Medisinstudier i Krakow

Medisinstudier i Krakow

Det Jagiellonske universitet

Det Jagiellonske universitetet ble grunnlagt i 1364 og er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Universitetet har i alt ca 50 000 studenter fordelt på 14 fakulteter.

Det medisinske fakultetet har en lang historie på linje med universitetet. Det internasjonale medisinstudiet ble opprettet i 1996 og er et seksårig engelskspråklig studium for utlandsstudenter. Studiet er i løpet av årene blitt svært populært for skandinaviske studenter, spesielt norske.

Som skandinavisk representant for universitetets "School of Medicine in English" siden 2002, er det EECs oppgave å bistå skandinaviske studenter i søknadsprosessen og frem til opptak. 


School of Medicine in English

School of Medicine in English (SME) er formelt en del av universitetets Medisinske Fakultet. Undervisningen på den engelskspråklige utdanningen holdes imidlertid separat fra polske studenter.

SME har ca. 120 medisinstudenter på hvert kull. Det vil si at de fleste forelesninger ikke har flere studenter enn dette og innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. Ved arbeid i laboratorier og lignende deles kullet ytterligere opp.

SME holder et meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid.

SME har sitt eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiet i Kraków at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner.

Se utfyllende informasjon om studiet på universitetets nettsider. 

SME er kjent for sitt gode studentmiljø. Foruten en stor delegasjon av skandinaviske studenter, vil du få studiekamerater fra mange land!

Søknad

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. 

Søknader behandles fortløpende fra januar 2021. Dersom du godkjennes til opptaksprøven vil du få tilgang til forberedelseshefter i kjemi og biologi, temaoversikter og tidligere gitte prøver så fort søknaden er behandlet. Det er derfor sterkt tilrådelig å søke tidlig, slik at du kan forberede deg grundig til prøven. 

Siste frist for søknad til medisinstudiet 2021/2022 er ultimo April 2021 (nøyaktig dato kommer når denne er fastsatt av universitetet).

Søknaden skal inneholde:

 1. Kort motivasjonsbrev i PDF-format (ca. 1 side) på engelsk med en enkel presentasjon av deg selv og hvorfor du ønsker å studere medisin. Vi vil også gjerne vite om du har en spesiell preferanse for medisinstudiet i Krakow.
 2. Utfylt søknadsskjema i PDF-format (Utfyllt med blokkbokstaver så det er lett å tyde skriften, mailadressen du oppgir i skjemaet vil brukes i all videre kommunikasjon og du bør også sende søknaden fra denne adressen )
 3. Vitnemål fra videregående skole (på norsk, evt. svensk) eller IB diplom i PDF-format
 4. Kopi/bilde av pass
 5. Passbilde til student ID-kort i JPEG/GIF-format (se krav til bilde, ved opptak  må samme bilde leveres på skolekontoret som passbilde, str 2 x 2,5cm)

Navngi dokumentene: Ditt fulle navn + innhold. For eksempel: Ola Normann - Vitnemål, Ola Normann - Motivasjonsbrev, osv

Dersom du søker mens du går på VG3: send karakterutskrift fra VG1, VG2 og første termin VG3 i stedet for vitnemål 
Dersom du tar realfagene det året du søker: Legg ved originalvitnemål sammen med dokumentasjon fra lærested på hvilke realfag du tar opp

Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknadsgrunnlaget blir bestått.

Søknad med vedlegg sendes på mail til: anne.hansen@eec.no 

Opptakskrav

For å søke opptak til studiet må du ha treårig videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram med fagene:

 • Kjemi (1 + 2) 
 • Fysikk (1) 
 • Matematikk R1 eller S1 + S2
 • Biologi*

*Vi stiller ikke absolutt krav om biologi, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi (1+2) for å klare opptaksprøven.

Noen tilsvarende utdanninger oppfyller også kravene for å kunne søke. F: eks. IB eller betyg fra svensk gymnas med naturvitenskapelig linje.

Dersom du har hele din skolegang fra Norge, kan du selv vurdere dine engelskkunnskaper i forhold til å følge et engelskspråklig studium, men du må ha minimum karakter 4. Søkere som ikke har tatt all skolegang i Norge, må ha dokumentasjon på tilstrekkelige engelskkunnskaper fra faglærer.


Forberedelser til opptaksprøven

EEC mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole etc. Vi vurderer søknadene og har fullmakt fra universitetet til å velge kandidater basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner.

Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende? Ta kontakt for å avtale en veiledningstime med oss

Dersom du blir invitert til opptaksprøven vil du få tilgang til hefter i kjemi og biologi som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå før opptak og tidligere gitte opptaksprøver på EECs nettsider. Du får brukernavn og passord til EECs nettsider når betaling er bekreftet.

Det koster 2.850,- NOK å søke opptak til medisinstudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Opptaksprøven

Opptaksprøven er det endelige opptakskriteriet til medisinstudiet i Kraków og alle søkere, uansett faglig bakgrunn, må ta den. Det er universitetet som gjennomfører opptaksprøven og endelig opptak.

Opptaksprøven finner sted på Soria Moria, Den norske Legeforenings kurs- og utdanningssenter, i Oslo en lørdag i månedsskiftet mai/juni. På grunn av Covid-19 situasjonen er ikke dato og gjennomføringsmetode for opptaksprøven 2021 endelig avklart. Informasjonen oppdateres fortløpende. 

Opptaksprøvens innhold og form

Opptaksprøven omhandler "Reasoning and Critical Thinking in Premedical Science" og skal avdekker kandidatens analytiske egenskaper og evne til logisk problemløsning i fagene biologi, kjemi, matte/logikk og etikk. 

Prøven består av 100 multiple choice spørsmål. Hvert spørsmål har 5 svaralternativer, hvorav ett riktig svar, bortsett fra True/False spørsmålene, der kandidaten skal velge riktig påstand. Prøven varer i 180 minutter. 

Program for dagen på Soria Moria

Program for alle kandidater:

08.30: Fremmøte og registrering 
09.30: OPPTAKSPRØVEN starter 
12.30: OPPTAKSPRØVEN avsluttes / Enkel servering til kandidatene
12.30: Prøvene rettes / Opptak besluttes 
15.30: Opptak og prøveresultater bekjentgjøres

Program for kandidater som har fått studieplass:

16.00: Varm lunsj 
16.30: INFORMASJONSMØTE (anledning til å ta med 2 ledsagere)
18.30: Hyggelig samvær til ca 20.00 (anledning til å ta med 2 ledsagere)   

Det tas forbehold om endring av klokkeslett. 

Informasjonsmøte etter opptaket 

Etter opptaksprøven arrangerer vi informasjonsmøte for de studentene som får opptak på studiet. Informasjonsmøtet varer i ca to timer og inneholder følgende hovedelementer:

 • Utdeling av opptaksbrev
 • Generell informasjon om studiet
 • Praktisk informasjon
 • Litt om studentbyen Krakow
 • Reise og opphold på studenthjemmet
 • Hvordan skaffe seg bolig
 • Lånekassefinansiering
 • Erfaringer fra studenter

Informasjonsmøtet er obligatorisk for studentene som får opptak.

 

Priser

Undervisningsavgift til School of Medicine in English er satt til: 14 000 Euro pr. år i 6 år

Skolepengene må betales innen 30. september hvert år. Skolepengene første studieår dekker også forkurs i polsk. Det er anledning til å dele skolepengene i to med første innbetaling 30. september og andre innbetaling like over nyttår. 

Det koster  2 850,- NOK å søke opptak til medisinstudiet i Krakow gjennom EEC. Dette inkluderer saksbehandling og rådgivning fra EEC, samt tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven, og er en ikke refunderbar sum. 

