Utvekslingsavtale mellom det Jagiellonske Universitet og Universitetet i Oslo

Tannlegestudenter ved Det odontologiske fakultet i Oslo kan nå også søke om utvekslingsopphold ved Det Jagiellonske Universitet i Krakow, og tannlegestudenter i Krakow kan søke om det samme ved Universitetet i Oslo. Les mer her. 

Dette ble klart etter en høytidelig seremoni på det Jagiellonske universitet mandag 14.september hvor utvekslingsavtalen ble signert av Dekan, professor Pål Barkvoll, ved det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Dekan, professor Tomasz Grodzicki, ved det medisinske fakultet ved det Jagiellonske universitet i Krakow, Polen.

Starten på et langsiktig samarbeid

Helt frem til 2022 har fakultetenes studenter i åttende semester muligheten til å sikre seg et utvekslingsopphold ved disse institusjonene. Avtalen åpner også for noe lærerutveksling og ansattutveksling.

Tre måneders opphold

Det medisinske fakultet, institutt for tannmedisin, ved det Jagiellonske universitet tilbyr et internasjonalt, engelskspråklig studium i odontologi over fem år (Medical College). Studentene ved Det odontologiske fakultet på UiO vil ha et opphold på tre måneder ved dette instituttet. Studentene som søker fra tannlegestudiene i Krakow vil også møte undervisning på engelsk ved utveksling.

Det er lagt til rette for at studenter fra våren 2016 skal kunne reise på utveksling. Avtalen gjelder for studenter som da gjennomfører sitt 8. semester av studiet.

Erasmus + er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning. Avtalen er inngått som en del av dette programmet for å bidra til samarbeid og gi kvalitetssikrede opphold for studentene.

EEC har hatt rollen som «liason» i prosessen frem til undertegnet avtale. Dette har vært både interessant og spennende. Dette er den første samarbeidsavtale som er inngått mellom Universitetet i Oslo og det Jagiellonske universitet.

Les også

Alle

Studietur til Krakow 2023

I 2023 blir det nok en gang studietur til Krakow for potensielle søkere, foreldre og rådgivere. Studieturen finner i år sted torsdag 23. februar til

Alle

Studiestart 2022

Skoleåret 2022/2023 er godt i gang ved Jagiellonian University og hele 92 av EECs søkere satt på skolebenken da studiene startet.  30. september var EEC