Autorisasjon og LIS1 for leger

Vitnemål

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil medisinstudenten ha oppnådd den akademiske graden MD – Medical Doctor. Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum og er godkjent i alle EU/EØS land.

Autorisasjon

Alle leger (inkludert de som har studert i Norge) må søke om autorisasjon i Norge, dette gjøres gjennom Helsedirektoratet og Altinn. Du kan lese mer om det på Helsediretkoratets nettsider. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon om autorisasjon og spesialistutdanning og  turnusordning for leger.

Leger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette er beskrevet i en avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her

LIS1 = Turnus for leger 

For å få godkjent turnustjenesten må du søke turnusstilling, LIS1, gjennom Helsedirektoratets stillingsportal, les mer om krav og frister for å søke LIS1 her. Ingen andre ansettelsesformer kvalifiserer for godkjent turnustjeneste. Som hovedregel er det krav om godkjent turnustjeneste for å kunne gå videre i et spesialiseringsløp. 

Sjekk forøvrig nettsidene til Norsk medisinstudentforening for relevant informasjon om å være utenlandsstudent og LIS1:

Medisinstudentforeningen har lenge jobbet for å øke antall LIS1 stillinger i Norge og i 2021 kom 100 nye LIS1 stillinger på plass! Dermed blir trengselen litt mindre og nyutdannede leger slipper å gå i ukurante stillinger mens de venter på å komme i gang med LIS1.