Praktiske opplysninger

Når du kommer som ny student til Kraków får du tilbud om å bo i enkle studentboliger ikke langt fra universitetet. Disse boligene holder imidlertid en lavere standard enn vi er vant til i Norge, og studentene velger som regel å finne seg egne leiligheter. Det er enkelt å finne leilighet i byen, og de fleste finner et sted å bo i løpet av de første fire ukene de er i Kraków.

Priser på leilighet varierer selvsagt etter hvor sentralt du ønsker å bo, størrelsen og standard. Du kan bo greit i Krakow for ca. kr. 2.500,- pr. måned. Pris på matvarer, kollektivtransport, osv er mye lavere enn i Norge.


Skolens semestre

 • Studieåret starter i begynnelsen av oktober
 • Oppstart første studieår: Orienteringsuke gjennomføres uken før studiestart, som regel siste uken i september  
 • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
 • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer


Studielån

Studiet er forhåndsgodkjent hos Statens lånekasse for utdanning. Søk på www.lanekassen.no for detaljert informasjon.


Hvordan reiser du til Krakow?

De første studentene som dro til Krakow i 1996 og en del år fremover, pakket sin bagasje og kjørte buss gjennom Sverige for å komme til Krakow! Den tiden er for lengst forbi, og i dag er du kun 2 timers flyreise fra Oslo gjennom hele studietiden. Utenom høysesong kan du fly svært billig.


Studietiden i Krakow

Krakow er en studentby av internasjonalt format. Byens sterke posisjon som studentby baseres på den høye kvaliteten og anseelsen som studiene er kjent for. Den vakre byen danner en flott ramme for en lærerik og innholdsrik studietid.

School of Medicine in English er en typisk "city school", og du finner instituttene og forelesningsfasilitetene i sentrum. Her ligger også en del av universitetssykehusene. Det er kun et par sykehus som ligger slik at du må benytte offentlig transport for å komme dit.

Studentforeningen Copernica er opprettet av norske medisinstudenter i Krakow og tilbyr et utvalg av aktiviteter for skandinaviske studenter.

Den delen av byen du som student vil benytte mesteparten av tiden er intim og oversiktlig samtidig som du finner alle de tilbud en storby rommer. Du finner hele spekteret av kulturaktiviteter og mulighet for å drive all slags sport. Det sprudlende livet med utesteder, spisesteder, barer etc. er også viden kjent. Hvis du vil ut av byen kan du reise til Zakopane som ligger ca 1 ½ timer fra Krakow og er et internasjonalt kjent vintersportssted.

Klikk her for mer informasjon om Krakow

Studiets faglige innhold og oppbygning


Å velge legeyrket er en stor beslutning.

Studiet er et av de lengste og dyreste man kan velge. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom at man virkelig ønsker dette som sin livslange karriere. En karriere som vil gi veldig mange muligheter, men også være krevende.

Husk, de viktigste personlige egenskaper for en som velger legeyrket er medfølelse, store personlige ressurser, stor energi og utholdenhet! 


Studiets oppbygging

Studiet går over seks år og er i stor grad klinisk rettet med omfattende klinisk praksis i løpet av studietiden. Det første året er et basisår som gir en grundig teoretisk innføring i fagområdet medisin. Deretter starter den kliniske delen i kombinasjon med teori. Studiets sjette år er i sin helhet klinisk.


Praksis

Studentene må i løpet av sin sommerferie gjennomføre minst 4 ukers praksis i Norge hvert år som en del av studiet. Nærmere opplysninger om krav til praksissted blir gitt ved studiestart. De fleste velger å ta dette som betalte sommerjobber.


Studiets faglige innhold

Første år:  Anatomi med Embryologi, Histologi med cytofysiologi, Helse og sikkerhet, Biokjemi med kjemi, Genetikk med Molekylærbiologi, Medisinsk etikk, Fysiologi, Medisinsk førstehjelp l, Medisinsk polsk Medisinens historie, Gymnastikk

Andre år: Biokjemi, Patologi, Farmakologi, Mikrobiologi med Parasittologi og Immunologi, Introduksjon til klinisk medisin, Hygiene, Medisinsk etikk, Medisinsk sosiologi, Medisinsk historie, Medisinsk polsk, Telemedisin med elementer av medisinsk simulering, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Klinisk psykologi, Biofysikk med radiologi, Medisinsk førstehjelp

Tredje år: Integrert anatomikurs, Integrert patologikurs, Laboratoriediagnostikk, Medisinsk polsk, Epidemiologi og Samfunnsmedisin, Klinisk psykologi, EBM med medisinsk statistikk, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Indremedisin, Dermatologi, Pediatri, Farmakologi, Radiologi, Kirurgi, Oftalmologi, Valgfag, Klinisk valgfag, Medisinsk polsk

Fjerde år: Integrert biokjemikurs, Integrert fysiologikurs, Integrert Patologikurs, Allmennmedisin, Klinisk immunologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Indremedisin, Nevrologi, Psykiatri, Klinisk genetikk, Pediatri, Kirurgi, Obstetrikk og gynekologi, Anestesiologi og Intensiv pleie, Klinisk mikrobiologi integrert kurs, Øre- nese- hals, Medisinsk lov og etikk, Yrkesmedisin, Nukleær medisin, Medisinsk polsk, Valgfag, Klinisk valgfag 

Femte år: Fysiologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Infeksjonssykdommer, Klinisk farmakologi, Indremedisin, Pediatri, Geriatri og lindrende pleie, Psykiatri, Psykoterapi, Toxikologi, Onkologi, Rehabilitering, Klinisk mikrobiologi integrert kurs, Rettsmedisin, Obstetrikk og gynekologi, Kirurgi med traumatologi, Anestesiologi med Intensivpleie, Ortopedi, Akuttmedisin, Valgfag, Medisinsk polsk

Sjette år: Klinisk praksis i fagene Indremedisin, Pediatri, Allmennmedisin, Psykiatri, Kirurgi, Obstetrikk og gynekologi, Akuttmedisin, Kliniske valgfag 

Forbehold om endringer på programmet.


Pensumlitteratur

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut av universitetet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god "medisinsk" bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Ikke vent for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica (etablert av norsk medisinstudenter ved universitetet) har utarbeidet. Det finner du utfyllende opplysninger om nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.


Språk

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

Du har undervisning i polsk fem av studiets seks år. Polskopplæringen har fokus på medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter i den kliniske delen av utdanningen.

 

Vitnemål, turnus og autorisasjon 


Vitnemål

Eksamen i alle fag må være fullført og bestått i ett studieår før studenten kan tas opp til neste studieår. Etter å ha fullført alle seks studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil kandidaten ha oppnådd den akademiske graden MD (Medical Doctor).

Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum. Vitnemålet er godkjent i alle EU/EØS land.


Autorisasjon

Fra studieåret 2012/2013 gjennomføres et nytt program som ved oppnådd MD grad vil gi autorisasjon i Norge på linje med de som har studert i Norge.

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016.


Turnus

For å få godkjent turnustjenesten må du søke turnusstilling gjennom Helsedirektoratets turnusportal. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp.

Helsedirektoratets sider har oppdatert informasjon om ny turnusordning for leger og autoriasjon 

Studentenes erfaringer

Vi har bedt noen av våre nåværende studenter i Krakow om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. Dersom du ønsker å komme i kontakt med en eller flere av våre "referansestudenter" kan du bare ta kontakt med oss.

Vi har også bedt noen av våre alumni (tidligere studenter) som i dag er leger om å fortelle oss litt om hvordan de har det nå. 

Charlotte Wiencke Grøgaard, opptak 2018 

Hei jeg heter Charlotte Wiencke Grøgaard, er 21 år og har nettopp gjennomført mitt første semester som medisinstudent i Krakow.

