Autorisasjon i Norge for tannleger

Vitnemål

Etter å ha fullført alle studieår, bestått alle eksamener og fått godkjent praksis, vil tannlegestudenten ha oppnådd den akademiske graden DDS – Doctor of Dental Surgery. Vitnemål utstedes av Det Jagiellonske universitet, Collegium Medicum og er godkjent i alle EU/EØS land.

Autorisasjon

Alle tannleger (inkludert de som har studert i Norge) må søke om autorisasjon i Norge, dette gjøres gjennom Helsedirektoratet og Altinn. Du kan lese mer om det på Helsediretkoratets nettsider.

Tannleger utdannet i Polen får autorisasjon i Norge uten å måtte gjennomføre turnus eller annen veiledet praksis i Polen. Dette etter avtale mellom norske og polske helsemyndigheter inngått i september 2016. Se avtalen her

Sjekk også nettsidene til Den norske tannlegeforeningen for å lese mer om det å være tannlege i Norge og spesielle forhold som er relevant for deg som tannlegestudent, for eksempel: