finansiering til å betale for studiet og til å leve og bo i Krakow. De må videre vise til at de har tilstrekkelig god helse til å gjennomføre studiet, og at de har en helseforsikring som sikrer at de får helsehjelp dersom de skulle bli syke mens de bor i Krakow. 

Nye studenter må også finne et sted å bo og ordne transport mellom hjemstedet og Krakow. 

 

Reise til og bo i Krakow

De første studentene som dro til Krakow i 1996 og en del år fremover, pakket sin bagasje og kjørte buss gjennom Sverige for å komme til Krakow! Den tiden er for lengst forbi, og i dag er du kun 2 timers flyreise fra Oslo gjennom hele studietiden. Utenom høysesong kan du fly svært billig.

Når du kommer som ny student til Kraków får du tilbud om å bo i enkle studentboliger ikke langt fra universitetet. Disse boligene holder imidlertid en lavere standard enn vi er vant til i Norge, og studentene velger som regel å finne seg egne leiligheter. Det er enkelt å finne leilighet i byen, og de fleste finner et sted å bo i løpet av de første fire ukene de er i Kraków.

Priser på leilighet varierer selvsagt etter hvor sentralt du ønsker å bo, størrelsen på bosted etc. Du kan bo greit i Krakow for ca. kr. 2.500,- pr. måned. Pris på matvarer, kollektivtransport etc. er mye lavere enn i Norge, se noen eksempler her.

 

Studielån

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Se utfyllende informasjon om lån og stipend, søknad og frist for å søke på Lånekassens nettsider.

 

Gyldig helseforsikringsbevis 

Som student skal du være medlem i trygdeordningen i landet hvor du anses som bosatt. Dersom du anses som bosatt i Norge før du reiser ut for å studere, vil du som hovedregel fortsatt anses som bosatt i Norge selv om du studerer utenlands.
Les mer her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/student-i-eu-eos-og-sveits  
For de som oppfyller kriteriene teller Europeisk Helsetrygdekort som forsikringsbevis. Dette kan du bestille her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort 

 

Helseattest

Du trenger en legeerklæring på at du er i stand til å gjennomføre studiet, din medisinske historie og noen standardundersøkelser, inkludert røntgen av brystet. Bestill time hos din lege så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Røntgenbilder kan eventuelt tas på privat røntgeninstitutt. HEALTH CERTIFICATE må fylles ut av legen. 
 

Vaksineoversikt

Du trenger en oversikt over hvilke vaksiner du har tatt og må ta de vaksinene du mangler. Bestill time hos lege, vaksinasjonsklinikk eller lignende så fort som mulig etter at du har fått studieplass. Husk at du kan se oversikt over vaksiner du har fått på helsenorge.no. IMMUNIZATION FORM må fylles ut av legen/den som utfører vaksineringen. 

 

Studietiden i Krakow

Krakow er en studentby av internasjonalt format. Byens sterke posisjon som studentby baseres på den høye kvaliteten og anseelsen som studiene er kjent for. Den vakre byen danner en flott ramme for en lærerik og innholdsrik studietid.

School of Medicine in English er en typisk "city school", og du finner instituttene og forelesningsfasilitetene i sentrum. Her ligger også en del av universitetssykehusene. Det er kun et par sykehus som ligger slik at du må benytte offentlig transport for å komme dit.

Den delen av byen du som student vil benytte mesteparten av tiden i er intim og oversiktlig, samtidig som du finner alle de tilbud en storby rommer. Du finner hele spekteret av kulturaktiviteter og mulighet for å drive all slags sport. Det sprudlende livet med utesteder, spisesteder, barer etc. er også viden kjent. Hvis du vil ut av byen kan du reise til Zakopane som ligger ca 1 ½ timer fra Krakow og er et internasjonalt kjent vintersportssted.

De norske studentene i Krakow ivaretas faglig og studiemessig av Universitet og skolekontoret og har i tillegg god støtte av ANSA og Copernica som sikrer rikelig sosialisering og bistand i praktiske anliggender.

ANSA Krakow ledes av studentene selv og jobber aktivt med å ivareta sine medlemmer. Det settes opp jevnlig opp aktiviteter, kurs og andre arrangementer. Du får et godt inntrykk på facebook siden deres. 

Studentorganisasjonen Copernica bidrar til studentlivet med et stort utvalg aktiviteter og arrangementer og sikrer at norske studenter er sosialt ivaretatt og ikke kjeder seg unødig i fritiden. Vi har dedikert en egen side til Copernica for de som ønsker å vite mer. Du finner den i menyen til venstre.  

Klikk her for mer informasjon om Krakow

 

Denne siden er dedikert til studentorganisasjonen Copernica, en av de virkelig store gulrøttene ved å studere i Krakow. Teksten er skrevet av Copernica og alle bilder stammer fra Copernicas arrangementer.

Her er det mye å glede seg over! De som blar seg ned til bunnen finner også en hilsen fra Copernicas president, Markus Lien Oftebro. 

 

COPERNICA*

Copernica er en studentorganisasjon for alle studentene på det internasjonale medisin- og tannlegestudiet her i Kraków. Organisasjonen ble stiftet i 2007 av en gruppe norske studenter som mente at det sosiale tilbudet i Kraków fortjente en oppgradering. I starten ble det avholdt små arrangementer i en kjeller med bare noen få deltakere, men siden da har arrangementene våre vokst seg store, og blir nå avholdt på noen av Krakóws beste lokasjoner, og har over 500 deltakere på det meste.

Copernica har som mål å gjøre studietiden til krakowstudentene så innholdsrikt og minneverdig som mulig. Studiehverdagen på medisin og tannlege kan tidvis være ganske tung, og derfor er det veldig viktig å ha en gulrot å se fram mot. Copernica, og krakowstudenter, viser seg å være spesielt glade i gulrøtter. Her kan du lese litt mer om noe av det som skjer i Kraków i løpet av studieåret.

Har du noen spørsmål utover dette, kan du alltids sende oss en melding på facebook eller instagram så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan.

 

Coperniweek / Fadderuke

Konseptet fadderuke høres nok kjent ut, og er selvfølgelig svært viktig for oss i Krakow også.

Samhold, aktivitet og vennskap over klassetrinn har tradisjonelt sett vært veldig beskrivende for studentlivet i Kraków, og fadderuken spiller en viktig rolle her. Dette er den første muligheten til å bli ordentlig godt kjent med din egen klasse, samt knytte et bånd til de eldre studentene.

Det er en variert uke med store og små eventer, som eksempelvis elvecruise, oktoberfest, pub-crawl og konserter.

I Kraków er ikke fadderuken en uke kun ment for dere nye studenter, men det er også en av årets morsomste uker for de eldre. Det er første gang man møtes etter en lang sommerferie, og ikke minst, har man mulighet til å hilse på, og danne nye vennskap med 1.klassingene.

 

Copernicam

Du har kanskje hørt om Gullruten eller filmfestivalen i Cannes?

Ja? Sagn sier at disse prisutdelingene ble startet etter at store profiler innen TV- og film-bransjen besøkte Copernicas egen filmfestival, Copernicam.

Vennegjenger fra alle klassetrinn går sammen om å lage kortfilmer i håp om å kunne dra hjem de gjeve troféene. Rød løper, paparazzier, høye drinker, flotte kjoler, stilige smokinger, fyrverkeri og et tettpakket show med profesjonelle konferansierer er beskrivende for denne kvelden. Her har du muligheten til å slippe din indre Leonardo DiCaprio fri.

 

Copernica Squash tournament

Squash har vokst frem til å bli en stor og gjev idrett blant studentene i Krakow. Dette er grunnen til at vi hvert år arrangerer Copernica Squash Tournament (som også er vårt eldste arrangement).

Vi leier en hel squasharena, hvor gruppespill går på morgenen og finaler blir spilt foran fulle tribuner på ettermiddagen. Det er selvfølgelig kommentator, musikk og drikkevarer til tilskuere.

De siste 5årene har det, til guttenes store frustrasjon, vært en kvinnelig utøver som har dratt hjem det prestisjefulle troféet i både herre- og dameklassen. Alle har mulighet til å være med uansett ferdighetsnivå, så det er bare å begynne treningen!

Etter en lang dag med turneringsspill går turen videre til vår lokale stambar, hvor musikk og dans venter!

Fun fact: Squash ble i 2003 kåret til verdens sunneste idrett av Forbes Magazine.