Mitt første semester har vært preget av ytterpunkter. På den ene siden har det vært veldig stressende og krevd mye hardt arbeid. Jeg har til tider følt at jeg kommer til å drukne i pensum og prøver, men jeg har holdt meg flytende mye på grunn av det fantastiske miljøet her nede. Alle har det samme harde kjøret og hjelper hverandre med å komme gjennom det. Det er veldig godt at man er mange i samme situasjon. I tillegg er de eldre studentene utrolig flinke til å følge oss opp og deler erfaringer og tips. Det er som å ha storesøstre og storebrødre på alle trinn og det tror jeg er helt unikt i Krakow.

Jeg bestemte meg for å studere medisin ganske sent, som 18 åring. Da hadde jeg verken kjemi eller gode nok karakterer til å gå i Norge, men jeg tok opp fag et år. Likevel så jeg at det var minst et år til før Norge var aktuelt. Begge foreldrene mine er leger og var skeptiske til at jeg skulle studere i utlandet, men de forhørte seg med kollegaer og vi kom frem til at Krakow var et bra valg. Og jeg angrer ikke på det valget! Jeg trives så godt med Krakow som by, medstudenter og studiet, og føler jeg har kommet riktig sted. I tillegg tror jeg at det å bli pushet hardt er en fordel, fordi jeg tror vi blir flinke leger av det!

Jeg søkte bare Krakow og konsentrerte meg derfor bare om denne opptaksprøven. Jeg hadde to venner (Ingrid og Håkon) som også ville inn her og vi hadde kollokvier sammen hele våren. Vi øvde gjennom tidligere opptaksprøver mange ganger og diskuterte svarene så vi både husket og forsto dem. Og alle tre kom inn! Ikke ta lett på prøvene, men øv mye! De er krevende, men om man tar det seriøst går det bra!

Opptaksdagen var en av de mest stressende dagene i mitt liv. I tillegg til at jeg var utrolig nervøs for selve prøven hadde jeg fått kjemi 2 muntlig eksamen samme dag og måtte dra rett på den etter at prøven var ferdig på Soria Moria. Etter mye og god kontakt med Ellen i forkant kom vi frem til en løsning der jeg rakk og ta prøven og eksamen, men uten Ellens hjelp hadde alt blitt veldig vanskelig. Men det ordnet seg jo og jeg anbefaler å bruke Ellen for det hun er verdt. Hun kan hjelpe med det meste og er mye av grunnen til at vi er så mange fornøyde nordmenn her i Krakow. Dere kan også ta kontakt med meg om dere har noen spørsmål til hvordan dere burde øve, bo i Krakow eller hva som helst annet. Jeg anbefaler å ikke bo alene! Det å bo sammen med noen er en utrolig trygghet i et fremmed land og på et helt nytt studie. Jeg hadde ikke klart meg uten mine romvenninner! Håper å møte mange av dere på vinterferie turen som nærmer seg veldig og at vi ses i Krakow til høsten!


Alexander Meek,
opptak 2018

Hey!

Jeg heter Alex, er 24 og er nettopp ferdig med første semester ved det Jagiellonske universitetet i Kraków. 

Det er et kjent faktum at å studere medisin i Norge kan være nesten umulig for mange. Det gjaldt ihvertfall for meg. Jeg kjente at å bruke ≈ 2 år på å forbedre ungdomsskolevitnemålet mitt ble veldig uaktuelt, pluss at å studere i utlandet allerede var veldig attraktivt.

Jeg endte her - noe jeg er veldig fornøyd med. Det Jagiellonske universitetet føles ut som et sted hvor lærerne og medelevene virkelig vil deg det beste, og hjelper deg der du trenger det. Det er også et sted hvor det kan åpne seg muligheter til flinkeste av oss, noe som gjerne er litt vanskeligere i det norske skolesystemet. 

Det er ikke å legge skjul på at det er mye jobb. I tillegg til massevis av nytt og tungt stoff, er det også å skulle bosette seg i et nytt land med en hel gjeng med folk man ikke kjenner. Men det som er litt fint med det, er at du er omringet av folk som er i samme situasjon, og alle vil gjøre det bra! Samholdet og behjelpeligheten som kommer fra det har jeg aldri opplevd maken til - vi blir som en stor familie. 

Jeg skjønner godt om det virker veldig fjernt å skulle flytte til et annet land, lære nytt språk og begynne å studere medisin. Det var det også for meg. Jeg kan garantere, at dersom du er ambisiøs, hardtarbeidende og smart nok til å bestå opptaksprøven - så kommer du til å klare å bli lege her med oss. Det er en grunn til at det kun er 4 % av elevene som faller fra!

Hvis du har noen spørsmål om eks. hvordan skoledagene ser ut, hvilke fag man har, hvor man burde bo etc., så anbefaler jeg å sende melding til Ellen Bergene eller ANSA. De har som regel svar på det meste, og kan sette deg i kontakt med folk som studerer her hvis det trengs! 

Alex


Bjørk Lindal Nøst,
opptak 2018

Hei! Jeg heter Bjørk, er 23 år og kommer fra Tromsø. I skrivende stund er jeg godt planta i godstolen og restituerer etter å ha fullført det første halve året som medisinstudent i Krakow. Jeg har blitt spurt om å dele mine erfaringer og håper det vil hjelpe litt i avgjørelsen du står i nå.

Min beslutning om å studere i Krakow baserte seg mest av alt på det gode jeg hadde hørt fra venner og bekjente. Likevel hadde jeg mange spørsmål, så jeg avtalte et møte med Ellen Bergene. Hun kunne svare på alt jeg lurte på, og anbefalte meg å dra på februar-tur til Krakow. Dette vil jeg anbefale alle å gjøre, da jeg selv følte dette ga meg et bedre bilde på hva jeg gikk til.

Så endte jeg opp i Krakow da gitt - og det er jeg veldig glad for. Selvom jeg fort støtte på de mest intense månedene jeg noen gang har vært igjennom. Det er en evigvarende krig mot tidsfrister, polskprøver og memorisering av cranial nerves - alt på en tredel av tiden det egentlig tar. Belønningen er en gnist av mestringsfølelse og at du har værsågod å fortsette med neste tema. Uansett hvor godt forberedt man er vil disse månedene være krevende - så det er det bare å stålsette seg for.

Det som gjør det lettere å trøkke seg gjennom ca 12 daglige timer med lesing, det er folka. Attpåtil er du så og si alltid omringet av nordmenn, som gjør at du til tider glemmer litt at du befinner deg i et annet land. Det som er så fint med Krakow er at vi er en gjeng med veldig forskjellige folk som er putta på samme sted og pent nødt til å komme overens - og det gjør vi på en eller annen måte. Alle har samme mål og kan støtte og motivere hverandre. Det er også blitt et økende fokus på mental helse her i gården. Man kommer seg faktisk ikke gjennom dette studiet uten å kjenne det på kropp og sinn. Heldigvis finnes det folk her som er interessert i at du skal ha det bra. For eksempel så har hele styret til ANSA Krakow taushetsplikt hvis det er noen som trenger å lufte tankene sine litt.

Avslutningsvis vil jeg si at som student i Krakow vil du alltid ha mer enn nok å gjøre. Det pågår konstant en eller annen aktivitet, trening, quiz eller rett og slett bare uendelige mengder pensum som krever fokuset ditt. Som jeg sa innledningsvis så har de siste månedene vært fryktelig krevende, og det letter heller ikke på trykket etter jul. På tross av det kan jeg si med hånden på hjertet at jeg er glad for at det var det jagellonske universitetet jeg endte opp på. Og det tror jeg du også vil føle på om du starter her.

Siste-liten tips:

 • Ta opptaksprøven på alvor. Les på tidligere prøver som du får utdelt når du melder deg på - disse er gull verdt.
 • Skaff deg leilighet før du reiser ned, og kom ned et par dager før for å fikse alt det praktiske før skolen starter.
 • Bo sammen med noen! Jeg møtte min flat-mate på opptaksprøven og priser meg lykkelig for at vi endte opp under samme tak.
 • Spar litt rom i kofferten til noen bokser leverpostei.

