Opptaksprosessen

EEC mottar din søknad og gir råd i forhold til nødvendige forkunnskaper, fagkombinasjoner fra videregående skole o.l. Vi vurderer søknadene og har fullmakt fra universitetet til å akseptere kandidater til opptaksprøven basert på karaktergrunnlag og fagkombinasjoner. 

Er du i tvil om ditt faglige nivå er tilfredsstillende? Ta kontakt for en veiledningssamtale med oss 

Forberedelser til opptaksprøven 

Dersom du blir akseptert  til opptaksprøven får du tilgang til forberedelsesmateriell fra universitetet som gir oversikt over forventet kunnskapsnivå og tidligere gitte opptaksprøver på EECs nettsider. 

Du får brukernavn og passord så fort betaling er bekreftet.

Forberedelseskurs

EEC setter opp forberedelseskurs  til opptaksprøven i samarbeid med norske studenter ved Jagiellonian Universitet. Kursene gjennomføres digitalt på Teams og alle godkjente søkere får invitasjon til kursene.

I kurset får søkerne en innføring i hva som møter dem på opptaksprøven, strategier for å takle prøven på best mulig måte, felles oppgaveløsing samt hva som møter dem hvis de kommer inn.

Datoer for kursene våren 2023 kommer i januar 2023.  

Kollokviegrupper på Facebook

For de som ønsker kontakt med andre prospektive studenter for å forberede seg sammen, dele tips, erfaringer, kunnskap, o.l. oppretter vi lukkede facebookgrupper, «kollokviegrupper», for hvert studie. De som ønsker det inviteres til gruppen for studiet de har søkt på og kan ta kontakt med andre søkere der.

EEC tar ikke del i forberedelsene utover å tilrettelegge for kontakt mellom de som ønsker det, men søkere må gjerne bruke gruppen til å dele alt som er relevant for forberedelse til opptaksprøven. 

Tilbud om studieplass

Får du tilbud om studieplass må du levere vitnemål oversatt til engelsk med notarialbekreftelse og apostille til universitetet for å akseptere studieplassen går ut. Du må tillegg ordne studielån, helseforsikring, legeattest og nødvendige vaksinasjoner. Du finner mer informasjon om forberedelser til studiestart her Forberedelser til studiestart.

Du kan søke fra og med det året  du går på VG3. Det forutsettes at alle eksamener som er med i søknaden blir bestått. Når søknaden godkjennes får du tilgang til forberedelsesmateriell til opptaksprøven. Søk tidlig så du har tid til å forberede deg godt til prøven. 

Opptaket for 2022 er avsluttet. Neste mulighet til å søke er januar 2023.