 

17th of May

17. Mai feiringen er et av årets største høydepunkter for norske studenter i Krakow!

Dagen starter gjerne med en bedre frokost sammen med sine respektive klasser, før man møtes på hovedplassen «Rynek» for et storslått 17. mai tog. Plassen kryr av bunader og norske flagg, akkurat slik det skal være på Norges nasjonaldag.

Toget fortsetter deretter ned til byens nydelige elv Wisła, hvor en 2-timers båttur venter. Senere på kvelden samles alle på et slott like utenfor sentrum for gallamiddag, fest og moro.

Selv om dette er en merkedag for alle nordmenn i Krakow, er også flere internasjonale studenter med på denne feiringen, noe som gjenspeiler det fantastiske studentmiljøet i byen.

 

Copernica’s got talent

Dette arrangementet er Krakows svar på America´s got talent. En talentiade hvor alle innslag, uansett hvor spesielle, blir mottatt med trampeklapp og største iver!

ANSA Krakow arrangerer «Amazing Race Krakow» rundt samme tid på våren, og vi har derfor valgt å rullere på disse eventene. Så annethvert år har du muligheten til å dra hjem tittelen som Krakows største talent, og under «hvileåret» kan du bli med på Amazing Race Krakow mens du funderer på hva du skal gjøre på neste års talentiade.

Alle er velkomne til å delta uansett underliggende talent. Så om du drømmer om å spille Dance Mania på storskjerm eller dra fram blokkfløyta er det bare å legge seg i hardtrening.

 

Summer  music festival / volleyball tournament

Når sommeren nærmer seg er det få ting man heller vil enn å dra på stranden for å bade, sole seg, høre på musikk og spille volleyball.

Med dette arrangementet slår vi FIRE fluer i én smekk!

Dagen starter med den gjeve volleyballturneringen hvor vennegjenger fra alle årskull spiller, og nivået på både spill og kostymer er som regel skyhøyt!

Senere samme dag er det rigget til for konserter, standup og dans på stranden (eller i vannet om det frister).

Det er alltid fantastisk god stemning og sol-garanti under Copernica Summer Music Festival!

Mange vil si at dette er den perfekte måten å koble litt av før den siste eksamensperioden starter.

 

End of school party

Studieåret på medisin og tannlege er preget av mye skole, lesing og eksamener. Så hva er vel da bedre enn å avslutte skoleåret med en skikkelig fest sammen med alle vennene dine før dere skiller lag for sommeren?

End of school party har blitt til grunnet akkurat dette.

Arrangementet starter med elvecruise på Wilsa hvor et spektakulært fyrverkeri venter, før turen går videre til en takterrasse med utsikt over hele byen. Takterrassen byr på førsteklasses dans og musikk, men også en del tårer når folk innser at det er siste sammenkomst før sommerferien. 

Alle klassetrinn er som regel representert, men det er primært en fest for 1. klasse og planlegges ut i fra deres siste eksamen.

 

Lisenskurset

Ut over de andre festlighetene arrangerer Copernica også en årlig faghelg for kommende LIS-leger.

Dette er et kurs vi er veldig stolte av, og er skreddersydd for å dekke de viktigste emnene og ferdighetene som er nødvendig for å arbeide som lege i Norge.

Kurset holdes av dyktige og erfarne overleger, spesialister og LIS-leger, hvor mange selv har gått i Krakow. Disse legene har sammen utarbeidet «Copernica Survival Handbook» som har vært en god følgesvenn for mange de første årene i arbeidslivet. Dette kurset får du størst utbytte av etter du har fullført 3.klasse, så her det er ingen hast.

  

 

Hilsen fra Copernicas president

Hei alle sammen!

Jeg heter Markus, og jeg studerer nå i 5. klasse i Kraków. Det vil si at jeg er ferdig med de første, teoretiske årene og undervisningen foregår vanligvis på sykehuset. Det vil også si at jeg har litt tid til overs for å gi tilbake til studentene, og det gjør jeg i form av at jeg er president i studentorganisasjonen Copernica. Jeg skal nå fortelle litt om hvem vi er, hva vi gjør, og forhåpentligvis motivere dere ekstra til å komme hit og studere!

Copernica er en studentorganisasjon for alle studentene på det internasjonale medisinstudiet her i Kraków. Organisasjonen ble stiftet i 2007 av en gruppe norske studenter som mente at det sosiale tilbudet i Kraków fortjente en oppgradering. I starten ble det avholdt små arrangementer i en kjeller med bare noen få deltakere, men siden da har arrangementene våre vokst seg store, og blir nå avholdt på noen av Krakóws beste lokasjoner, og har over 500 deltakere på det meste! Jeg vil anbefale alle å lese om våre typiske arrangementer i løpet av et skoleår her. Mitt favorittarrangement er CoperniCam

Visjonen vår i Copernica er at vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at det sosiale tilbudet til studentene skal være så komplett som mulig. Vi tilstreber at alle skal ha mulighet til å drive med det de ønsker utenom skolen, og at alle skal ha noe å se frem til i en til tider tøff skolehverdag. Enten om det er fadderuken, den neste fotballtreningen, den storslåtte 17. Mai feiringen, eller noe helt annet. Nettopp dette gjør Kraków til en unik studieby i Øst-Europa. Copernica finnes bare i Kraków, og sammen med ANSA og NMF sørger vi for at det alltid er noe spennende som skjer her.

Utenom våre arrangementer, så er vi også veldig opptatt av å tilrettelegge for studentklubber. Vi har alt fra fotballag, yogatimer og revy, til en pub-quiz liga. Initiativene har vanligvis treninger eller samlinger en gang i uka, og alle har mulighet til å være med på de initiativene de ønsker. Det er i dag 23 forskjellige initiaitver, så sjansen er stor for at vi har et tilbud innen noe som interesserer deg! Vi er også alltid interesserte i å skape nye tilbud til studentene, så når det er noen som har en idrett eller aktivitet de savner, så er vi veldig behjelpelige med å legge til rette for å starte noe nytt.

Noe av det første som skjer når dere kommer til Kraków som ferske 1. klassinger, er en fadderuke kalt «CoperniWeek». Dette er en uke hvor dere blir delt inn i grupper, og får en gylden mulighet til å bli godt kjent med både klassekameratene deres og de eldre studentene her nede. Kraków er kjent for å ta godt i mot nye 1. klassinger, det er noe vi er veldig stolte av og ønsker å opprettholde! Jeg kan nevne oktoberfest, pub crawl, sportsdag, og masse annet moro.

For min egen del var Copernica sine arrangementer gull verdt for det første året her nede. Det er ikke til å legge skjul på at det er mye hardt arbeid som skal legges ned, og da var det veldig viktig å ha en god grunn til å ta et pust i bakken og få litt sosial input på treninger og arrangementer. Jeg vil derfor råde alle sammen til å unne seg å delta på de forskjellige tingene som skjer utenom skolen, det er definitivt ikke noe dere vil angre på!

I tillegg vil jeg på det sterkeste anbefale alle interesserte til å bli med på turen til Kraków med EEC. Dette er en veldig fin mulighet for dere til å få oppleve byen, få sett universitetet, og ikke minst få hilse på noen av studentene her nede. Copernica har et godt samarbeid med EEC, og vi står alltid klare for å ta i mot dere som lurer på om dere vil studere her i Kraków!

Om det skulle være noe dere lurer på, så kan dere sende spørsmål til vår Facebook-side https://www.facebook.com/Copernicakrakow1. Her kan dere spørre om hva som helst! I tillegg kan dere laste ned appen vår, «Copernica». Her finner dere en komplett liste over arrangementer og initiativer og oversikt over hva som rører seg blant studentene i Kraków.

Jeg håper dette har gjort dere ekstra motivert til å starte i Kraków, og da gjenstår det bare å si lykke til med foreberedelsene!

Markus Lien Oftebro

Studentenes erfaringer

Vi har bedt noen av våre tidligere og nåværende studenter i Krakow om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. Dersom du ønsker å komme i kontakt med en eller flere av våre "referansestudenter" kan du bare ta kontakt med oss.

Eila Tvedt Hoven, opptak 2019

Heihei,

Jeg er nå på 3. semester av medisinstudiet i Krakow. Da jeg skulle velge studiested var Krakow førstevalget mitt. En veldig viktig faktor var at oppfølgingen og informasjonen fra EEC var betydelig bedre enn andre steder jeg vurderte. Det bidro til at det hele ble litt mindre skummelt.