Håper vi ses til høsten!

Bjørk


Maren Paus Reinertsen, opptak 2017

Heisann!

Mitt navn er Maren Paus Reinertsen. Jeg er 21 år og kommer fra Oslo. Jeg er førsteårsstudent på medisinstudiet ved JUMC/SME. Nå har jeg kommet meg gjennom et halvt år her i Krakow og begynner endelig å kjenne litt på at jeg faktisk studerer medisin. Jeg har så lenge jeg kan huske vært interessert i menneskekroppen og hvordan den fungerer, og fant ganske tidlig ut at medisin måtte være riktig studiet for meg. Hvor jeg skulle studere derimot, det var jeg ikke like sikker på.

Jeg likte tanken på å studere i utlandet, både for å bli bedre i engelsk, lære en ny by å kjenne, men mest av alt for å komme litt vekk fra Norge og oppleve noe nytt. Jeg hadde ikke motivasjon til å ta opp fag jeg allerede var fornøyd med karakteren i, for å studere i Norge. Derfor sto valget mitt til slutt mellom Danmark, et universitet i Praha eller Jagiellonian University her i Krakow. Jeg ente med Krakow etter å ha hørt mye positivt fra bekjente som allerede studerte der.  Jeg anbefaler alle som måtte være usikre på om Krakow er rett by, til å dra på tur med Ellen Bergene og EEC for å besøke universitetet i februar! Det er en kjempemulighet til å føle litt på studentmiljøet og å se universitetet.

Studentmiljøet i Krakow er helt unikt som norsk student. Vi er rundt 60 norske studenter på hvert trinn, noe som medfører både snakk om brunost, langrennsresultater og pepperkaker. Jeg var litt skeptisk til hvordan det skulle være rundt så mange nordmenn når jeg hadde valgt å studere i utlandet, men den skepsisen skulle raskt forsvinne. Det er faktisk ganske befriende å kunne snakke norsk og føle litt på nasjonalfølelsen midt oppi polskundervisning, anatomilesning og pugging av aminosyrer. 

For meg var det veldig overveldende å starte på studiet. Etter videregående hadde jeg hatt to års ”pause” med militærtjeneste, reising og jobbing som er erfaring jeg er veldig glad for å ha med meg. Men du, det å studere medisin, det må man lære. Det er ikke noe å skjule at det er beinhardt og krever mange timer på lesesalen. Medisin er tøft. Det er tøft å legge inn en så stor innsats i noe du egentlig ikke vet så mye om før du starter. Det er tøft å sitte den åttende timen på lesesalen. Men du er aldri alene om dette! Du skal være sikker på at medisin er det du vil før du begynner. Men når du først har bestemt deg, kan jeg fortelle om eldre studenter som kommer med tips, holder seminarer for oss før vi har eksamen, og hjelper så godt de kan. Du kommer til å få venner du aldri trodde du skulle få, og et samhold du kan begynne å glede deg til allerede.

Jeg håper du søker. Ikke undervurder opptaksprøven! Øv på alle de tidligere prøvene og vær sikker på at du forstår hvorfor svaret er som det er, da klarer du deg!

Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt, ANSA Krakow er alltid tilgjengelig. Vi ses til høsten!!

Maren


Andreas Talgø Lie, opptak 2015

Hei der!

Mitt navn er Andreas Talgø Lie, jeg er 22år og kommer fra Stavanger. Jeg startet nå nylig på mitt tredje år som medisinstudent i Krakow. Etter to år med pre-kliniske fag har jeg nå fått på meg scrubs, legefrakk og stetoskop klar til den kliniske delen på sykehus. Og ja; det er like spennende som det høres ut som, så gled deg!

Jeg har siden videregående hatt lyst til å studere medisin i Kraków, etter å ha blitt inspirert av bekjente som har studert der. Jeg reiste ned til Kraków før opptaksprøven for å sjekke ut byen og for å få et inntrykk av universitetet. Dette vil jeg anbefale, men gjør det med turen som Ellen Bergene i EEC arrangerer. På turen med EEC får du sett store deler av byen og universitet, hvordan undervisningen foregår og du får møte norske studenter som studerer i Krakow.  Dette er vanskelig å få til på egenhånd og i tillegg får du en fin mulighet til å møte noen av de du kanskje skal gå i klasse med. 

Jeg husker at jeg hadde veldig mange spørsmål da jeg startet søknadsprosessen til medisinstudiet i Krakow. Mitt råd til deg er å bruke Ellen Bergene i EEC når du har spørsmål om søknadsprosessen og opptaksprøven. Dette gjorde jeg selv og fikk svar på alt det jeg lurte på. Samtidig satt jeg igjen med et inntrykk av at opptaksprosessen er seriøs og at man blir godt ivaretatt. Hvis du har spørsmål tilknyttet studiehverdagen og livet som medisinstudent i Krakow, kan det være lurt å ta kontakt med en av studentorganisasjonene som jeg nevner senere. Ikke vær redd for å stille dem spørsmål.

Da jeg tok opptaksprøven i 2015, var det virkelig kamp om plassene. Det var rundt 500 søkere og 250 stk fikk ta prøven, selv om det bare var plass til 70-80 stk. Prøven var og er fortsatt vanskelig, men leser du på materialet du får delt ut og lærer deg det godt, har du gode odds. Ikke undervurder de gamle prøvene. Det som er fint med opptaksprøven er at hvis du består, så har du et godt nok faglig grunnlag til å starte på medisin. Alle de du går i klasse med har jo også tatt opptaksprøven, så alle er like motiverte og kunnskapsrike.

Nå er det dessverre ikke slik at når du er ferdig med opptaksprøven, så er resten en dans på roser. Førsteklasse er et lite slag i trynet for mange i og med at du hopper rett i mye nytt. Du skal bosette deg i et nytt land, eksamener kommer før du vet ordet av det og lesesalen blir plutselig ditt nye hjem. Dette er heldigvis bare midlertidig og vi har alle vært gjennom det. Jeg vil påstå at hvis du klarer å gjennomføre førsteklasse, så klarer du også resten fint. 

Studentlivet i Kraków er mye mer enn bare lesing. Vi har flere studentorganisasjoner som arrangere arrangementer hele tiden. Noen av de største organisasjonene for norske medisinstudenter i Krakow er: ANSA Kraków, Copernica, NMF Kraków (norsk medisinstudentforening) og 6 year student government. Søk dem gjerne opp på facebook og instagram for å se hva de ulike arrangerer av kurs, ball, fester og mye mye mer. Som student i Kraków har du et lite luksusproblem, siden det skjer noe omtrent hele tiden av arrangementer, så klarer du ikke få med deg alt.

Jeg vil avslutte med å ønske deg lykke til med forberedelsene og som alle andre har sagt; ikke undervurder opptaksprøven. Bruk rådene du får fra oss studenter og ikke vær redd for å stille spørsmål til Ellen Bergene eller studentorganisasjonene. De er der for deg. ƒº 

Sees til høsten!

Med vennlig hilsen Andreas Talgø Lie


Marthe Abrahamsen, opptak 2016

Hei!

Jeg heter Marthe, er 21 år og kommer fra Nøtterøy.

Da jeg fant ut at jeg hadde lyst til å studere medisin, var jeg først litt skeptisk til det å studere medisin i Polen. Heldigvis fant jeg nettsiden til EEC, og etter at jeg hadde lest hva studentene i Krakow skrev, snudde tvilen min. Krakow virket som den ideelle studentbyen: koselig, mange internasjonale studenter og et solid og anerkjent medisinstudium.

