EECs håndtering av Covid-19 utbruddet

EEC følger Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer for håndtering av Covid-19 utbruddet. Situasjonen er under utvikling og tiltakene oppdateres fortløpende, det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider og helsenorge.no for oppdatert informasjon.

EECs mål er å unngå smitteeksponering for våre ansatte og redusere risikoen for smittespredning. For å oppnå dette vil all kommunikasjon inntil videre foregå digitalt.

Følgende tiltak er iverksatt:

  • Studentveiledning gjennomføres utelukkende over telefon eller
    ved hjelp av mailkorrespondanse
  • Det arrangeres ikke fysiske møter i regi av EEC og våre ansatte
    deltar ikke i fysiske møter arrangert av andre
  • Reisevirksomhet avlyses / unngås så langt mulig

Vi beklager de ulemper disse tiltakene medfører for våre søkere!

EEC følger utviklingen kontinuerlig og har tett kontakt med universitetene i Krakow og i Wroclaw. All relevant informasjon videreformidles til våre søkere. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si om, eventuelt hvordan, opptaksprosessen i 2021 påvirkes av utbruddet.

Søknadsprosessen foregår inntil videre som normalt. Det er som alltid en fordel å være tidlig ute med søknaden ettersom det gis tilgang til relevant forberedelsesmateriell så fort søknaden er behandlet og godkjent til opptaksprøven.

Vi oppfordrer alle som måtte ha spørsmål eller ønsker veiledning om å ta kontakt! 

Les også

Alle

Studietur til Krakow 2023

I 2023 blir det nok en gang studietur til Krakow for potensielle søkere, foreldre og rådgivere. Studieturen finner i år sted torsdag 23. februar til

Alle

Studiestart 2022

Skoleåret 2022/2023 er godt i gang ved Jagiellonian University og hele 92 av EECs søkere satt på skolebenken da studiene startet.  30. september var EEC