Selv leste jeg alle innleggene under “Studentenes erfaringer”, spurte en venninne og gjorde så mye research jeg kunne. Jeg ble mer og mer overbevist om at det var til Krakow jeg ville. Likevel var det en del av meg så lurte: Kan det virkelig være SÅ gøy? Er miljøet så bra som alle sier og skriver? Svaret er ja, på alle mulige måter. Allerede fra første stund ble vi utrolig godt tatt i mot. De eldre studentene var imøtekommende og inkluderende. De stilte opp med råd, tips og var veldig tydelige på at de ville hjelpe. Vi så fort at dette var en del av kulturen blant studentene. Man heier hverandre og hjelper så godt man kan. Vi skal tross alt bli kollegaer en dag.

Vi som startet høsten 2019 fikk ikke mer enn 5-6 “vanlige” måneder som student før Covid-19 meldte sin ankomst. Likevel har jeg ikke angret på at jeg valgte verken medisin eller Krakow. Med hånden på hjertet, kan jeg ikke se for meg et sted jeg heller ville vært. Jeg gleder meg til å dra tilbake hver eneste gang! Skolen tar godt vare på oss, legger til rette for oss så godt det kan gjøres, og tar hensyn til våre behov og meninger. De er grundige og opptatt av at vi skal få det til. Starten med online timer var selvsagt litt humpete, men forbedret seg stort på kort tid.

Å begynne å studere i en ny by kan utrygt og skummelt, for å ikke snakke om å flytte til et helt nytt land! Det tar tid å finne ut selv de minste ting, så det er viktig å være tålmodig. Jeg skal ikke legge skjul på at Google translate har vært en trofast venn på butikken. Og da jeg endelig trodde jeg hadde begynt å finne ut av ting, tok jeg meg selv i å spise kremost med granola til lunsj. Selv om det resulterte i et mindre godt måltid, tok det ikke livet av meg det heller.

Det er både travelt og hardt å studere medisin, men man er ikke alene om det. Tro det eller ei, så savner jeg faktisk lange dager på lesesalen nettopp av den grunn at vi var sammen om det. Det er en glede å være omringet av så mange motiverte, flotte, forskjellige mennesker. Det betyr derimot ikke at lesing er det eneste du har tid til de neste 6 årene. Det er viktig med avbrekk, og hva er vel bedre enn å bruke lesepausen sammen med medstudenter fra forskjellige trinn? Heldigvis stiller Copernica og ANSA opp med et hav av aktiviteter, foreninger og arrangementer. Det er alltid noe å se frem til, noe som skjer og noe gøy å bli med på. Terskelen for å delta er lav, og man blir tatt imot med åpne armer. 6 år i Polen kan høres veldig lenge ut, men tiden går fort når man har det gøy.

Jeg ble overrasket over hvor fin byen er. Fine bygninger, koselige kafeer og restauranter, og masse god mat. Dette kan vi heldigvis dra god nytte av ettersom vi kan leve godt på det norske studentlånet. Det er fantastisk å kunne spise ute, bo fint osv. uten at det blir nudler og kokt ris på menyen resten av måneden.

Jeg anbefaler medisinstudiet i Krakow på det sterkeste. Et så varmt, lærerikt og trygt miljø skal man lete lenge etter. Les godt til opptaksprøven, spør hvis det er noe du lurer på og aldri vær redd for å be om hjelp.

Masse lykke til, håper vi sees i Krakow!

Vennlig hilsen Eila

 

Charlotte Wiencke Grøgaard, opptak 2018 

Hei jeg heter Charlotte Wiencke Grøgaard, er 21 år og har nettopp gjennomført mitt første semester som medisinstudent i Krakow.

Mitt første semester har vært preget av ytterpunkter. På den ene siden har det vært veldig stressende og krevd mye hardt arbeid. Jeg har til tider følt at jeg kommer til å drukne i pensum og prøver, men jeg har holdt meg flytende mye på grunn av det fantastiske miljøet her nede. Alle har det samme harde kjøret og hjelper hverandre med å komme gjennom det. Det er veldig godt at man er mange i samme situasjon. I tillegg er de eldre studentene utrolig flinke til å følge oss opp og deler erfaringer og tips. Det er som å ha storesøstre og storebrødre på alle trinn og det tror jeg er helt unikt i Krakow.

Jeg bestemte meg for å studere medisin ganske sent, som 18 åring. Da hadde jeg verken kjemi eller gode nok karakterer til å gå i Norge, men jeg tok opp fag et år. Likevel så jeg at det var minst et år til før Norge var aktuelt. Begge foreldrene mine er leger og var skeptiske til at jeg skulle studere i utlandet, men de forhørte seg med kollegaer og vi kom frem til at Krakow var et bra valg. Og jeg angrer ikke på det valget! Jeg trives så godt med Krakow som by, medstudenter og studiet, og føler jeg har kommet riktig sted. I tillegg tror jeg at det å bli pushet hardt er en fordel, fordi jeg tror vi blir flinke leger av det!

Jeg søkte bare Krakow og konsentrerte meg derfor bare om denne opptaksprøven. Jeg hadde to venner (Ingrid og Håkon) som også ville inn her og vi hadde kollokvier sammen hele våren. Vi øvde gjennom tidligere opptaksprøver mange ganger og diskuterte svarene så vi både husket og forsto dem. Og alle tre kom inn! Ikke ta lett på prøvene, men øv mye! De er krevende, men om man tar det seriøst går det bra!

Opptaksdagen var en av de mest stressende dagene i mitt liv. I tillegg til at jeg var utrolig nervøs for selve prøven hadde jeg fått kjemi 2 muntlig eksamen samme dag og måtte dra rett på den etter at prøven var ferdig på Soria Moria. Etter mye og god kontakt med Ellen i forkant kom vi frem til en løsning der jeg rakk og ta prøven og eksamen, men uten Ellens hjelp hadde alt blitt veldig vanskelig. Men det ordnet seg jo og jeg anbefaler å bruke Ellen for det hun er verdt. Hun kan hjelpe med det meste og er mye av grunnen til at vi er så mange fornøyde nordmenn her i Krakow. Dere kan også ta kontakt med meg om dere har noen spørsmål til hvordan dere burde øve, bo i Krakow eller hva som helst annet. Jeg anbefaler å ikke bo alene! Det å bo sammen med noen er en utrolig trygghet i et fremmed land og på et helt nytt studie. Jeg hadde ikke klart meg uten mine romvenninner! Håper å møte mange av dere på vinterferie turen som nærmer seg veldig og at vi ses i Krakow til høsten!


Alexander Meek,
opptak 2018

Hey!

Jeg heter Alex, er 24 og er nettopp ferdig med første semester ved det Jagiellonske universitetet i Kraków. 

Det er et kjent faktum at å studere medisin i Norge kan være nesten umulig for mange. Det gjaldt ihvertfall for meg. Jeg kjente at å bruke ≈ 2 år på å forbedre ungdomsskolevitnemålet mitt ble veldig uaktuelt, pluss at å studere i utlandet allerede var veldig attraktivt.

Jeg endte her - noe jeg er veldig fornøyd med. Det Jagiellonske universitetet føles ut som et sted hvor lærerne og medelevene virkelig vil deg det beste, og hjelper deg der du trenger det. Det er også et sted hvor det kan åpne seg muligheter til flinkeste av oss, noe som gjerne er litt vanskeligere i det norske skolesystemet. 

Det er ikke å legge skjul på at det er mye jobb. I tillegg til massevis av nytt og tungt stoff, er det også å skulle bosette seg i et nytt land med en hel gjeng med folk man ikke kjenner. Men det som er litt fint med det, er at du er omringet av folk som er i samme situasjon, og alle vil gjøre det bra! Samholdet og behjelpeligheten som kommer fra det har jeg aldri opplevd maken til - vi blir som en stor familie. 

Jeg skjønner godt om det virker veldig fjernt å skulle flytte til et annet land, lære nytt språk og begynne å studere medisin. Det var det også for meg. Jeg kan garantere, at dersom du er ambisiøs, hardtarbeidende og smart nok til å bestå opptaksprøven - så kommer du til å klare å bli lege her med oss. Det er en grunn til at det kun er 4 % av elevene som faller fra!

Hvis du har noen spørsmål om eks. hvordan skoledagene ser ut, hvilke fag man har, hvor man burde bo etc., så anbefaler jeg å sende melding til Ellen Bergene eller ANSA. De har som regel svar på det meste, og kan sette deg i kontakt med folk som studerer her hvis det trengs! 