Jeg kom raskt i kontakt med Ellen Bergene, fagansvarlig i EEC. Jeg fikk gode råd og mye hjelp til søknadsprosessen for medisinstudiet i Krakow. Selve søknadsprosessen gikk raskt og knirkefritt for seg, og med god hjelp fra den oversiktlige nettsiden til EEC var søknaden i boks! Jeg følte meg veldig trygg under hele prosessen fordi jeg visste at alt gikk gjennom EEC og Ellen Bergene. Skulle jeg trenge hjelp eller hadde spørsmål var det bare å sende en mail til Ellen. For meg var det var helt klar en uvurderlig fordel å ha en norsk kontaktperson i en så viktig prosess.

Vel ferdig med første semester her i Krakow er jeg  veldig glad for at jeg kom hit! Både faglig og sosialt er det lite å utsette på. Standarden på det medisinske fakultetet et svært høyt, og vi har dyktige forelesere med gode engelskkunnskaper.

Gjennom hele året  har vi flere mindre eksamener som er relativt spredd ut. Derfor er arbeidsmengden rimelig høy hele tiden. Man kommer derfor ikke unna med noen få skippertak, og man ”tvinges” på en måte til å jobbe jevnt og trutt for å henge med. Jeg syntes det er mye bedre enn å ha 2 svært stressende perioder etter hvert semester der man må krampelese et helt fag på kort tid.

Alt i alt har vi veldig gode forutsetninger for å lære masse! Det viktigste som skal til er selvfølgelig at man har lyst og er motivert. Har du det kan du klare det meste her J

EEC vil gi deg det perfekte muligheten til å bevise at du duger hvis du vil studere medisin.  Kommer du hit vil du selv få oppleve det fantastiske samholdet vi har som gjør at vi kan føle oss hjemme her i Krakow.

Håper å se DEG her til høsten!

Marthe


Ingebrigt Holstad, opptak 2016

Hei!

Mitt navn er Ingebrigt Holstad og jeg er 27 år, fra Nesodden i Akershus. 

I skrivende stund har jeg akkurat fullført mitt første semester ved Jagiellonian University Medical College. 

Her er historien om min lange vei fra juss-studiet i Bergen til medisinstudiet i Krakow. 

Hele mitt liv har jeg vært fascinert av kroppen og hvordan den fungerer. Selv før jeg begynte på skolen var jeg interessert i biologi og naturvitenskap, men på grunn av en mangeårig skrekk og aversjon mot matematikk valgte jeg bort drømmen om å bli lege, og søkte meg heller inn på juss-studiet i Bergen etter førstegangstjenesten. Etter to år som juss-student fikk jeg mot nok til å følge hjertet og drømmen om å bli lege, og jeg avsluttet derfor studiet og begynte å ta opp realfag for å kunne begynne på legestudiet. 

Når man søker opptak til medisinstudiet i Norge med forbedret vitnemål er konkurransen meget hard, og snittet er høyt for å komme inn. Dette gjør at selv de studenter med veldig høyt snitt ofte blir stilt overfor to valg:

Enten fortsette å ta opp fag som privatist som de allerede har 5 eller 6 i, eller begi seg utenlands for å studere på et annet språk enn morsmålet.

Jeg valgte det sistnevnte, og høsten 2013 begynte jeg på medisinstudiet i Tsjekkia sammen med mange av de venner jeg hadde fått under forberedelseskursene.

Totalopplevelsen jeg hadde som student i Tjsekkia var i og for seg positiv. Læringskurven var bratt og jeg var glad for å endelig være i gang med legeutdanningen. På tross av dette var det noen negative sider ved å studere medisin der. Engelskkunnskapene blant professorene holdt ofte ikke den samme standard man er vant til fra Skandinavia, og enkelte ganger var det en utfordring å forstå og bli forstått. I tillegg blir det spekulert fra skolens side i å ta inn flere elever enn de har klinikkplasser til, noe som gjør at et flertall av de som starter aldri kommer seg forbi de pre-kliniske årene. Av min gruppe på 12 personer er det nå én som er igjen på fjerde året. Resten har havnet enten ett eller flere år bak, eller blitt utvist på grunn av «mangel på faglig fremgang»,  noe som også skjedde med meg etter å ha tilbrakt 2,5 år der. 

Jeg hørte om medisinstudiet i Krakow gjennom flere fra Tsjekkia som hadde lidd samme skjebne som meg. De kunne fortelle at de var storfornøyde med livet som medisinstudent ved Jagiellonian University. 

Jeg begynte å undersøke og tok kontakt med Ellen Bergene ved EEC som var meget behjelpelig gjennom hele søknadsprosessen. Hun kunne fortelle at gjennomføringsprosenten blant norske studenter i Krakow er på hele 96 %. 

Jeg har nå fullført mitt første semester i Krakow og jeg kan skrive under på at jeg også er storfornøyd! 

Det faglige nivået er meget høyt, undervisningen er klinisk rettet, engelskkunnskapene blant professorene er storartet og eksamensformene er rettferdige. Man har en rekke mindre prøver underveis, noe som gjør at man dras med og unngår skippertak (selv om man er disponert for slikt.) 

Selv om gjennomføringsprosenten er høy er det dog ingen dans på roser. Det kreves grundige forberedelser og strukturert lesing, men man får igjen for strevet.

Når man sitter i Norge og skal gå i gang med å velge hvor man vil studere, kan det virke som det å være medisinstudent i Øst-Europa er relativt likt uansett hvor man havner? Svaret er nei. 

Er man medisinstudent i Krakow er man ikke bare en del av den beste læringsinstitusjonen i Polen. Man har også det største, mest sammensveisede og inkluderende norske studentmiljøet man kan finne utenfor Norge.
Det er rundt 400 norske studenter i byen og det er alltid noe som skjer. Gjennom studentorganisasjonen finner man tilbud i alt fra løping, yoga og roing, til matlaging og korsang. Mellom intensive leseøkter og alt det sosiale har man (nesten) ikke tid til å lengte hjem.

Jeg er utelukkende positiv til valget om å begynne i Krakow og gleder meg til å se deg. =)

Vennlig hilsen fra Ingebrigt


Maja Solbakken, opptak 2015

CzeϾ!

Er du interessert i menneskekroppen og dens muligheter og begrensinger? Anser du deg selv som hardtarbeidende, målbevisst og ambisiøs? Ønsker du å hjelpe andre mennesker? Da kan medisinstudiet være noe for deg! Ønsker du i tillegg å kombinere utdanning med å bli kjent med en ny kultur og lære et nytt språk, for ikke å nevne å bli del av et fantastisk studentmiljø? Da tror jeg du vil trives i Kraków!

Som et av de eldste universitetene i Europa er det medisinske fakultetet ved det Jagiellonske Universitet i Kraków, Polen, et anerkjent universitet med et program av høy faglig kvalitet. Majoriteten av professorene snakker bra engelsk, er imøtekommende og hjelpsomme, og er svært kompetente. 

Jeg er nå i gang med 2. året på medisinstudiet, og til tross for at det har vært noen tøffe tak med mange timer på lesesalen, har jeg ikke angret ett sekund på at jeg valgte å komme hit! Læringskurven har vært fasinerende bratt, jeg har lært enormt mye interessant og jeg har aldri opplevd så mye mestring. 

Jeg reiste til Kraków uten å kjenne noen eller noe sted bo, men etter to uker på skolens internat hadde jeg fått meg både leilighet og samboer! Med det gode samholdet blant de norske studentene blir vi nærmest som en liten familie. Man konkurrerer ikke om skoleplass eller karakterer, men i stedet hjelper og støtter vi hverandre. De eldre studentene deler gledelig råd og tips, og arrangerer seminarer basert på sine erfaringer før viktige eksamener.

