Opptak til medisin og tannlegestudiet i Krakow 2021

Covid-19 til tross starter opptaket til medisin- og tannlegestudiet i Krakow for studieåret 2021/22 som planlagt i januar. Noen tilpasninger kommer vi ikke utenom, men vi innfører også nye tilbud som skal sikre at våre søkere blir godt ivaretatt og har de beste muligheter til å lykkes.

Tilpasningene består i hovedsak av at reise- og møteaktivitet er redusert til et minimum. Det blir altså dessverre ingen studietur til Krakow i 2021 og  opptaksprøven vil gjennomføres digitalt.
 

Digitale informasjonsmøter 

I løpet av februar vil vi arrangere et eller flere digitale informasjonsmøter der prospektive søkere får informasjon om forberedelser til opptaksprøven, selve studiet og studentlivet i Krakow fra nåværende studenter og EEC. Møtene holdes på Teams. 
 

Digitale veiledningssamtaler

Som vanlig setter vi opp individuelle veiledningssamtaler for alle søkere som ønsker det. Disse gjennomføres på Teams eller på telefon, avhengig av hva den enkelte søker foretrekker. 

 

Digitalt møtepunkt for søkere

For de som ønsker kontakt med andre prospektive studenter for å forberede seg sammen, dele tips, erfaringer, kunnskap, o.l. oppretter vi lukkede facebookgrupper, «kollokviegrupper», for hvert studie. De som ønsker det inviteres til gruppen for studiet de har søkt på og kan ta kontakt med andre søkere der.

EEC tar ikke del i forberedelsene utover å tilrettelegge for kontakt, men studenter kan gjerne bruke gruppen til å dele alt som er relevant for å forberede seg til opptaksprøven. 

 

Ta kontakt dersom du ønsker utfyllende informasjon, vil melde deg på et informasjonsmøte eller ønsker en privat veiledningssamtale! 

Les også

Alle

Studietur til Krakow 2023

I 2023 blir det nok en gang studietur til Krakow for potensielle søkere, foreldre og rådgivere. Studieturen finner i år sted torsdag 23. februar til

Alle

Studiestart 2022

Skoleåret 2022/2023 er godt i gang ved Jagiellonian University og hele 92 av EECs søkere satt på skolebenken da studiene startet.  30. september var EEC