Alex


Bjørk Lindal Nøst,
opptak 2018

Hei! Jeg heter Bjørk, er 23 år og kommer fra Tromsø. I skrivende stund er jeg godt planta i godstolen og restituerer etter å ha fullført det første halve året som medisinstudent i Krakow. Jeg har blitt spurt om å dele mine erfaringer og håper det vil hjelpe litt i avgjørelsen du står i nå.

Min beslutning om å studere i Krakow baserte seg mest av alt på det gode jeg hadde hørt fra venner og bekjente. Likevel hadde jeg mange spørsmål, så jeg avtalte et møte med Ellen Bergene. Hun kunne svare på alt jeg lurte på, og anbefalte meg å dra på februar-tur til Krakow. Dette vil jeg anbefale alle å gjøre, da jeg selv følte dette ga meg et bedre bilde på hva jeg gikk til.

Så endte jeg opp i Krakow da gitt - og det er jeg veldig glad for. Selvom jeg fort støtte på de mest intense månedene jeg noen gang har vært igjennom. Det er en evigvarende krig mot tidsfrister, polskprøver og memorisering av cranial nerves - alt på en tredel av tiden det egentlig tar. Belønningen er en gnist av mestringsfølelse og at du har værsågod å fortsette med neste tema. Uansett hvor godt forberedt man er vil disse månedene være krevende - så det er det bare å stålsette seg for.

Det som gjør det lettere å trøkke seg gjennom ca 12 daglige timer med lesing, det er folka. Attpåtil er du så og si alltid omringet av nordmenn, som gjør at du til tider glemmer litt at du befinner deg i et annet land. Det som er så fint med Krakow er at vi er en gjeng med veldig forskjellige folk som er putta på samme sted og pent nødt til å komme overens - og det gjør vi på en eller annen måte. Alle har samme mål og kan støtte og motivere hverandre. Det er også blitt et økende fokus på mental helse her i gården. Man kommer seg faktisk ikke gjennom dette studiet uten å kjenne det på kropp og sinn. Heldigvis finnes det folk her som er interessert i at du skal ha det bra. For eksempel så har hele styret til ANSA Krakow taushetsplikt hvis det er noen som trenger å lufte tankene sine litt.

Avslutningsvis vil jeg si at som student i Krakow vil du alltid ha mer enn nok å gjøre. Det pågår konstant en eller annen aktivitet, trening, quiz eller rett og slett bare uendelige mengder pensum som krever fokuset ditt. Som jeg sa innledningsvis så har de siste månedene vært fryktelig krevende, og det letter heller ikke på trykket etter jul. På tross av det kan jeg si med hånden på hjertet at jeg er glad for at det var det jagellonske universitetet jeg endte opp på. Og det tror jeg du også vil føle på om du starter her.

Siste-liten tips:

 • Ta opptaksprøven på alvor. Les på tidligere prøver som du får utdelt når du melder deg på - disse er gull verdt.
 • Skaff deg leilighet før du reiser ned, og kom ned et par dager før for å fikse alt det praktiske før skolen starter.
 • Bo sammen med noen! Jeg møtte min flat-mate på opptaksprøven og priser meg lykkelig for at vi endte opp under samme tak.
 • Spar litt rom i kofferten til noen bokser leverpostei.

Håper vi ses til høsten!

Bjørk


Maren Paus Reinertsen, opptak 2017

Heisann!

Mitt navn er Maren Paus Reinertsen. Jeg er 21 år og kommer fra Oslo. Jeg er førsteårsstudent på medisinstudiet ved JUMC/SME. Nå har jeg kommet meg gjennom et halvt år her i Krakow og begynner endelig å kjenne litt på at jeg faktisk studerer medisin. Jeg har så lenge jeg kan huske vært interessert i menneskekroppen og hvordan den fungerer, og fant ganske tidlig ut at medisin måtte være riktig studiet for meg. Hvor jeg skulle studere derimot, det var jeg ikke like sikker på.

Jeg likte tanken på å studere i utlandet, både for å bli bedre i engelsk, lære en ny by å kjenne, men mest av alt for å komme litt vekk fra Norge og oppleve noe nytt. Jeg hadde ikke motivasjon til å ta opp fag jeg allerede var fornøyd med karakteren i, for å studere i Norge. Derfor sto valget mitt til slutt mellom Danmark, et universitet i Praha eller Jagiellonian University her i Krakow. Jeg ente med Krakow etter å ha hørt mye positivt fra bekjente som allerede studerte der.  Jeg anbefaler alle som måtte være usikre på om Krakow er rett by, til å dra på tur med Ellen Bergene og EEC for å besøke universitetet i februar! Det er en kjempemulighet til å føle litt på studentmiljøet og å se universitetet.

Studentmiljøet i Krakow er helt unikt som norsk student. Vi er rundt 60 norske studenter på hvert trinn, noe som medfører både snakk om brunost, langrennsresultater og pepperkaker. Jeg var litt skeptisk til hvordan det skulle være rundt så mange nordmenn når jeg hadde valgt å studere i utlandet, men den skepsisen skulle raskt forsvinne. Det er faktisk ganske befriende å kunne snakke norsk og føle litt på nasjonalfølelsen midt oppi polskundervisning, anatomilesning og pugging av aminosyrer. 

For meg var det veldig overveldende å starte på studiet. Etter videregående hadde jeg hatt to års ”pause” med militærtjeneste, reising og jobbing som er erfaring jeg er veldig glad for å ha med meg. Men du, det å studere medisin, det må man lære. Det er ikke noe å skjule at det er beinhardt og krever mange timer på lesesalen. Medisin er tøft. Det er tøft å legge inn en så stor innsats i noe du egentlig ikke vet så mye om før du starter. Det er tøft å sitte den åttende timen på lesesalen. Men du er aldri alene om dette! Du skal være sikker på at medisin er det du vil før du begynner. Men når du først har bestemt deg, kan jeg fortelle om eldre studenter som kommer med tips, holder seminarer for oss før vi har eksamen, og hjelper så godt de kan. Du kommer til å få venner du aldri trodde du skulle få, og et samhold du kan begynne å glede deg til allerede.

Jeg håper du søker. Ikke undervurder opptaksprøven! Øv på alle de tidligere prøvene og vær sikker på at du forstår hvorfor svaret er som det er, da klarer du deg!

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt, ANSA Krakow er alltid tilgjengelig. Vi ses til høsten!!

Maren


Andreas Talgø Lie, opptak 2015

Hei der!

Mitt navn er Andreas Talgø Lie, jeg er 22år og kommer fra Stavanger. Jeg startet nå nylig på mitt tredje år som medisinstudent i Krakow. Etter to år med pre-kliniske fag har jeg nå fått på meg scrubs, legefrakk og stetoskop klar til den kliniske delen på sykehus. Og ja; det er like spennende som det høres ut som, så gled deg!

Jeg har siden videregående hatt lyst til å studere medisin i Kraków, etter å ha blitt inspirert av bekjente som har studert der. Jeg reiste ned til Kraków før opptaksprøven for å sjekke ut byen og for å få et inntrykk av universitetet. Dette vil jeg anbefale, men gjør det med turen som Ellen Bergene i EEC arrangerer. På turen med EEC får du sett store deler av byen og universitet, hvordan undervisningen foregår og du får møte norske studenter som studerer i Krakow.  Dette er vanskelig å få til på egenhånd og i tillegg får du en fin mulighet til å møte noen av de du kanskje skal gå i klasse med. 

Jeg husker at jeg hadde veldig mange spørsmål da jeg startet søknadsprosessen til medisinstudiet i Krakow. Mitt råd til deg er å bruke Ellen Bergene i EEC når du har spørsmål om søknadsprosessen og opptaksprøven. Dette gjorde jeg selv og fikk svar på alt det jeg lurte på. Samtidig satt jeg igjen med et inntrykk av at opptaksprosessen er seriøs og at man blir godt ivaretatt. Hvis du har spørsmål tilknyttet studiehverdagen og livet som medisinstudent i Krakow, kan det være lurt å ta kontakt med en av studentorganisasjonene som jeg nevner senere. Ikke vær redd for å stille dem spørsmål.

