Medisinstudiet ved Jagiellonian University i Krakow

Det Jagiellonske universitetet er et av de eldste og mest prestisjetunge universitetene i Europa. Det internasjonale medisinstudiet tilhører School of Medicine in English og er underlagt medisinsk fakultet.

Studiet har sterkt fokus på faglig kvalitet hos studentene, og det tas derfor kun inn 125 studenter pr år. Det innebærer en unik mulighet for den enkelte student til å ha kontakt med sin foreleser. 

School of Medicine in English har et eget studentkontor med en meget kompetent stab som alle snakker flytende engelsk. Det er helt spesielt for studiene i Krakow at man har så stort fokus på utenlandsstudentene. Dette gir stor trygghet for studentene i alle situasjoner. 

Sjekk forøvrig nettsidene til Norsk medisinstudentforening for relevant informasjon om å være utenlandsstudent:

Studiet går over seks år og er i stor grad klinisk rettet med omfattende klinisk praksis i løpet av studietiden. Det to første årene gir en grundig teoretisk innføring i fagområdet medisin og en gradvis introduksjon til praksisfeltet. Fra tredje året skifter fokuset til kliniske studier med økende grad av klinikk i fjerde og femte året. Studiets sjette år er i sin helhet klinisk.

Studiet har meget høyt faglig nivå på sine forelesere. Alle professorene snakker flytende engelsk, og de fleste har bred erfaring fra internasjonalt, faglig arbeid.

I klinisk praksis er studentene delt i små grupper eller jobber individuelt med veiledning. Studentene må hvert år i løpet av sommerferien gjennomføre praksis. De fleste velger å ta dette som betalte sommerjobber i Norge.

Selve skolen finner sted i sentrum og kan betegnes som en city-school. Studentene vil i tillegg har klinisk praksis ved flere av sykehusene i og rundt Krakow i løpet av studiet. 

Første år:

Grunnleggende fagkunnskap: Her lærer studentene om den friske menneskekroppen og blir introdusert for kliniske ferdigheter og praksis.  Studenten må fullføre alle førsteårskursene for å fortsette studiet.

Førsteårskursene er: Anatomi og embryologi, Biokjemi og kjemi, Fysiologi, Histologi og cytofysiologi, Genetikk og molekylær genetikk, Medisinsk førstehjelp, Medisinsk polsk, Helse og sikkerhet, Praksis i sommerferien

Andre år:

Grunnleggende fagkunnskap: Fortsatt fokus på menneskekroppen med introduksjon til medikament- og sykdomslære. Bredere aspekter som etikk og samfunnsmedisin introduseres. Studenten må fullføre alle andreårskursene for å fortsette studiet.

Andreårskursene er: Patologi, Introduksjon til klinisk medisin, Medisinsk polsk, Mikrobiologi med parasittologi og immunologi, Farmakologi, Biofysiske grunnprinsipper innen medisinsk teknologi, Hygiene, Medisinsk sosiologi, Telemedisin og medisinsk simulering, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Klinisk psykologi, Medisinsk førstehjelp, Medisinsk etikk, Medisinsk historie, Praksis i sommerferien

Tredje år:

Fokuset skifter fra grunnleggende kunnskap til klinisk praksis. Studentene kommer ut i sykehusene og jobber i små grupper, med direkte pasientkontakt Hver student får individuell oppfølging og tilbakemelding. Studenten må fullføre alle tredjeårskursene for å fortsette studiet.

Tredjeårskursene er: Indremedisin, Barnemedisin, Farmakologi, Kirurgi, Dermatologi, Radiologi, Medisinsk polsk, Oftalmologi, Anatomi – integrert kurs, Patologi – integrert kurs, Laboratoriediagnostikk, Epidemiologi og folkehelse, EBM med innslag av medisinsk statistikk, Valgfag, Kliniske valgfag, Klinisk psykologi, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Praksis i sommerferien

Fjerde år:

Det fjerde året fortsetter fokuset på klinisk praksis og studentene får muligheten til å øve på sine kliniske ferdigheter gjennom regelmessige pasientinteraksjoner. Studenten må fullføre alle fjerdeårskursene for å fortsette studiet.

