Forberedelseskurs til opptaksprøven

EEC arrangerer forberedelseskurs for våre søkere i samarbeid med to av de norske studenter som går ved universitetet nå. Kurset settes opp tre ganger (tre identiske kurs) i perioden februar til mai 2023 og er gratis for alle som har søkt gjennom EEC.

I kurset får søkerne en innføring i hva som møter dem på opptaksprøven, strategier for å takle prøven på best mulig måte, felles oppgaveløsing samt hva som møter dem hvis de kommer inn på studiet.

Kurset består av en kjemidel og en biologidel der utvalgte oppgaver fra tidligere gitte prøver presenteres og hensiktsmessig oppgaveløsning gjennomgås. 

I kurset gjennomgås mye materiell på kort tid og det settes ikke av tid til å svare på spørsmål underveis. Hensikten med dette er å gi alle som deltar i kurset så mye relevant informasjon som mulig. Det anbefales å ha satt seg inn i forberedelsesmateriellet før kurset for å få fullt utbytte av det.

Det er anledning til å stille spørsmål etter kurset og foredragsholderne er tilgjengelige for faglige spørsmål på mail i etterkant. 

Dato og tidspunkt:

  • xxxdag 00.02 fra kl 19.00 – 21.00
  • xxxdag 00.04 fra kl 19.00 – 21.00
  • xxxdag 00.05 fra kl 19.00 – 21.00

Sted:

  • Teams (innkalling på mail) 

Innhold: 

  • Kort intro
  • Ca 45 min kjemioppgaver med Lars
  • Kort pause
  • Ca 45 min biologioppgaver med Amanda
  • Avslutning / Spørsmål

Foredragsholderne

Amanda

Jeg er 26 år gammel, kommer fra Oslo og går tredjeåret på medisin sammen med Lars. Jeg er utdannet bioingeniør fra NTNU og har gått 2 år kiropraktor i Danmark, før jeg startet i Krakow. Jeg har tidligere undervist sykepleiestudenter i endokrinologi og er med i Studyaid, en studentorganisasjon som holder seminarer, underviser og lager studiemateriell til første- og andreårsstudenter.

Med erfaring fra sykehjem, legekontor og sykehus har jeg en klinisk tvist på det biologiske faget. Jeg er stor tilhenger av fysiologi, og elsker samspillet mellom alle organene og funksjonene i kroppen.

Jeg gleder meg veldig til å gi dere et lite krasjkurs i biologidelen av opptaksprøven 🙂

Lars

Jeg kommer fra Hamar, er 26 år gammel og studerer medisin på tredjeåret i Kraków. Jeg har tidligere erfaring innen hjemmesykepleie og sykehus, og trives godt i rollen som legestudent.

Noe av det som er så fantastisk med medisinstudiet er at man lærer på det mest fundamentale nivået hvordan milliarder av små relativt simple væskefylte blærer sammen utgjør et menneske. De fagene jeg interesserer meg mest for for tiden er immunologi og ortopedisk kirurgi.

Jeg skal gå gjennom utvalgte kjemioppgaver og vise hvordan dere best kan løse dem på opptaksprøven.