EECs håndtering av Covid-19 (coronavirus) utbruddet

EEC følger Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer for håndtering av Covid-19 (coronavirus) utbruddet. Situasjonen er under utvikling og tiltakene oppdateres fortløpende, det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider og helsenorge.no for oppdatert informasjon.

EECs mål er å unngå smitteeksponering for våre ansatte og redusere risikoen for smittespredning. For å oppnå dette vil all kommunikasjon inntil videre foregå digitalt.

Følgende tiltak er iverksatt i perioden 12.03.2020 – 15.04.2020:

  • Studentveiledning gjennomføres utelukkende over telefon eller
    ved hjelp av mailkorrespondanse
  • Det arrangeres ikke fysiske møter i regi av EEC og våre ansatte
    deltar ikke i fysiske møter arrangert av andre
  • Reisevirksomhet avlyses / unngås så langt mulig

Vi beklager de ulemper disse tiltakene medfører for våre søkere!

EEC følger utviklingen i Covid-19 utbruddet kontinuerlig og har tett kontakt med universitetene i Krakow og i Wroclaw. All relevant informasjon videreformidles til våre søkere. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å si hvordan resten av opptaksprosessen påvirkes av utbruddet.

Søknadsprosessen foregår som normalt. Det er som alltid en fordel å være tidlig ute med søknaden ettersom det gis tilgang til relevant forberedelsesmateriell så fort søknaden er behandlet og godkjent til opptaksprøven.

Vi oppfordrer alle som måtte ha spørsmål eller ønsker veiledning om å ta kontakt!

Mvh
Ellen Bergene
Daglig leder, EEC
Mob: +47 95 24 29 90
Mail: ellen.bergene@eec.no

Les også

Nyhet

EECs håndtering av Covid-19 (coronavirus) utbruddet

EEC følger Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer for håndtering av Covid-19 (coronavirus) utbruddet. Situasjonen er under utvikling og tiltakene oppdateres fortløpende, det henvises til Folkehelseinstituttets hjemmesider og

Vil du vite mer om studiene du kan søke på gennom EEC?