Da jeg tok opptaksprøven i 2015, var det virkelig kamp om plassene. Det var rundt 500 søkere og 250 stk fikk ta prøven, selv om det bare var plass til 70-80 stk. Prøven var og er fortsatt vanskelig, men leser du på materialet du får delt ut og lærer deg det godt, har du gode odds. Ikke undervurder de gamle prøvene. Det som er fint med opptaksprøven er at hvis du består, så har du et godt nok faglig grunnlag til å starte på medisin. Alle de du går i klasse med har jo også tatt opptaksprøven, så alle er like motiverte og kunnskapsrike.

Nå er det dessverre ikke slik at når du er ferdig med opptaksprøven, så er resten en dans på roser. Førsteklasse er et lite slag i trynet for mange i og med at du hopper rett i mye nytt. Du skal bosette deg i et nytt land, eksamener kommer før du vet ordet av det og lesesalen blir plutselig ditt nye hjem. Dette er heldigvis bare midlertidig og vi har alle vært gjennom det. Jeg vil påstå at hvis du klarer å gjennomføre førsteklasse, så klarer du også resten fint. 

Studentlivet i Kraków er mye mer enn bare lesing. Vi har flere studentorganisasjoner som arrangere arrangementer hele tiden. Noen av de største organisasjonene for norske medisinstudenter i Krakow er: ANSA Kraków, Copernica, NMF Kraków (norsk medisinstudentforening) og 6 year student government. Søk dem gjerne opp på facebook og instagram for å se hva de ulike arrangerer av kurs, ball, fester og mye mye mer. Som student i Kraków har du et lite luksusproblem, siden det skjer noe omtrent hele tiden av arrangementer, så klarer du ikke få med deg alt.

Jeg vil avslutte med å ønske deg lykke til med forberedelsene og som alle andre har sagt; ikke undervurder opptaksprøven. Bruk rådene du får fra oss studenter og ikke vær redd for å stille spørsmål til Ellen Bergene eller studentorganisasjonene. De er der for deg. ƒº 

Sees til høsten!

Med vennlig hilsen Andreas Talgø Lie


Marthe Abrahamsen, opptak 2016

Hei!

Jeg heter Marthe, er 21 år og kommer fra Nøtterøy.

Da jeg fant ut at jeg hadde lyst til å studere medisin, var jeg først litt skeptisk til det å studere medisin i Polen. Heldigvis fant jeg nettsiden til EEC, og etter at jeg hadde lest hva studentene i Krakow skrev, snudde tvilen min. Krakow virket som den ideelle studentbyen: koselig, mange internasjonale studenter og et solid og anerkjent medisinstudium.

Jeg kom raskt i kontakt med Ellen Bergene, fagansvarlig i EEC. Jeg fikk gode råd og mye hjelp til søknadsprosessen for medisinstudiet i Krakow. Selve søknadsprosessen gikk raskt og knirkefritt for seg, og med god hjelp fra den oversiktlige nettsiden til EEC var søknaden i boks! Jeg følte meg veldig trygg under hele prosessen fordi jeg visste at alt gikk gjennom EEC og Ellen Bergene. Skulle jeg trenge hjelp eller hadde spørsmål var det bare å sende en mail til Ellen. For meg var det var helt klar en uvurderlig fordel å ha en norsk kontaktperson i en så viktig prosess.

Vel ferdig med første semester her i Krakow er jeg  veldig glad for at jeg kom hit! Både faglig og sosialt er det lite å utsette på. Standarden på det medisinske fakultetet et svært høyt, og vi har dyktige forelesere med gode engelskkunnskaper.

Gjennom hele året  har vi flere mindre eksamener som er relativt spredd ut. Derfor er arbeidsmengden rimelig høy hele tiden. Man kommer derfor ikke unna med noen få skippertak, og man ”tvinges” på en måte til å jobbe jevnt og trutt for å henge med. Jeg syntes det er mye bedre enn å ha 2 svært stressende perioder etter hvert semester der man må krampelese et helt fag på kort tid.

Alt i alt har vi veldig gode forutsetninger for å lære masse! Det viktigste som skal til er selvfølgelig at man har lyst og er motivert. Har du det kan du klare det meste her J

EEC vil gi deg det perfekte muligheten til å bevise at du duger hvis du vil studere medisin.  Kommer du hit vil du selv få oppleve det fantastiske samholdet vi har som gjør at vi kan føle oss hjemme her i Krakow.

Håper å se DEG her til høsten!

Marthe


Ingebrigt Holstad, opptak 2016

Hei!

Mitt navn er Ingebrigt Holstad og jeg er 27 år, fra Nesodden i Akershus. 

I skrivende stund har jeg akkurat fullført mitt første semester ved Jagiellonian University Medical College. 

Her er historien om min lange vei fra juss-studiet i Bergen til medisinstudiet i Krakow. 

Hele mitt liv har jeg vært fascinert av kroppen og hvordan den fungerer. Selv før jeg begynte på skolen var jeg interessert i biologi og naturvitenskap, men på grunn av en mangeårig skrekk og aversjon mot matematikk valgte jeg bort drømmen om å bli lege, og søkte meg heller inn på juss-studiet i Bergen etter førstegangstjenesten. Etter to år som juss-student fikk jeg mot nok til å følge hjertet og drømmen om å bli lege, og jeg avsluttet derfor studiet og begynte å ta opp realfag for å kunne begynne på legestudiet. 

Når man søker opptak til medisinstudiet i Norge med forbedret vitnemål er konkurransen meget hard, og snittet er høyt for å komme inn. Dette gjør at selv de studenter med veldig høyt snitt ofte blir stilt overfor to valg:

Enten fortsette å ta opp fag som privatist som de allerede har 5 eller 6 i, eller begi seg utenlands for å studere på et annet språk enn morsmålet.

Jeg valgte det sistnevnte, og høsten 2013 begynte jeg på medisinstudiet i Tsjekkia sammen med mange av de venner jeg hadde fått under forberedelseskursene.

Totalopplevelsen jeg hadde som student i Tjsekkia var i og for seg positiv. Læringskurven var bratt og jeg var glad for å endelig være i gang med legeutdanningen. På tross av dette var det noen negative sider ved å studere medisin der. Engelskkunnskapene blant professorene holdt ofte ikke den samme standard man er vant til fra Skandinavia, og enkelte ganger var det en utfordring å forstå og bli forstått. I tillegg blir det spekulert fra skolens side i å ta inn flere elever enn de har klinikkplasser til, noe som gjør at et flertall av de som starter aldri kommer seg forbi de pre-kliniske årene. Av min gruppe på 12 personer er det nå én som er igjen på fjerde året. Resten har havnet enten ett eller flere år bak, eller blitt utvist på grunn av «mangel på faglig fremgang»,  noe som også skjedde med meg etter å ha tilbrakt 2,5 år der. 

Jeg hørte om medisinstudiet i Krakow gjennom flere fra Tsjekkia som hadde lidd samme skjebne som meg. De kunne fortelle at de var storfornøyde med livet som medisinstudent ved Jagiellonian University. 

Jeg begynte å undersøke og tok kontakt med Ellen Bergene ved EEC som var meget behjelpelig gjennom hele søknadsprosessen. Hun kunne fortelle at gjennomføringsprosenten blant norske studenter i Krakow er på hele 96 %. 

Jeg har nå fullført mitt første semester i Krakow og jeg kan skrive under på at jeg også er storfornøyd! 

Det faglige nivået er meget høyt, undervisningen er klinisk rettet, engelskkunnskapene blant professorene er storartet og eksamensformene er rettferdige. Man har en rekke mindre prøver underveis, noe som gjør at man dras med og unngår skippertak (selv om man er disponert for slikt.) 

Selv om gjennomføringsprosenten er høy er det dog ingen dans på roser. Det kreves grundige forberedelser og strukturert lesing, men man får igjen for strevet.

Når man sitter i Norge og skal gå i gang med å velge hvor man vil studere, kan det virke som det å være medisinstudent i Øst-Europa er relativt likt uansett hvor man havner? Svaret er nei. 

Er man medisinstudent i Krakow er man ikke bare en del av den beste læringsinstitusjonen i Polen. Man har også det største, mest sammensveisede og inkluderende norske studentmiljøet man kan finne utenfor Norge.
Det er rundt 400 norske studenter i byen og det er alltid noe som skjer. Gjennom studentorganisasjonen finner man tilbud i alt fra løping, yoga og roing, til matlaging og korsang. Mellom intensive leseøkter og alt det sosiale har man (nesten) ikke tid til å lengte hjem.