Bekymret for at alt av sosialt liv må legges til side hvis du velger å studere medisin? Da må du tro om igjen! Det livlige studentlivet i Kraków med ANSA og Copernica som sentrale studentorganisasjoner byr på et mangfold av sosiale aktiviteter og foreninger som vil gi deg viktig avkobling i en ellers hektisk hverdag: Kor, Løpelag, Volleball, tennis, håndball, rolag, fotball, crossfit, sykling, yoga, kokkegruppe – listen er lang. I tillegg arrangeres det sosiale happeninger som pub-quiz, vinterleker i Zakpone, medisinstudentenes ”Oscars”, vintergala og  for ikke å glemme en visstnok ellevill 17.mai feiring! Som du sikker skjønner er det mye å engasjere seg i, og er det en ting jeg kan garantere så er det at du kommer til å bli supereffektiv og flink til å utnytte tiden du har til rådighet! 

Kraków er en flott, historisk og kulturell by, med mange koselige kafeer og restauranter, samt et yrende natteliv. Fakultetene ligger nær bykjernen med kort avstand til alt, og det er ikke noe problem å finne seg en leilighet i sentrum for en gunstig pris. Økonomisk sett kan man leve godt på det norske studielånet, og man får mye for pengene. 

Som noen avsluttende ord vil jeg bare minne om at opptaksprøven er vanskelig, men absolutt overkommelig. Jeg anbefaler å begynne forberedelsene tidlig, og for all del: gå nøye gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver! De er gull verdt!

Har du spørsmål så ta kontakt med Ellen. Et mer serviceinnstilt og hjelpsomt menneske skal du lete lenge etter  – hun svarer nesten før du har spurt 😉

Lykke til, så sees vi forhåpentligvis til høsten!!

Hilsen Maja 


Kjetil Askim, opptak 2013

Hei,

Du lurer sikkert på om studiet i Krakow er noe for deg, så det skal jeg prøve å svare på. Jeg heter Kjetil Askim og går i skrivende stund i 3. klasse.

Medisinstudiet i Krakow er etter alt jeg har opplevd på høyde med universiteter andre steder som England, Frankrike og Norge. Her finner du professorer som er sentrale i medisinsk forskning, et universitet som er et av 

Europas eldste, og leger som er dedikerte i sitt arbeid. Når jeg har hospitert i Norge og andre steder har jeg følt at jeg kan minst like mye som andre som er kommet like langt!

Det sosiale i Krakow er stort og variert. Kullene best

år av en majoritet av Nordmenn, og flere fra Canada, USA, England, Sverige, Saudi Arabia og mer. Du har altså muligheten til å få en stor krets av venner både fra Norge og mange andre steder i verden. Det er også mange sosiale grupper og arrangementer knyttet til studentforeningen Kopernika. Så når skoledagen har blitt for lang og hodet ikke har plass til mer kunnskap, er det plenty å gjøre som for eksempel sport, quiz, kor, øl-brygging og mer.

Krakow er en stor studentby med mange fra Polen, men også flust av Erasmus-studenter fra land som Spania, Frankrike og Italia. Her er det små og store konserter i mange sjangre hver uke. Eksempelvis har Krakow arena de siste årene huset navn som Elton John, Foo Fighters, Queen + Adam lambert og mange flere. Det er også et stort utvalg av Caféer, restauranter, barer og klubber. 

Tanken på å bo i utlandet og et sted hvor man ikke kan språket kan virke skummelt, men man finner fort ut at det går helt fint. Dersom man har litt hjemlengsel, er det som regel noen andre som har det også. Polsk er  et språk som kan virke vanskelig, og det er det, men man lærer mer og mer. Du kommer også ganske langt med Engelsk

Dersom du er en person som ikke er redd for å jobbe hardt, som er interessert i å lære om kroppen og hjelpe andre, og du har lyst til å få venner fra mange steder i verden. Dersom du vil se en del av verden utenfor Norge og har lyst til å å gå på skole med en stor og variert gjeng. Da er Krakow noe for deg!


Jostein Solberg, opptak 2014

Heisann!

For flere av dere som sitter hjemme i Norge og leser dette, virker sikkert å studere medisin i Krakow litt fjernt.Til trøst er dette ikke en følelse man er alene om. Jeg hadde selv flere bekymringer. Kommer jeg virkelig til å trives i et fremmend land? Er det faglige nivået på studiet godt nok? For å få svaret på blant annet disse spørsmålene, valgte jeg å bli med på turen som EEC arrangerte til Krakow i fjor. Byen, studentmiljøet og ikke minst professorene overgikk alle mine forventninger. Jeg kunne ikke lengre forestille meg å studere et annet sted. Dersom du er usikker, anbefaler jeg på det sterkeste å bli med på denne turen.

Jeg har kommet meg gjennom mitt første og andre år som medisinstudent. Det er ikke til å legge skjul på at det er hardt. Likevel går det bra med de aller fleste.  Studiet er lagt opp slik at faktisk alle kan komme gjennom. Vi konkurrerer ikke mot hverandre om muligheten for å få fortsette å studere her nede. Dette gjør at samholdet mellom studentene er sterkt.

Medisin rangeres blant de aller mest krevende studiene, og jeg forstår godt om du spør deg selv om du har det som skal til. Kanskje den beste og mest betryggende erfaringen jeg har gjort meg her nede, er at de som yter størst innsats som regel gjør det best. Med andre ord, dersom du er villig til å legge ned arbeidet som kreves, går det bra.

Selv med gode resultater fra videregående skole, vil ikke det si at du kommer til å «danse» deg gjennom opptaksprøven. Jeg tror ikke det er mange fra mitt kull som ser tilbake på opptaksprøven som en lett erfaring. Mye av den nødvendige kunnskapen spesielt med tanke på biologi-delen blir ikke dekket i det norske videregående pensum. Dermed er det viktig å søke om opptak på et tidlig tidspunkt slik at du får tilgang til gamle gitte prøver og slik kan se hvilken kunnskap du må tilegne deg.  

Min tid som student i Krakow har vært den mest spennende tiden i mitt liv så langt. Jeg tenker ikke kun på mange fantastiske sosiale opplevelser, men også på de lærerike. Jeg har aldri sett tilbake og det kommer neppe dere til å gjøre heller. Lykke til! Håper jeg ser dere i høst.

Hilsen Jostein


Trym Reiberg, opptak 2014

Hei!

Som så mange andre håpefulle, var jeg svært usikker på veien videre etter den videregående skolen. At medisinstudiet skulle bli fremtiden, var sikkert som banken. Men hvor? Egentlig var det en ren tilfeldighet at jeg fikk kjennskap til Ellen Bergene og EEC – noe jeg er svært glad for i ettertid. Jeg hadde selvfølgelig hørt at det var mange skandinaviske medisinstudenter i Krakow, men jeg hadde aldri vurdert muligheten eller satt meg ordentlig inn i det. Min oppfatning av Polen var ganske stereotypisk (”østblokk”), og Polen virket fremmed og fjernt. Etter et par uker bestemte jeg meg for å kontakte Ellen, og prøve å få svar på mange av spørsmålene jeg satt med om søknadsprosessen, opptaket og studiet. Det var mer enn nok for å overbevise meg! Ellen var svært behjelpelig, og alltid parat hvis det var noe jeg lurte på.

Opptaksprøven er vanskelig. Selv med gode karakterer, den nødvendige studiekompetansen og fagkombinasjonen fra videregående skole, kreves det en skikkelig innsats for å komme med blant de utvalgte. Med den økende populariteten, øker også konkurransen – det er mange som tar prøven! På denne fronten er det lurt å være tidlig ute med å søke slik at man får tilgang til heftene i biologi og kjemi, samt tidligere gitte prøver.

