Hvor viktig er det å forberede seg og hvor viktig er det å ha gode karakterer?  

Opptaksprøven er en internasjonal prøve som har et annet pensum enn norsk VGS og et annet fokus enn de eksamenene du er vant til fra Norge. Prøveformen multiple choice er også uvant for mange. Les mer om opptaksprøven her.

Det er en fordel å ha gode karakterer og være sterk i realfagene fra norsk skole, men det er ikke nødvendigvis nok til å lykkes på opptaksprøven. Erfaring viser at de som forbereder seg målrettet til opptaksprøven er de som gjør det best.

Generelt ser vi at et gjennomsnitt på 4 eller bedre i realfagene fra VGS er fordelaktig – både for å lykkes på opptaksprøven og på studiet som er svært teoritungt de første to årene.

Forberedelsesmateriell

Når din søknad blir godkjent får du tilgang til tidligere opptaksprøver og pensumoversikter. Du får brukernavn og passord til eec.no der du finner materiellet så fort betaling er bekreftet. En stund etter søknadsfristen er gått ut, i midten av mai, sender universitetet ut «example material» spesielt rettet mot årets opptaksprøve. 

Forberedelseskurs

EEC setter opp forberedelseskurs  til opptaksprøven i samarbeid med norske studenter som studerer eller har studert ved Jagiellonian Universitet. Kursene gjennomføres digitalt og alle godkjente søkere får invitasjon til kursene.

I kurset får du en innføring i hva som møter deg på opptaksprøven, strategier for å takle prøven best mulig og gjennomgang av eksempeloppgaver. 

Les mer om kursene her.  

Kollokviegrupper på Facebook

For de som ønsker kontakt med andre prospektive studenter for å forberede seg sammen, dele tips, erfaringer, kunnskap, o.l. oppretter vi lukkede facebookgrupper, «kollokviegrupper», for hvert studie. De som ønsker det inviteres til gruppen for studiet de har søkt på og kan ta kontakt med andre søkere der.

EEC tar ikke del i forberedelsene utover å tilrettelegge for kontakt mellom de som ønsker det, men søkere må gjerne bruke gruppen til å dele alt som er relevant for forberedelse til opptaksprøven. 

Tilbud om studieplass

Får du tilbud om studieplass må du levere vitnemål oversatt til engelsk med notarialbekreftelse og apostille til universitetet for å akseptere studieplassen går ut. Du må tillegg ordne studielån, helseforsikring, legeattest og nødvendige vaksinasjoner. Du finner mer informasjon om forberedelser til studiestart her Forberedelser til studiestart.