Jeg er utelukkende positiv til valget om å begynne i Krakow og gleder meg til å se deg. =)

Vennlig hilsen fra Ingebrigt


Maja Solbakken, opptak 2015

CzeϾ!

Er du interessert i menneskekroppen og dens muligheter og begrensinger? Anser du deg selv som hardtarbeidende, målbevisst og ambisiøs? Ønsker du å hjelpe andre mennesker? Da kan medisinstudiet være noe for deg! Ønsker du i tillegg å kombinere utdanning med å bli kjent med en ny kultur og lære et nytt språk, for ikke å nevne å bli del av et fantastisk studentmiljø? Da tror jeg du vil trives i Kraków!

Som et av de eldste universitetene i Europa er det medisinske fakultetet ved det Jagiellonske Universitet i Kraków, Polen, et anerkjent universitet med et program av høy faglig kvalitet. Majoriteten av professorene snakker bra engelsk, er imøtekommende og hjelpsomme, og er svært kompetente. 

Jeg er nå i gang med 2. året på medisinstudiet, og til tross for at det har vært noen tøffe tak med mange timer på lesesalen, har jeg ikke angret ett sekund på at jeg valgte å komme hit! Læringskurven har vært fasinerende bratt, jeg har lært enormt mye interessant og jeg har aldri opplevd så mye mestring. 

Jeg reiste til Kraków uten å kjenne noen eller noe sted bo, men etter to uker på skolens internat hadde jeg fått meg både leilighet og samboer! Med det gode samholdet blant de norske studentene blir vi nærmest som en liten familie. Man konkurrerer ikke om skoleplass eller karakterer, men i stedet hjelper og støtter vi hverandre. De eldre studentene deler gledelig råd og tips, og arrangerer seminarer basert på sine erfaringer før viktige eksamener.

Bekymret for at alt av sosialt liv må legges til side hvis du velger å studere medisin? Da må du tro om igjen! Det livlige studentlivet i Kraków med ANSA og Copernica som sentrale studentorganisasjoner byr på et mangfold av sosiale aktiviteter og foreninger som vil gi deg viktig avkobling i en ellers hektisk hverdag: Kor, Løpelag, Volleball, tennis, håndball, rolag, fotball, crossfit, sykling, yoga, kokkegruppe – listen er lang. I tillegg arrangeres det sosiale happeninger som pub-quiz, vinterleker i Zakpone, medisinstudentenes ”Oscars”, vintergala og  for ikke å glemme en visstnok ellevill 17.mai feiring! Som du sikker skjønner er det mye å engasjere seg i, og er det en ting jeg kan garantere så er det at du kommer til å bli supereffektiv og flink til å utnytte tiden du har til rådighet! 

Kraków er en flott, historisk og kulturell by, med mange koselige kafeer og restauranter, samt et yrende natteliv. Fakultetene ligger nær bykjernen med kort avstand til alt, og det er ikke noe problem å finne seg en leilighet i sentrum for en gunstig pris. Økonomisk sett kan man leve godt på det norske studielånet, og man får mye for pengene. 

Som noen avsluttende ord vil jeg bare minne om at opptaksprøven er vanskelig, men absolutt overkommelig. Jeg anbefaler å begynne forberedelsene tidlig, og for all del: gå nøye gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver! De er gull verdt!

Har du spørsmål så ta kontakt med Ellen. Et mer serviceinnstilt og hjelpsomt menneske skal du lete lenge etter  – hun svarer nesten før du har spurt 😉

Lykke til, så sees vi forhåpentligvis til høsten!!

Hilsen Maja 


Kjetil Askim, opptak 2013

Hei,

Du lurer sikkert på om studiet i Krakow er noe for deg, så det skal jeg prøve å svare på. Jeg heter Kjetil Askim og går i skrivende stund i 3. klasse.

Medisinstudiet i Krakow er etter alt jeg har opplevd på høyde med universiteter andre steder som England, Frankrike og Norge. Her finner du professorer som er sentrale i medisinsk forskning, et universitet som er et av 

Europas eldste, og leger som er dedikerte i sitt arbeid. Når jeg har hospitert i Norge og andre steder har jeg følt at jeg kan minst like mye som andre som er kommet like langt!

Det sosiale i Krakow er stort og variert. Kullene best

år av en majoritet av Nordmenn, og flere fra Canada, USA, England, Sverige, Saudi Arabia og mer. Du har altså muligheten til å få en stor krets av venner både fra Norge og mange andre steder i verden. Det er også mange sosiale grupper og arrangementer knyttet til studentforeningen Kopernika. Så når skoledagen har blitt for lang og hodet ikke har plass til mer kunnskap, er det plenty å gjøre som for eksempel sport, quiz, kor, øl-brygging og mer.

Krakow er en stor studentby med mange fra Polen, men også flust av Erasmus-studenter fra land som Spania, Frankrike og Italia. Her er det små og store konserter i mange sjangre hver uke. Eksempelvis har Krakow arena de siste årene huset navn som Elton John, Foo Fighters, Queen + Adam lambert og mange flere. Det er også et stort utvalg av Caféer, restauranter, barer og klubber. 

Tanken på å bo i utlandet og et sted hvor man ikke kan språket kan virke skummelt, men man finner fort ut at det går helt fint. Dersom man har litt hjemlengsel, er det som regel noen andre som har det også. Polsk er  et språk som kan virke vanskelig, og det er det, men man lærer mer og mer. Du kommer også ganske langt med Engelsk

Dersom du er en person som ikke er redd for å jobbe hardt, som er interessert i å lære om kroppen og hjelpe andre, og du har lyst til å få venner fra mange steder i verden. Dersom du vil se en del av verden utenfor Norge og har lyst til å å gå på skole med en stor og variert gjeng. Da er Krakow noe for deg!


Jostein Solberg, opptak 2014

Heisann!

For flere av dere som sitter hjemme i Norge og leser dette, virker sikkert å studere medisin i Krakow litt fjernt.Til trøst er dette ikke en følelse man er alene om. Jeg hadde selv flere bekymringer. Kommer jeg virkelig til å trives i et fremmend land? Er det faglige nivået på studiet godt nok? For å få svaret på blant annet disse spørsmålene, valgte jeg å bli med på turen som EEC arrangerte til Krakow i fjor. Byen, studentmiljøet og ikke minst professorene overgikk alle mine forventninger. Jeg kunne ikke lengre forestille meg å studere et annet sted. Dersom du er usikker, anbefaler jeg på det sterkeste å bli med på denne turen.

Jeg har kommet meg gjennom mitt første og andre år som medisinstudent. Det er ikke til å legge skjul på at det er hardt. Likevel går det bra med de aller fleste.  Studiet er lagt opp slik at faktisk alle kan komme gjennom. Vi konkurrerer ikke mot hverandre om muligheten for å få fortsette å studere her nede. Dette gjør at samholdet mellom studentene er sterkt.

Medisin rangeres blant de aller mest krevende studiene, og jeg forstår godt om du spør deg selv om du har det som skal til. Kanskje den beste og mest betryggende erfaringen jeg har gjort meg her nede, er at de som yter størst innsats som regel gjør det best. Med andre ord, dersom du er villig til å legge ned arbeidet som kreves, går det bra.

Selv med gode resultater fra videregående skole, vil ikke det si at du kommer til å «danse» deg gjennom opptaksprøven. Jeg tror ikke det er mange fra mitt kull som ser tilbake på opptaksprøven som en lett erfaring. Mye av den nødvendige kunnskapen spesielt med tanke på biologi-delen blir ikke dekket i det norske videregående pensum. Dermed er det viktig å søke om opptak på et tidlig tidspunkt slik at du får tilgang til gamle gitte prøver og slik kan se hvilken kunnskap du må tilegne deg.  

Min tid som student i Krakow har vært den mest spennende tiden i mitt liv så langt. Jeg tenker ikke kun på mange fantastiske sosiale opplevelser, men også på de lærerike. Jeg har aldri sett tilbake og det kommer neppe dere til å gjøre heller. Lykke til! Håper jeg ser dere i høst.

Hilsen Jostein


Trym Reiberg, opptak 2014

Hei!