Etter å ha tilbrakt 1 studieår i Krakow, er det ikke å legge skjul på at jeg ikke kunne ha gjort ett bedre fremtidsrettet valg. Det er en fantastisk by – full pakke på alle plan. Mektige katedraler, småsøte kafeer på hvert eneste hjørne, et innslag av kultur i hver eneste krik og krok og et yrende studentliv. Alle som drar ned til den ”kulturelle hovedstaden” er i samme båt, og derfor blir relasjonene sterke – også på tvers av klassetrinn. Man blir tatt vare på. Det mangler heller ikke på aktiviteter, dersom man er interessert i sport, eventyr (JA!) eller en sosial opplevelse. Studentorganisasjonene ANSA og vår egen Copernica sørger for dette! Som dere sikkert vet, er ”skolekulturen” noe annerledes enn hva vi er vant med. Man blir testet stort sett hver uke med prøver i mindre og større format. Dette gjør at skippertakene utelates, og sikrer samtidig et lavt frafall – noe Ellen Bergene og EEC kan vise til. Det er også verdt å nevne at arbeidsmengden er tilnærmet fordoblet, etter den nye ordningen som trådte i kraft i 2012 (sikre autorisasjon). Men det er absolutt overkommelig, dersom man legger inn arbeidet som kreves. Til slutt vil jeg legge til at medisinske fakultet tilhørende Jagiellonian University, går for å være det aller ypperste i Polen. Det er høy kvalitet på det faglige, og du er aldri alene. Lykke til med valget, og opptaksprøven. Gleder meg til å se dere!

Hilsen Trym


Karoline Hanevik, opptak 2015

Hei!

«Åja... Kom du deg ikke inn i Norge?» var en typisk respons jeg fikk da jeg fortalte at jeg skulle studere medisin i Krakow, Polen. I et fremmed land skulle jeg liksom lære meg om menneskekroppen – et av mest krevende men spennende eventyrene en student kunne begi seg ut på. Hvordan var de polske professorene med tanke på å undervise i dette? Ville selv jeg kunne forstå hva som foregikk når undervisingen var fremmedspråkelig? Ville jeg stryke med én gang eller holde ut det første året? Kjære søker, fortvil ikke: Krakow er virkelig byen å studere medisin i.

Jeg var helt sikker på at medisinstudiet i Norge ikke var noe for meg, da dette er et studium på et lite internasjonalt språk, med mindre praksis som 6. års student, mindre oppfølging i form av prøver, og rett og slett vesentlig dyrere bo- og levekostnader. Derfor hadde jeg lyst på å studere medisin i utlandet, fortrinnsvis med engelsk som undervisningsspråk. Jeg fant EEC sin nettside og dro med organisasjonen til Krakow i februar 2014 for å få et inntrykk av byen og studiet. Jeg ble veldig imponert og bestemte at det var her jeg skulle studere medisin. Jeg angrer ikke!

Opptaksprøven og opplegget rundt den er meget profesjonelt. Prøven er vanskelig, men absolutt overkommelig hvis du er godt forberedt. Søk med én gang du velger Krakow – du vil få tilgang til materialer og tidlige prøver som er gull verdt. Ikke undervurder disse prøvene: det er mye som blir gjentatt.

Med Ellen Bergene i spissen vil du alltid få svar på spørsmål du kanskje har, men også annen god veiledning i søknadsprosessen. Det faktum at karakterer i relevante enkeltfag blir vurdert, samt at du har mulighet til å uttrykke deg gjennom et motivasjonsbrev, gjør at dine unike egenskaper som fremtidig lege faktisk blir vurdert for det de er verdt. Et fantastisk vitnemål er ikke nødvendigvis et grunnleggende krav for å bli en fantastisk lege, noe Jagiellonian University har forstått.

Etter at du kommer deg inn på medisinstudiet i Krakow er det mange utfordringer som venter. Studiet er tøft og ikke for «the faint-hearted». En vanlig dag består av et par forelesninger, et seminar eller en praktisk undervisning, et heftig bibliotekopphold og en solid dose med kaffe. Til tross for dette er nordmenn kjent for å være nordmenn, og når man først skal ha det gøy så har man det absolutt gøy. ANSA og Copernica arrangerer aktiviter for alle. Krakow er, som nevnt, en billig by å bo i. Dette kommer du som student til å ha stor glede av: hvor ellers har en fattig student råd til å spise ute hver uke, bo i luksus-leilighet og kose seg med venner uten å bekymre seg for at budsjettet skal sprekke fullstendig? 

Etter å nå ha overlevd et helt studieår i Krakow blant ufattelig flinke professorer og andre medelever kan jeg anbefale medisinstudiet ved Jagiellonian University på det sterkeste. Selv om studiet er vanskelig, kan jeg love deg at med en positiv innstilling og god motivasjon kommer du til å stortrives. Du kommer ikke til å angre!

Hilsen Karoline Hanevik 


Andrea Ween Skeie, opptak 2015

Hei!

Jeg er andreårsstudent på medisinstudiet i Krakow. For meg var aldri det å studere medisin i Norge et alternativ, både fordi jeg ikke hadde karakterene, men mest fordi jeg alltid har planlagt å dra utenlands. Jeg hadde aldri vært i Polen før jeg søkte, og så for meg et ganske typisk grått og kjedelig østblokkland. Så feil kan man ta! 

Jeg dro til Krakow for første gang med EEC sin organiserte tur våren 2014. Da fikk vi se universitetet, fikk guidet tur rundt i byen og fikk møtt flere av de eldre studentene som gikk på universitetet. Vi fikk godt innblikk i hvordan studiet er, det utrolig gode studentmiljøet og fikk se hvor utrolig fin byen Krakow er. Etter denne turen la jeg bort tanken på alle de andre alternativene jeg tidligere vurderte, og satset 100% på opptaksprøven til Krakow. 

Det er høyt nivå på opptaksprøven, og prøven er langtifra lett. Ikke undervurder opptaksprøven, den må leses til. Jeg vil virkelig anbefale å gå gjennom gamle prøver om og om igjen, det er mye som kommer igjen. EEC sin søknadsprosess, med Ellen Bergene tilgjengelig på mail og telefon nesten hele døgnet, gjør at det blir veldig profesjonelt. Opptaksprøven er veldig ordentlig stelt i stand, og du føler deg godt mottatt og ivaretatt fra første stund. 

Som dere sikkert vet, er det et tungt studie dere går til. Jeg kan si som alle andre at det er mye å lese, men jeg tror ikke det går an å sette seg inn i akkurat hvor mye det er før man er her nede, men det er absolutt mulig å klare! Så lenge motivasjonen er på plass, klarer man det aller meste. De aller fleste professorene er hjelpsomme og vil at du skal lykkes. De holder et høyt faglig nivå, og engelskkunnskapene er gode. 

Det er et fantastisk studentmiljø her nede, og man blir en stor familie der alle passer godt på hverandre. Har du en dårlig dag er det alltid flere som oppmuntrer deg og får deg tilbake på riktige tanker. Det er også mange veldig bra arrangementer som blir arrangert av ANSA eller Copernica i løpet av året, så man har alltid noe gøy å se frem til. Krakow er absolutt det beste stedet å studere medisin, og jeg angrer ikke et sekund på at jeg søkte akkurat her. Jeg hadde aldri takket ja til en annen studieplass hvis jeg fikk tilbudet om det nå.

Hilsen Andrea


Danielle Nilsson, opptak 2014

Hei,

Hvis du nå sitter og leser dette som jeg har skrevet angående mitt første år som medisinstudent i Krakow, sitter du kanskje med en drøm i magen om å selv bli medisinstudent i Krakow en gang. Du har kanskje hørt mye positiv om min studentby Krakow? I så fall kan jeg bekrefte det gode ryktet byen har fått. Krakow er en unik by og et unikt universitet. Ikke minst kan byen by på masse av kultur- og historieoppleveser, men også søte små kaféer og hyggelig atmosfære.

