Hvem er du?
Hva ønsker du å klage på?

Om du ikke får medhold i klagen har du mulighet til å klage til ANSAs klagenemnd for utenlandsstudier.