Som så mange andre håpefulle, var jeg svært usikker på veien videre etter den videregående skolen. At medisinstudiet skulle bli fremtiden, var sikkert som banken. Men hvor? Egentlig var det en ren tilfeldighet at jeg fikk kjennskap til Ellen Bergene og EEC – noe jeg er svært glad for i ettertid. Jeg hadde selvfølgelig hørt at det var mange skandinaviske medisinstudenter i Krakow, men jeg hadde aldri vurdert muligheten eller satt meg ordentlig inn i det. Min oppfatning av Polen var ganske stereotypisk (”østblokk”), og Polen virket fremmed og fjernt. Etter et par uker bestemte jeg meg for å kontakte Ellen, og prøve å få svar på mange av spørsmålene jeg satt med om søknadsprosessen, opptaket og studiet. Det var mer enn nok for å overbevise meg! Ellen var svært behjelpelig, og alltid parat hvis det var noe jeg lurte på.

Opptaksprøven er vanskelig. Selv med gode karakterer, den nødvendige studiekompetansen og fagkombinasjonen fra videregående skole, kreves det en skikkelig innsats for å komme med blant de utvalgte. Med den økende populariteten, øker også konkurransen – det er mange som tar prøven! På denne fronten er det lurt å være tidlig ute med å søke slik at man får tilgang til heftene i biologi og kjemi, samt tidligere gitte prøver.

Etter å ha tilbrakt 1 studieår i Krakow, er det ikke å legge skjul på at jeg ikke kunne ha gjort ett bedre fremtidsrettet valg. Det er en fantastisk by – full pakke på alle plan. Mektige katedraler, småsøte kafeer på hvert eneste hjørne, et innslag av kultur i hver eneste krik og krok og et yrende studentliv. Alle som drar ned til den ”kulturelle hovedstaden” er i samme båt, og derfor blir relasjonene sterke – også på tvers av klassetrinn. Man blir tatt vare på. Det mangler heller ikke på aktiviteter, dersom man er interessert i sport, eventyr (JA!) eller en sosial opplevelse. Studentorganisasjonene ANSA og vår egen Copernica sørger for dette! Som dere sikkert vet, er ”skolekulturen” noe annerledes enn hva vi er vant med. Man blir testet stort sett hver uke med prøver i mindre og større format. Dette gjør at skippertakene utelates, og sikrer samtidig et lavt frafall – noe Ellen Bergene og EEC kan vise til. Det er også verdt å nevne at arbeidsmengden er tilnærmet fordoblet, etter den nye ordningen som trådte i kraft i 2012 (sikre autorisasjon). Men det er absolutt overkommelig, dersom man legger inn arbeidet som kreves. Til slutt vil jeg legge til at medisinske fakultet tilhørende Jagiellonian University, går for å være det aller ypperste i Polen. Det er høy kvalitet på det faglige, og du er aldri alene. Lykke til med valget, og opptaksprøven. Gleder meg til å se dere!

Hilsen Trym


Karoline Hanevik, opptak 2015

Hei!

«Åja... Kom du deg ikke inn i Norge?» var en typisk respons jeg fikk da jeg fortalte at jeg skulle studere medisin i Krakow, Polen. I et fremmed land skulle jeg liksom lære meg om menneskekroppen – et av mest krevende men spennende eventyrene en student kunne begi seg ut på. Hvordan var de polske professorene med tanke på å undervise i dette? Ville selv jeg kunne forstå hva som foregikk når undervisingen var fremmedspråkelig? Ville jeg stryke med én gang eller holde ut det første året? Kjære søker, fortvil ikke: Krakow er virkelig byen å studere medisin i.

Jeg var helt sikker på at medisinstudiet i Norge ikke var noe for meg, da dette er et studium på et lite internasjonalt språk, med mindre praksis som 6. års student, mindre oppfølging i form av prøver, og rett og slett vesentlig dyrere bo- og levekostnader. Derfor hadde jeg lyst på å studere medisin i utlandet, fortrinnsvis med engelsk som undervisningsspråk. Jeg fant EEC sin nettside og dro med organisasjonen til Krakow i februar 2014 for å få et inntrykk av byen og studiet. Jeg ble veldig imponert og bestemte at det var her jeg skulle studere medisin. Jeg angrer ikke!

Opptaksprøven og opplegget rundt den er meget profesjonelt. Prøven er vanskelig, men absolutt overkommelig hvis du er godt forberedt. Søk med én gang du velger Krakow – du vil få tilgang til materialer og tidlige prøver som er gull verdt. Ikke undervurder disse prøvene: det er mye som blir gjentatt.

Med Ellen Bergene i spissen vil du alltid få svar på spørsmål du kanskje har, men også annen god veiledning i søknadsprosessen. Det faktum at karakterer i relevante enkeltfag blir vurdert, samt at du har mulighet til å uttrykke deg gjennom et motivasjonsbrev, gjør at dine unike egenskaper som fremtidig lege faktisk blir vurdert for det de er verdt. Et fantastisk vitnemål er ikke nødvendigvis et grunnleggende krav for å bli en fantastisk lege, noe Jagiellonian University har forstått.

Etter at du kommer deg inn på medisinstudiet i Krakow er det mange utfordringer som venter. Studiet er tøft og ikke for «the faint-hearted». En vanlig dag består av et par forelesninger, et seminar eller en praktisk undervisning, et heftig bibliotekopphold og en solid dose med kaffe. Til tross for dette er nordmenn kjent for å være nordmenn, og når man først skal ha det gøy så har man det absolutt gøy. ANSA og Copernica arrangerer aktiviter for alle. Krakow er, som nevnt, en billig by å bo i. Dette kommer du som student til å ha stor glede av: hvor ellers har en fattig student råd til å spise ute hver uke, bo i luksus-leilighet og kose seg med venner uten å bekymre seg for at budsjettet skal sprekke fullstendig? 

Etter å nå ha overlevd et helt studieår i Krakow blant ufattelig flinke professorer og andre medelever kan jeg anbefale medisinstudiet ved Jagiellonian University på det sterkeste. Selv om studiet er vanskelig, kan jeg love deg at med en positiv innstilling og god motivasjon kommer du til å stortrives. Du kommer ikke til å angre!

Hilsen Karoline Hanevik 


Andrea Ween Skeie, opptak 2015

Hei!

Jeg er andreårsstudent på medisinstudiet i Krakow. For meg var aldri det å studere medisin i Norge et alternativ, både fordi jeg ikke hadde karakterene, men mest fordi jeg alltid har planlagt å dra utenlands. Jeg hadde aldri vært i Polen før jeg søkte, og så for meg et ganske typisk grått og kjedelig østblokkland. Så feil kan man ta! 

Jeg dro til Krakow for første gang med EEC sin organiserte tur våren 2014. Da fikk vi se universitetet, fikk guidet tur rundt i byen og fikk møtt flere av de eldre studentene som gikk på universitetet. Vi fikk godt innblikk i hvordan studiet er, det utrolig gode studentmiljøet og fikk se hvor utrolig fin byen Krakow er. Etter denne turen la jeg bort tanken på alle de andre alternativene jeg tidligere vurderte, og satset 100% på opptaksprøven til Krakow. 

Det er høyt nivå på opptaksprøven, og prøven er langtifra lett. Ikke undervurder opptaksprøven, den må leses til. Jeg vil virkelig anbefale å gå gjennom gamle prøver om og om igjen, det er mye som kommer igjen. EEC sin søknadsprosess, med Ellen Bergene tilgjengelig på mail og telefon nesten hele døgnet, gjør at det blir veldig profesjonelt. Opptaksprøven er veldig ordentlig stelt i stand, og du føler deg godt mottatt og ivaretatt fra første stund. 

Som dere sikkert vet, er det et tungt studie dere går til. Jeg kan si som alle andre at det er mye å lese, men jeg tror ikke det går an å sette seg inn i akkurat hvor mye det er før man er her nede, men det er absolutt mulig å klare! Så lenge motivasjonen er på plass, klarer man det aller meste. De aller fleste professorene er hjelpsomme og vil at du skal lykkes. De holder et høyt faglig nivå, og engelskkunnskapene er gode. 

Det er et fantastisk studentmiljø her nede, og man blir en stor familie der alle passer godt på hverandre. Har du en dårlig dag er det alltid flere som oppmuntrer deg og får deg tilbake på riktige tanker. Det er også mange veldig bra arrangementer som blir arrangert av ANSA eller Copernica i løpet av året, så man har alltid noe gøy å se frem til. Krakow er absolutt det beste stedet å studere medisin, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg søkte akkurat her. Jeg hadde aldri takket ja til en annen studieplass hvis jeg fikk tilbudet om det nå.

Hilsen Andrea


Danielle Nilsson, opptak 2014

Hei,

Hvis du nå sitter og leser dette som jeg har skrevet angående mitt første år som medisinstudent i Krakow, sitter du kanskje med en drøm i magen om å selv bli medisinstudent i Krakow en gang. Du har kanskje hørt mye positiv om min studentby Krakow? I så fall kan jeg bekrefte det gode ryktet byen har fått. Krakow er en unik by og et unikt universitet. Ikke minst kan byen by på masse av kultur- og historieoppleveser, men også søte små kaféer og hyggelig atmosfære.

Å være søker til Jagiellonian University er enkelt med Ellen Bergene som leder i EEC og kontaktperson. Det er en oversiktlig prosess gjennon eec.no  og med Ellen som enkelt kontaktes over mail. Søknaden til Krakow gir deg en fin mulighet til å fortelle om deg selv og vise hva du kan tilby ved siden av ditt karaktersnitt. Dette synes jeg er en fin mulighet i og med at dine personlige egenskaper er vesentlige i senere arbeid i nærkontakt med andre mennekser.

Jeg starter nå på mitt andre år her i Krakow og trives veldig godt. Som dere sikkert er inneforstått med kreves det mye av deg som en medisinstudent. Det er mye lesing det første året! Etter det nye systemet ble innført i 2012 med autorisasjon etter endt 6 år, kreves desto mer. Det høres kanskje skremmende ut, ettersom medisinstudiet er vanskelig nok fra før, men programmet er lagt opp bra. Hvis du legger nok innsats i det og har lyst nok kommer du deg gjennom. I tillegg byr Jagiellonian på hjelpsomme og flinke professorer.

Unikt for Krakow, sammenlignet med andre studiesteder, er Copernica. Copernica er Krakows egen studentorganisasjon som skaper noe helt spesielt for oss studenter. I tillegg til samtlige idretter og foreninger, bidrar Copernica med egne arrangement (som man ikke kan gå glipp av!) Disse arrangementene kommer i tillegg til den gode jobben ANSA gjør, så hos oss blir det dobbelt opp med moro. Copernica har også en egen forening som heter StudyAid og som fortjener oppmerksomhet. Det er en gjeng med flinke studenter som setter av fritid til å lage og holde fordrag for andre studenter(helst 1klassingene). Dette har hjulpet meg masse til mine midterms.

Selv om jeg kun har vært medisinstudent i Krakow i ett semester, kan jeg med skråsikkerhet si at det er det beste valget av studietsted jeg kan tenke meg. Men Jagiellonian, Ellen, Copernica, ANSA, gode medstudenter, omtenksomme og hjelpsomme eldre elever i ryggen kan jeg være sikker på at jeg vil få en trygg, morsom, lærerik og fantastisk studietid. Selv om noen dager kan være tunge ville jeg aldri ha valgt noe annerledes.

Hilsen Danielle


Line Kopstad, opptak 2011

Hei!

Jeg heter Line Kopstad og begynner nå i 5. klasse på medisinstudiet her i Krakow. Da jeg startet her for tre år siden var jeg veldig usikker på hva jeg hadde i vente, både i forhold til byen og det nye studietløpet som mitt kull har vært det første til å teste ut. Jeg hadde aldri vært i Krakow før, ikke Polen heller for den saks skyld, og skal helt ærlig innrømme at jeg var redd jeg skulle oppfatte byen som veldig ”østblokk”. Men så feil kunne man ta! Krakow er en utrolig flott studieby, med yrende liv, spennende ny kultur, og som norsk student får man jo selvfølgelig også veldig mye igjen for pengene. Studentforeningen her, Copernica, er utrolig flinke til å arrangere diverse eventer, og driver også med mange forskjellige aktiviter man kan delta i iløpet av skoleåret slik at man lett blir kjent med andre studenter på tvers av trinnene. Og nettopp det var noe av det som overrasket meg mest; hvor godt kjent man ble med hverandre etter bare kort tid. Man lever i en liten boble der klassekameratene både er dine kollegaer, bestevenner og din ”polske” familie, og man føler man har kjent hverandre mye lenger enn hva som er tilfelle. Jeg vet allerede nå etter bare ett år at jeg har funnet venner her som jeg kommer til å ha resten av livet.   Når det er sagt har førsteklasse langt i fra vært et enkelt år studiemessig. Den nye ordningen, som trådde i kraft fra og med høsten 2012, gjorde at de fleste fagene man tidligere tok i løpet av de to første årene på studiet nå skulle være overstått i løpet av førsteklasse. Med andre ord, tilnærmet dobbelt så stor arbeidsmengde. Men allikevel føler jeg at man har alle forutsetninger for å greie å gjennomføre et så tøft løp, både fordi universitetet tar godt vare på oss, men spesielt nettopp fordi man studerer utenlands. Her studerer alle vennene dine det samme som deg, og det å sitte på lesesalen blir sosialt nettopp fordi det er det alle andre også gjør. Har man en viktig eksamen i vente er det ingen som prøver å dra deg med ut på noe annet, og har man fri og muligheten til å finne på noe gøy, ja så gjelder det samme også vennene dine. Hadde noen tilbudt meg en studieplass et hvilke som helst annet sted nå hadde jeg aldri takket ja. Krakow er virkelig byen du burde dra til hvis det er medisin du ønsker å studere, jeg har aldri angret et sekund!

Hilsen Line         


Petter Fossheim Ohnstad, opptak 2011

Jeg heter Petter Fossheim Ohnstad, er 22 år gammel og er ferdig med 4. året på medisin i Kraków.  

Jeg var med i det første kullet som har det nye studieløpet, som blant annet innebærer en ganske mye større fagmengde i førsteåret. Dette medfører selvfølgelig at det har blitt en god del timer på lesesalen i år. Professorene skjønner at fagmengden i førsteåret har blitt mye større, og de har løst dette ved blant annet å gi oss gode leselister til eksamnene vi har hatt. Disse leselistene gjør forberedelsene til eksamnene  mye lettere, i og med at vi da vet eksakt hva vi skal lese på. Fordelen med denne nye ordningen er at man fortere blir ferdig med de prekliniske fagene, og man benytter også enhver liten anledning til å gå ut og ha det gøy etter en eksamen. Jeg ville aldri valgt bort å studere i Kraków for noe annet sted. Byen og universitetet er begge helt fantastiske, og du vil ikke angre på å studere her! Å søke på studiene i Kraków var også veldig enkelt. Om man får godkjent søknaden sin får man muligheten til å få tilgang til mange tidligere gitte opptaksprøver og dokumenter som hjelper deg å lære deg pensum til opptaksprøven. Jeg ville anbefalt å lese en god del på de tidligere gitte opptaksprøvene, det hjalp meg masse! Ellen står også alltid parat på mail, og hun hjelper til med det aller meste når det kommer til opptaket og spørsmål rundt det!

Hilsen Petter


Leif Hynnekleiv, opptak 2010 - Alumni 2016 - turnus i Kristiansand

 Hei,

Jeg bestemte meg i 2. klasse på videregående for å studere medisin. Det første spørsmålet jeg stilte var "men, i hvilket land?" Jeg var bestemt på å lære meg en ny kultur og ett nytt språk å kjenne, når jeg først skulle bruke flerfoldige år av mitt liv på ett studie. Jeg utforsket mulighetene. Tyskland, Danmark, USA, Slovakia, Ungarn, Polen, ja jeg sjekket til og med mulighetene i Japan.

Jeg forstod fort at det ikke bare handlet om landet, men også om byen og universitetet. En by som talte kraftigere til meg enn noen andre var Krakow. Det var en nydelig by, med en utrolig historie. Ett flott universitet med lang tradisjon. Ett sprudlende studentliv. Ett utrolig spennende og aktuelt språk. Og med lånekassens hjelp visste jeg at der kunne jeg bo svært komfortabelt. Jeg endte opp med å kun søke på Jagiellonian University i Krakow. Hvis jeg ikke kom inn ville jeg vente ett år, for Krakow var byen for meg.

Gjennom EEC ble søknadsprosessen svært enkel. Ellen Bergene hjalp til der det trengtes og vel så det. Skolens rektor og anatomiprofessor kom til Oslo for å være med på opptaksprøven og seremonien. Jeg følte meg i det hele tatt veldig velkommen og tatt vare på. Og fra der var det bare opptur etter opptur. Det var god informasjon, det var god oppfølging.