Å være søker til Jagiellonian University er enkelt med Ellen Bergene som leder i EEC og kontaktperson. Det er en oversiktlig prosess gjennon eec.no  og med Ellen som enkelt kontaktes over mail. Søknaden til Krakow gir deg en fin mulighet til å fortelle om deg selv og vise hva du kan tilby ved siden av ditt karaktersnitt. Dette synes jeg er en fin mulighet i og med at dine personlige egenskaper er vesentlige i senere arbeid i nærkontakt med andre mennekser.

Jeg starter nå på mitt andre år her i Krakow og trives veldig godt. Som dere sikkert er inneforstått med kreves det mye av deg som en medisinstudent. Det er mye lesing det første året! Etter det nye systemet ble innført i 2012 med autorisasjon etter endt 6 år, kreves desto mer. Det høres kanskje skremmende ut, ettersom medisinstudiet er vanskelig nok fra før, men programmet er lagt opp bra. Hvis du legger nok innsats i det og har lyst nok kommer du deg gjennom. I tillegg byr Jagiellonian på hjelpsomme og flinke professorer.

Unikt for Krakow, sammenlignet med andre studiesteder, er Copernica. Copernica er Krakows egen studentorganisasjon som skaper noe helt spesielt for oss studenter. I tillegg til samtlige idretter og foreninger, bidrar Copernica med egne arrangement (som man ikke kan gå glipp av!) Disse arrangementene kommer i tillegg til den gode jobben ANSA gjør, så hos oss blir det dobbelt opp med moro. Copernica har også en egen forening som heter StudyAid og som fortjener oppmerksomhet. Det er en gjeng med flinke studenter som setter av fritid til å lage og holde fordrag for andre studenter(helst 1klassingene). Dette har hjulpet meg masse til mine midterms.

Selv om jeg kun har vært medisinstudent i Krakow i ett semester, kan jeg med skråsikkerhet si at det er det beste valget av studietsted jeg kan tenke meg. Men Jagiellonian, Ellen, Copernica, ANSA, gode medstudenter, omtenksomme og hjelpsomme eldre elever i ryggen kan jeg være sikker på at jeg vil få en trygg, morsom, lærerik og fantastisk studietid. Selv om noen dager kan være tunge ville jeg aldri ha valgt noe annerledes.

Hilsen Danielle


Line Kopstad, opptak 2011

Hei!

Jeg heter Line Kopstad og begynner nå i 5. klasse på medisinstudiet her i Krakow. Da jeg startet her for tre år siden var jeg veldig usikker på hva jeg hadde i vente, både i forhold til byen og det nye studietløpet som mitt kull har vært det første til å teste ut. Jeg hadde aldri vært i Krakow før, ikke Polen heller for den saks skyld, og skal helt ærlig innrømme at jeg var redd jeg skulle oppfatte byen som veldig ”østblokk”. Men så feil kunne man ta! Krakow er en utrolig flott studieby, med yrende liv, spennende ny kultur, og som norsk student får man jo selvfølgelig også veldig mye igjen for pengene. Studentforeningen her, Copernica, er utrolig flinke til å arrangere diverse eventer, og driver også med mange forskjellige aktiviter man kan delta i iløpet av skoleåret slik at man lett blir kjent med andre studenter på tvers av trinnene. Og nettopp det var noe av det som overrasket meg mest; hvor godt kjent man ble med hverandre etter bare kort tid. Man lever i en liten boble der klassekameratene både er dine kollegaer, bestevenner og din ”polske” familie, og man føler man har kjent hverandre mye lenger enn hva som er tilfelle. Jeg vet allerede nå etter bare ett år at jeg har funnet venner her som jeg kommer til å ha resten av livet.   Når det er sagt har førsteklasse langt i fra vært et enkelt år studiemessig. Den nye ordningen, som trådde i kraft fra og med høsten 2012, gjorde at de fleste fagene man tidligere tok i løpet av de to første årene på studiet nå skulle være overstått i løpet av førsteklasse. Med andre ord, tilnærmet dobbelt så stor arbeidsmengde. Men allikevel føler jeg at man har alle forutsetninger for å greie å gjennomføre et så tøft løp, både fordi universitetet tar godt vare på oss, men spesielt nettopp fordi man studerer utenlands. Her studerer alle vennene dine det samme som deg, og det å sitte på lesesalen blir sosialt nettopp fordi det er det alle andre også gjør. Har man en viktig eksamen i vente er det ingen som prøver å dra deg med ut på noe annet, og har man fri og muligheten til å finne på noe gøy, ja så gjelder det samme også vennene dine. Hadde noen tilbudt meg en studieplass et hvilke som helst annet sted nå hadde jeg aldri takket ja. Krakow er virkelig byen du burde dra til hvis det er medisin du ønsker å studere, jeg har aldri angret et sekund!

Hilsen Line         


Petter Fossheim Ohnstad, opptak 2011

Jeg heter Petter Fossheim Ohnstad, er 22 år gammel og er ferdig med 4. året på medisin i Kraków.  

Jeg var med i det første kullet som har det nye studieløpet, som blant annet innebærer en ganske mye større fagmengde i førsteåret. Dette medfører selvfølgelig at det har blitt en god del timer på lesesalen i år. Professorene skjønner at fagmengden i førsteåret har blitt mye større, og de har løst dette ved blant annet å gi oss gode leselister til eksamnene vi har hatt. Disse leselistene gjør forberedelsene til eksamnene  mye lettere, i og med at vi da vet eksakt hva vi skal lese på. Fordelen med denne nye ordningen er at man fortere blir ferdig med de prekliniske fagene, og man benytter også enhver liten anledning til å gå ut og ha det gøy etter en eksamen. Jeg ville aldri valgt bort å studere i Kraków for noe annet sted. Byen og universitetet er begge helt fantastiske, og du vil ikke angre på å studere her! Å søke på studiene i Kraków var også veldig enkelt. Om man får godkjent søknaden sin får man muligheten til å få tilgang til mange tidligere gitte opptaksprøver og dokumenter som hjelper deg å lære deg pensum til opptaksprøven. Jeg ville anbefalt å lese en god del på de tidligere gitte opptaksprøvene, det hjalp meg masse! Ellen står også alltid parat på mail, og hun hjelper til med det aller meste når det kommer til opptaket og spørsmål rundt det!

Hilsen Petter


Leif Hynnekleiv, opptak 2010 - Alumni 2016 - turnus i Kristiansand

 Hei,

Jeg bestemte meg i 2. klasse på videregående for å studere medisin. Det første spørsmålet jeg stilte var "men, i hvilket land?" Jeg var bestemt på å lære meg en ny kultur og ett nytt språk å kjenne, når jeg først skulle bruke flerfoldige år av mitt liv på ett studie. Jeg utforsket mulighetene. Tyskland, Danmark, USA, Slovakia, Ungarn, Polen, ja jeg sjekket til og med mulighetene i Japan.

Jeg forstod fort at det ikke bare handlet om landet, men også om byen og universitetet. En by som talte kraftigere til meg enn noen andre var Krakow. Det var en nydelig by, med en utrolig historie. Ett flott universitet med lang tradisjon. Ett sprudlende studentliv. Ett utrolig spennende og aktuelt språk. Og med lånekassens hjelp visste jeg at der kunne jeg bo svært komfortabelt. Jeg endte opp med å kun søke på Jagiellonian University i Krakow. Hvis jeg ikke kom inn ville jeg vente ett år, for Krakow var byen for meg.

Gjennom EEC ble søknadsprosessen svært enkel. Ellen Bergene hjalp til der det trengtes og vel så det. Skolens rektor og anatomiprofessor kom til Oslo for å være med på opptaksprøven og seremonien. Jeg følte meg i det hele tatt veldig velkommen og tatt vare på. Og fra der var det bare opptur etter opptur. Det var god informasjon, det var god oppfølging.