Fjerdeårskursene er: Indremedisin, Nevrologi, Kirurgi, Barnelege, Ørenesehals og odontologi, Allmennmedisin, Fødselsmedisin og gynekologi, Biokjemi – integrert kurs, Fysiologi – integrert kurs, Klinisk genetikk, Anestesiologi og intensiv pleie, Medisinsk lov og deontologi, Medisinsk polsk, Klinisk valgfag, Patologi – integrert kurs, Klinisk immunologi, Laboratorietrening av kliniske ferdigheter, Psykiatri, Klinisk mikrobiologi – integrert kurs, Yrkesmedisin, Nukleærmedisin, Praksis i sommerferien

Femte år:

Det femte året er en fortsettelse av klinisk praksis og avslutningen på det formelle legekurset. Undervisningen tar sikte på å forberede studentene på pasientbehandling i virkeligheten. Studenten må fullføre alle femteårskursene for å fortsette studiet.

Femteårskursene er: Kirurgi med traumatologi, Indremedisin, Smittsomme sykdommer, Pediatri, Psykiatri, Onkologi, Gerontologi og palliativ medisin, Fødselsmedisin og gynekologi, Fysiologi, Toksikologi, Klinisk mikrobiologi – integrert kurs, Rettsmedisin, Anestesiologi og intensiv pleie, Ortopedi, Akuttmedisin, Medisinsk polsk, Valgfag, Laboratorietrening for kliniske ferdigheter, Klinisk farmakologi, Psykoterapi, Rehabilitering, Praksis i sommerferien

Sjette år:

Det sjette studieåret består utelukkende av klinisk praksis. Studenten må fullføre alle sjetteårskursene for å fortsette studiet.

Sjetteårskursene er: Indremedisin, Klinisk valgfag, Barnelege, Kirurgi, Allmennmedisin, Psykiatri, Akuttmedisin, Fødselsmedisin og gynekologi

Det tas forbehold om endring i programmet.

EEC er rekrutteringsagent for Jagiellonian universitet i Skandinavia. Vi kvalitetssikrer alle søknader i forhold til universitetets opptakskrav basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. Se oversikt over søknads- og opptaksprosessen her

Opptakskriteriene for å søke kan du lese om her. Alle godkjente søkere må ta opptaksprøven, les mer om den her.

Når opptakskriteriene er oppfylt og søkeren har blitt invitert til opptaksprøven er det kun poengsum på opptaksprøven som bestemmer om søkeren får tilbud om studieplass, det er derfor veldig viktig å forberede seg godt til prøven. Forberedelser til opptaksprøven kan du lese om her.

Studentene må i løpet av sin sommerferie hvert år gjennomføre ca 4 uker praksis, gjerne i Norge, som del av studiet. Tema og varighet varierer fra år til år og inngår i pensumoversikten fra universitetet.

  • Første studieår starter med en orienteringsuke, som regel siste uken i september
  • Resten av studieårene starter i begynnelsen av oktober 
  • Studieåret slutter i siste halvdel av juni
  • Studentene kan reise hjem i juleferie, påskeferie og ca. 3 måneder hver sommer (inkludert praksis)

Undervisningen foregår på engelsk og all pensumlitteratur er på engelsk.

Studiet inkluderer undervisning i polsk. Polskopplæringen har fokus på medisinsk terminologi, og skal gjøre deg bedre i stand til å kommunisere med polske pasienter i den kliniske delen av utdanningen.

Pensumlisten for første studieår vil bli delt ut av universitetet etter opptaket.

Vi anbefaler at du kjøper bøkene i Krakow. Du finner en god «medisinsk» bokhandel, TMC (Top Mark Centre) i sentrum. Ikke vent for lenge med innkjøp av pensumlitteratur, dersom bokhandelen må bestille nytt opplag kan det ta tid.

Ellers henviser vi til en utmerket guide som studentorganisasjonen Copernica har utarbeidet. Der finner du utfyllende opplysninger om nesten alle tenkelige praktiske forhold som er nyttige å vite om.

Studentene må betale skolepenger for å studere ved de internasjonale studiene ved Jagiellonian universitet. Både medisin- og tannlegestudiet er forhåndsgodkjent av Statens lånekasse. 

Les mer om priser for studiet og søknadsgebyr her: eec.no/priser

Leger og tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge.

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis utstedes vitnemål av Jagiellonian universitet, Collegium Medicum.

Les mer her: eec.no/autorisasjon-og-lis1-for-leger/

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven.